เพลง พระองค์ทรงสมควร | Crossover

Intro: | G C | Bm7 Em7 | F | D | G |

Verse1:
    G           C            D/F#                   G
1: วันเวลาที่เปลี่ยนไป พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง 
Em              C            D
มีความรักและเมตตาอยู่เสมอ 
 G              C/E       D/F#                   G
ตัวเราอาจจะหวั่นไหว พระองค์ยังเหมือนเดิม 
Em                 C             D
เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป 

Chorus:
                      G              D/F#        Em7
C: พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรรเสริญ 
      D         C                              D
พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการโมทนา 
                     C         Bm7    Em7
เพราะพระองค์แสนดี และไม่มีใครจะเหมือน 
                  Am7         D             G
พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรรเสริญ 

Verse2:
    G              C/E       D/F#            G
2: วันที่แดดจะแผดเผา ทรงเป็นเงาร่มเย็น 
Em                   C               D
เป็นความหวังเป็นทางรอดอยู่เสมอ 
 G             C/E           D/F#              G
คืนและวันที่เหน็บหนาว พระองค์อยู่ข้างเรา 
Em                 C             D
เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป 

เพลง เยโฮวาห์ นามยิ่งใหญ่

Intro:
E / G#m / C#m / G#m / A / G#m C#m / F#m / B

Verse 1:
        E              G#m
1: เยโฮวาห์ นามยิ่งใหญ่ 
              A                    B
ตรัสอย่างไร ก็เป็นไป ทุกถ้อยคำ 
           E          G#m
ทรงเป็นอยู่ ใจชุ่มฉ่ำ 
              A                        B
ประเสริฐล้ำ นามเราเป็น ซึ่งเราเป็น 

Pre-chorus:
                C#m             G#m
P: เมื่อใจได้รู้ จึงก้มกราบลง 
        A      E
นมัสการบูชา 
              C#m            G#m
ยกย่องทั่วฟ้า ร่วมกันสรรเสริญ 
          A                   B
แซ่ซ้องประกาศพระนาม 

Chorus:
               E                             G#m
C: เยโฮวาห์ ยิเรห์ พระผู้จัดเตรียม 
        C#m                     G#m
เยโฮวาห์รัฟฟา แพทย์ยิ่งใหญ่ 
          A                       G#m C#m
เยโฮวาห์ซัดดาย ทรงฤทธิ์เกรียงไกร 
        F#m           B
เราถวายคำสาธุการ 
          E                      G#m C#m G#m
เยโฮวาห์นิสสี ทรงเป็นธงชัย 
          C#m               G#m
เยโฮวาห์เอลยอน ผู้สูงสุด 
           A                G#m C#m
เยโฮวาห์ชาโลม องค์สันติสุข 
        F#m B        E
เรานมัสการ พระองค์ 

เพลง เยโฮวาห์ยิเรห์

Verse:
    Em
1: เยโฮวาห์ยิเรห์ 
Am                      C             D           Em
พระผู้จัดเตรียมพระคุณมากเหลือล้นเพื่อข้า 
.
เพื่อข้า เพื่อข้า 
Em
เยโฮวาห์ยิเรห์  
Am                      C             D            Em
พระผู้จัดเตรียมพระคุณมากเหลือล้น เพื่อข้า 

Chorus:
           Em                       Am
C: พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อข้า 
      Am              B              Em
จากคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ 
Em            E7       Am
พระองค์ประทานทูตสวรรค์คุ้มครองข้า 
      C                      D           Em
พระเจ้าทรงเตรียมทุกอย่างเพื่อข้า เพื่อข้า เพื่อข้า 
      C                          D           Em
พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อข้า เพลง เราบัญชาเจ้า

Verse:
              Dm           Gm
1: เราบัญชาเจ้าแล้วมิใช่หรือ 
             A7                 Dm
ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด 
            Dm                 Gm
จงอย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย 
              Dm  A7      Dm
พระเจ้าของเจ้า สถิตอยู่ด้วย 

Tag:
        Dm               Bb
T: พระเจ้าทรงอยู่ด้วยเสมอ 
     A               Dm
ในแห่งใดใดที่เจ้าไป 

เพลง ให้ข้าหายดี | W501

Intro: | C | G | C / Em / | D | C / G / | D / G / |
| C / Em G | D / /

Verse 1:
        C                 D                       C  G
1: ข้าแสวงหา ต้องการพระองค์ เหนือผู้..ใด 
        C                 D                   C    G
โปรดทรงรักษา ข้าเชื่อพระองค์ จะเยียวยา 
    C                 D                    G               C
ข้าจึงเข้ามา โดยพระสัญญา เข้าใกล้พระองค์ 
     Am             C                 D
ขอปกคลุมตัวข้าไว้ และทรงสัมผัส 

