เพลง ถวายตัว

Verse:
    C         Dm/B  E  Am
1: ทุกครั้งที่ฉันเฝ้าภาวนา 
   Dm                        G
ได้ยินเสียงเรียก มาจากเบื้องบน 
               C                 E
เป็นเหมือนเสียงกระซิบข้างหู 
         Am                D
เร้าภายในด้วยความสุขล้น 
     Dm      G            C
บอกฉันเบื้องบนให้ฉันถวายตัว 

Chorus:
           F       G             Em Am
C: หมดใจเรียกร้อง ให้เททั้งหัวใจ 
       Dm        G              C
หมดกายเรียกร้อง ให้มอบถวาย 
           F    E
หากเป็นสิ่งที่พระวิญญาณ 
       Am        D        F
อยากให้ตัดสินใจ ฉันพร้อมจะไป 
                          G
ฉันพร้อมจะเป็นทุกอย่าง 

เพลง เราจะเข้ามาสรรเสริญ

Verse:
       D
1: เราจะเข้ามาสรรเสริญ 
         G            D
ด้วยใจโมทนาพระคุณ 
       G            A       A7
เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง 
       D             G
เราจะร้องวันนี้เป็นวัน 
       D  Bm G
ที่พระเจ้าทรงสร้าง 
             Em        A            D
ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์ 

Chorus:
   G                  D
C: จงชื่นชมยินดี  จงชื่นชมยินดี 
G                         Em   A7    D
ให้เราเปรมปรีดิ์   และยินดีในพระองค์ 
G                  D
จงชื่นชมยินดี   จงชื่นชมยินดี 
G                         Em   A7    D
ให้เราเปรมปรีดิ์   และยินดีในพระองค์ 

เพลง ฟิลิปปี4:4

Verse:
    C                                            G
1: จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา 
F                           G                C
จงชื่นชมยินดีในพระองค์ อยู่เสมอไป 
C                                            G
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา 
F                           G                     C
จงชื่นชมยินดีในพระองค์ พระเจ้าของเรา 

Chorus:
     F
C: อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด 
    Em                 Am
แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ 
Dm7
ด้วยการอธิษฐาน 
           G                 C     C7
และการวิงวอนขอบพระคุณ 
F
แล้วสันติสุขในพระเจ้า 
        Em                   Am
จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ 
Dm7
ให้ท่านพักสงบ 
    F                  C
ในองค์พระเยซูผู้เดียว 

เพลง ความยินดีในพระเจ้า(..เป็นกำลังของเรา)

Verse1:
             D                         A7
1: ความยินดีในพระเจ้า เป็นกำลังของเรา 
       A7                        D
ความยินดีในพระเจ้า เป็นกำลังของเรา 
       D                          G
ความยินดีในพระเจ้า เป็นกำลังของเรา 
       D             A7        D
ความยินดีในพระเจ้า ป็นกำลังของเรา 

Verse2:
         D                           A7
2: ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ  ฮาเลลูยา 
    A7                         D
ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ  ฮาเลลูยา 
    D                         G
ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ  ฮาเลลูยา 
       D             A7            D
ความยินดีในพระเจ้า   เป็นกำลังของเรา 

เพลง พระเจ้าประเสริฐ(..และดีต่อเรา) | Glory M

Verse:
    E             G#m           A        B
1: พระเจ้าประเสริฐ และดีต่อเรา ทุกเวลา 
E      G#m          A             B
พระคุณพระองค์ นั้นล้ำเลิศ เสมอมา 
             F#m   C#m       B
ทั้งสิ้นในเรา จะอยู่เพื่อขอบพระคุณ 
                D                B
ทั้งหมดชีวิต จะอยู่เพื่อสรรเสริญ 

Chorus:
          E        G#m           A       B
C: องค์พระวิญญาณพระเจ้าสถิต ในพวกเรา 
 E      G#m         A           B
นำเราใกล้ชิดสนิท พระองค์ ทุกเวลา 
 A      Am     G#m                 C#7
สัมผัสในรักยิ่งใหญ่ ความสุขเต็มล้นภายใน 
   F#m         B          E
ให้ดวงใจได้สรรเสริญ พระองค์ 

เพลง ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน » True Worshipers

Verse1:
  F                     Fsus4  Fmaj7                          Eb/F
1: เมื่อตาใจข้าได้..เห็น.... พระวิญญาณของพระเจ้า 
          Bbmaj7              Am7             Dm7
  ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้ 
Gm7     Bb/C              F
  ข้าสุขใจเหลือจะบรรยาย 

