เพลง องค์พระบารมี » Nexus

Verse1:
    B
1: รักพระองค์ ทรงรับรู้ 
G#m7
ข้าต้องการ อยากเรียนรู้ 
F#sus
พระองค์มากกว่าก่อน 
E                       B  E  G#m  E
มากเกินที่เคยเข้าใจ 

Verse2:
    B
2: ทุกถ้อยคำ ออกจากใจ 
G#m7
ทุกถ้อยคำ สื่อความหมาย 
F#sus
ขออยู่เพื่อพระองค์ 
E                         B    E  G#m  E
ขอมอบถวายให้พระองค์ 

Pre-chorus:
               F#              G#m
P: องค์พระบารมี  ข้าต้องการพระองค์ 
             F#      G#m   E
อยากใกล้ชิด พระเจ้าของข้า 
          F#      G#m  E
ได้ใกล้ชิด พระเจ้าของข้า 

Chorus:
          B    E              F#       E     B   G#m F# E
C: พระเยซู พระองค์เป็นพระผู้ช่วยประเสริฐ 
         B             G#m  F#
จากวันนี้และทุกทุกวันสืบไป 
   E                B      E  F# E
จะร้องเพลงสรรเสริญ 

เพลง สาธุการพระนาม(..ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม)

INTRO: A  E  F#m  D2 (x2)

Verse 1:
    A   E
1: สาธุการพระนาม 
          F#m     D2
ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม 
         A               E
ที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำ 
F#m                D2
สาธุการพระนาม 
A   E
สาธุการพระนาม 
          F#m       D2
เมื่อฉันหลงในผืนดินอ้างว้าง 
           A              E
แม้ต้องเดินผ่านหนทางกันดาร 
F#m                D2
สาธุการพระนาม 

Pre-chorus:
     A                    E
P: ทุกพระพรที่พระองค์เทลงมา 
F#m          D2
  ฉันขอสรรเสริญ 
A                  E
แม้ความมืดมิดคืบคลานเข้ามา 
F#m         D2
  ฉันยังสรรเสริญ 

Chorus:
                      A               E
C: สาธุการพระนามของพระเจ้า 
                 F#m  D
สาธุการพระนาม 
                  A               E
สาธุการพระนามของพระเจ้า 
                 F#m     E      D
สาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุด 

Verse 2:
     A   E
2: สาธุการพระนาม 
          F#m        D2
เมื่อตะวันส่องแสงทอลงมา 
          A                 E
เมื่อทุกสิ่งเป็นเหมือนปรารถนา 
F#m               D2
สาธุการพระนาม 
A   E
สาธุการพระนาม 
          F#m           D2
บนเส้นทางเดินล้อมด้วยเสี้ยนหนาม 
           A              E
ถึงต้องเจ็บปวดเมื่อยามเดินตาม 
F#m               D2
สาธุการพระนาม 

Bridge:
           A                 E
B: ทรงให้และทรงรับไป 
      F#m             D
ทรงให้และทรงรับไป 
     A               E
แต่ฉันขอตัดสินใจ 
   F#m              D
จะสรรเสริญเรื่อยไป 

เพลง เรารักพระเยซู » Nexus

Verse1:
                 E
1: สิ่งเดิมได้ร่วงโรยไป 
            E
แต่รักพระองค์คงเดิม 
               E                B
พระคุณพระองค์ เป็นดังศิลามั่นคง 
         E
สิ่งใดที่สิ้นชีวา 
                   B
กลับมาหายใจอีกครา 
                E                        B
เพราะพระเยซู เป็นแสงในคืนมืดมน 

Pre-chorus:
       F#                              G#m
P: ทุกสิ่งที่พระองค์นั้นทรงทำ เราจะร้อง 
           E                  F#
บทเพลงรัก จากทุกดวงใจ 

Chorus:
                 E
C: เรารักพระเยซู 
             E
เรารักพระเยซู 
                  E               B
พระองค์เพียงผู้เดียว ที่ใจเทิดทูน 

Verse2:
                       E
2: ผู้หมดทางได้พบความหวัง 
                 B
ผู้ที่หลงหายกลับคืนมา 
           E                           B
ทุกสิ่งที่เฝ้าตาม หาพบในพระองค์ 
               E
พระองค์ยกชูจิตใจ 
                B
จากเคยเรี่ยวแรงหมดไป 
                E                B
เปลี่ยนสิ่งที่มีมลทิน เป็นความงดงาม 

REPEAT : [Chorus]

Interlude:
                    G#m  F#/A#  E
E: ข้าขอเทิดทูน 
              G#m  F#/A#  E
ที่ใจเทิดทูน 
                G#m  F#/A#  B
ข้าขอเทิดทูน 

Bridge:
  E
B: รักทั้งหมดนั้น ความภักดีนั้น 
B
  เทที่แทบเท้าองค์พระเยซู 
E
  รักทั้งหมดนั้น ความภักดีนั้น 
B
  เทที่แทบเท้าองค์พระเยซู 
C#m
  รักทั้งหมดนั้น ความภักดีนั้น 
B/D#
  เทที่แทบเท้าองค์พระเยซู 
E
  รักทั้งหมดนั้น ความภักดีนั้น 
F#               F#
  เทที่แทบเท้าพระองค์ 

เพลง ทรงคู่ควร(ทรงแบกรับโทษให้ข้า) » Nexus

Intro:
| Cm / Eb / |  Ab / Bb / | (2x)

Verse1:
  Eb              Bbsus      Bb
1: ทรงแบกรับโทษให้ข้า 
                  Eb/G      Ab   Eb/Bb Bb
ยอมวายพระชนม์ ให้ชีวิตข้ามีเส......รี 
Eb          Bbsus  Bb
  ข้าจึงขอมอบชีวี 
            Eb/G           Ab              Eb/Bb Bb
เพื่อสรรเสริญ ความดีพระองค์เป็นนิจนิ......รันดร์ 

Chorus:
                      Ab     Bb
C: สาธุการพระนาม เยซู 
            Eb/G
คู่ควรคำสรรเสริญ 
                 B#m
สาธุการพระนาม 
                  Ab     Bb
สาธุการพระนาม เยซู 
            Eb/G
คู่ควรคำสรรเสริญ 
                 B#m
สาธุการพระนาม 

REPAET : [Intro]

Verse2:
  Eb            Bbsus         Bb
2: ทรงนำพ้นความอับอาย 
                  Eb/G              Ab                 Eb/Bb Bb
เพราะรักพระองค์ ทรงครอบครองและท่วมท้นใน....ใจ 
Eb         Bbsus  Bb
  พระคุณซ้อนโดยพระคุณ 
          Eb/G           Ab              Eb/Bb Bb
จะสรรเสริญ ความดีพระองค์เป็นนิจนิ......รันดร์ 

REPAET : [Chorus(2x)]

Instrument1:
Ab / / / | Fm / / / / | Cm7 / / / / | Bb / Eb2/G /

Bridge: (6x)
                  Ab
B: สรรเสริญพระนามในเมืองสวรรค์ 
        Fm
พระสิริถูกเทลงมา 
          Cm7
เพียงผู้เดียวที่เราสรรเสริญ 
            Bb                   Eb2/G
ทรงเป็นนามเหนือนามใดๆ 

Instrument2:
Fm /  /  / | Cm /  /  /  | Cm/Eb /  /  / | Bb /  /  /  |
Fm /  /  / | Cm /  /  /  | Cm/Eb /  /  / | Bb /  Eb/G  /  |

REPAET : [Chorus(2x)]

Outro:
Bb / / / | Ab / / /