Verse 2:
          C                      D                     C  G
2: และโดยพระนาม เมื่อข้าร้องเรียก พระเย..ซู 
   C                 D              C  G
ผู้ทรงรักษา ทุกโรคภัย ทรงฤทธา 
      C                       D                 G             C
พระหัตถ์พระองค์ ทรงยื่นออกมา ให้ข้ามองเห็น 
     Am                             D
ทุกสิ่งที่สำเร็จแล้วบนกางเขน 

Chorus:
                       C
C: รอยแผลพระองค์ นำการเยียวยา 
               G
โลหิตพระองค์ ทรงมอบชีวา 
                C                               D
พระคำพระองค์ ทรงทำให้ข้าได้มีเสรี 
                 C
กางเขนพระองค์ นำข้าเข้าไป 
            G                       Em
ในที่ประทับ แห่งฤทธา พระสิริ 
                 Am           G                   C to Verse3 G / D
และทรงสัมผัส ให้ข้าได้หายดี โดยพระองค์ 

Verse 3:
          C                      D                     C  G
3: และโดยพระนาม เมื่อข้าร้องเรียก พระเย..ซู 
   C                D           C  G
ผู้ทรงรักษา ทุกหัวใจ ทุกวิญญาณ 
      C                       D                   G          C
พระหัตถ์พระองค์ ทรงยื่นออกมา และสัมผัสข้า 
       Am                               D
ทรงปลดปล่อยข้าจากแผลที่ข้ามี 

REPEAT : [Chorus(2x)]

Solo: | C | G | C / Em / | D |
         | C | G | C / Em / | D |
         | C | G | C / Em / | D |
         | C | Bm / G / | C / Em / | D |

Bridge:
  C                             D
B: เมื่อข้ามองดูพระองค์ จิตใจข้ามีความหวัง 
C                G                      Em          D
  วิญญาณข้าได้เติมเต็ม ความเชื่อล้นจากหัวใจ 
C                             D
  เมื่อข้าสัมผัสพระองค์ ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไป 
C                             Em    D
  ข้าจึงชูมือขึ้นสูง และรับเอาทุกสิ่งไว้ 

REPEAT : [Chorus(2x)]

Tag:
                     Am           G                   C
T: และทรงสัมผัส ให้ข้าได้หายดีโดยพระองค์ 
                   Am                     D                         C
โปรดทรงสัมผัส ด้วยปีกแห่งการรักษา ของพระองค์ 

เพลง ขอถวายพระสิริ

Verse:
    C          G                F                 C
1: ขอถวายพระสิริ แด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 
  Am        Em        Dm   G
ผู้สมควรแก่การสรรเสริญ 
C                G              F                 C
ขอโมทนาพระคุณ แด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด 
     Am        G     C
เราพร้อมใจนมัสการ 

Chorus:
               Am          Em           F          C
C: แด่พระเจ้าผู้ทรงพระสิริ เต็มไปด้วยสง่าราศี 
         Am              Em            Bb               G
แด่พระเจ้าด้วยเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญยกชูพระนาม 
         Am       Em                     F              C
แด่พระเจ้าเราชื่นชมยินดี เพราะพระองค์ประทานชีวี 
           Dm         G                     C  Am
เราเปรมปรีด์ิในพระสิริองค์ผู้ทรงพระชนม์ 
            Dm        G               C
เราเปรมปรีด์ในพระสิริตลอดนิจนิรันดร์ 

Bridge:
     Ab               B             G
B: ขอพระเกียรติ พระสิริ และคำสรรเสริญ 
    Ab          B            C
จงมีแด่พระเจ้านิจนิรันดร์ 

เพลง ที่บนกางเขน | Crossover

Verse1:
    C          F                Em     Am
1: แม้ฉันได้พบได้เจออะไรมากมาย 
    Dm      G      Gm  C
แต่ฉันก็ไม่เป็นสุขใจ 
Dm       G              Em
ยังมีส่วนลึกทีมันขาดหาย 
    A               Dm               G
สิ่งนั้นมันคืออะไร ที่ใจฉันต้องการ 

Verse2:
    C               F                   Em          Am
2: และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญ 
   Dm      G          Gm  C
สิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไป 
Dm        G                  Em     A
ที่บนกางเขนนั่นคือความหมายและไม่มี 
   Dm   G        C
อะไรสําคัญมากกว่า 

Chorus:
                  F        G         Em    Am
C: ที่บนกางเขนพระองค์ ได้ทนทรมาน 
      Dm                  G            C
เพื่อคนอย่างฉัน และคนอีกมากมาย 
             F         G        Em         Am
ที่บนกางเขนพระองค์ สําแดงรักยิ่งใหญ่ 
     Dm                   G
ไม่มีอะไรสําคัญไปกว่านี้