Chorus:
             F7             Bbmaj7          Am7
C: ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ 
          Dm7         Gm7 Bb/C      F
และไม่ว่าเป็นเช่นใด.. ข้าจะนมัสการ 
        Eb/F          Bbmaj7          Am7
ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ 
          Dm7        Gm7    Bb/C  F
และไม่ว่าเป็นเช่นใด.. ก็จะนมัสการ 

Verse2:
  F                      Fsus4 Fmaj7                            Eb/F
2: ข้าได้เห็นแสงส..ว่าง.... แห่งความจริงและความรัก 
          Bbmaj7              Am7             Dm7
  ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้ 
Gm7        Bb/C              F
  อยู่ในความรักของพระองค์ 

Bridge:
              Bbmaj7              C/Bb
B: และในทุกเส้นทาง ที่ก้าวและเดินไป 
Am7       Dm7
ให้ทุกวันเวลาในชีวิต 
Gm7     Bb/C           F   F7
นมัสการ พระองค์เรื่อยไป 
          Bbmaj7              C/Bb
และในทุกเส้นทาง ที่ก้าวและเดินไป 
Am7       Dm7
ให้ทุกวันเวลาในชีวิต 
Gm7     Bb/C       F      F7
นมัสการ พระองค์นิรันดร์ 
          Bbmaj7              C/Bb
และในทุกเส้นทาง ที่ก้าวและเดินไป 
Am7       Dm7
ให้ทุกวันเวลาในชีวิต 
Gm7     Bb/C           F   F7
นมัสการ พระองค์เรื่อยไป 
          Bbmaj7              C/Bb
และในทุกเส้นทาง ที่ก้าวและเดินไป 
Am7       Dm7
ให้ทุกวันเวลาในชีวิต 
Eb                          Csus4  (to Chorus UpKey C  F/A)
นมัสการ พระองค์นิรันดร์ 

เพลง ขอถวายหมดดวงใจ(สิ่งประเสริฐ)

Intro:
C / / / | D/C / / / | Bm7 / / / | Em7 / / / |
C / / / | D/C / / / | Bm7 / / / | C/D / / /

Verse:
    G                     Em            C   G D
1: สิ่งประเสริฐที่ฉันต้องการ คือถวาย..เกียรติ 
Em            G                 F   D
ในจิตใจของฉันนั้นอยาก นมัสการ 
G         Em               C G   D
สรรพสิ่งที่ฉันมีอยู่ เพื่อใช้สรรเสริญ 
Em        G                F   D
องค์ราชาที่ฉันบูชา คือพระองค์ 

Chorus:
     G                      D
C: ขอถวายหมดดวงใจ 
                    Am7
ถวายหมดดวงจิต 
  C     D  G
ถวายชีวิตรับใช้ 
                    D
ลมหายใจที่ยังมี 
                Am7
ชีวีที่ดำเนินไป 
   C       D         G
จะขอทำตามพระทัย 

Vamp:
  Cma7             D/C                  Bm7  Em7
2: ถวายหมดดวงใจ ถวายหมดดวงจิต 
Cma7             D/C                  Bm7  Em7
  ถวายหมดดวงใจ ถวายหมดดวงจิต 
Cma7             D/C                  Bm7  Em7
  ถวายหมดดวงใจ ถวายหมดดวงจิต 
Cma7             D/C                  Bm7  C/D
  ถวายหมดดวงใจ ถวายหมดดวงจิต 

เพลง พระเยซูเป็นที่รักของข้า

Intro:  G D Em C D

Verse:
    G         D               Em
1: พระเยซู เป็นที่รักของข้า 
                   C       D
พระเยซู ข้าจะไม่ละพระองค์ 
G                D                   Em
พระองค์นำข้า จากโคลนตมผงคลี 
                     C        D
วางชีวิตข้าไว้บนศิลา ข้าจึงได้รู้ว่า 

Chorus:
    G          D           Em
C: รักพระองค์  มีพระองค์ 
                  C             D
แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไป ข้ามีพระองค์ 
G          D                   Em
พระผู้ช่วย  และทรงเป็นเพื่อน 
                              C            D
ข้าจะสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิตนิรันดร์ 

เพลง มาเถิดถวาย(..สาธุการแด่พระเจ้า)

Verse:
              E
1: มาเถิดถวาย 
                 B7
สาธุการแด่พระเจ้า 
                                  E
ผู้รับใช้ทั้งสิ้น ยืนในพระนิเวศน์ 
              E7                     A
ยกมือของท่าน ในสถานนมัสการ 
                   E
และถวายสาธุการ 
       B7    E
สาธุการแด่พระเจ้า