เพลง พระเจ้าทรงเลี้ยงดู

Intro: F  Am7  Bb  Csus  C

Verse 1:
                 F          Am7
1: พระเจ้าทรง เลี้ยงดู 
Dm7             Am7
เราเรียนรู้ความรักพระองค์ 
Bb        Am7      Dm7
นำเราไปริมน้ำสงบ 
Gm7               Csus  C
ฟื้นวิญญาณของเรา 

Verse 2:
    C/E     F       Am7
2: พระเจ้านำก้าวไป 
Dm7        Am7
เราไม่เคยขัดสนอะไร 
Bb             Am7       Dm7
นำเราไป ในทางชอบธรรม 
Gm7                Csus  C
เพื่อพระนามพระองค์ 

Chorus:
       Bb/D  C/E  F           Bb/F  F
C: พระเจ้า     จะนำเราไป 
     C/E    Dm7
แม้ทางจะยากเพียงใด 
             C        Bb
ผ่านเขาเงาอันตราย 
            F/A       Gm7
เราไม่ต้องกลัวอะไร 
                Csus
อยู่ในอ้อมแขนพระองค์ 
  Bb/D  C/E  F           Bb/F  F
พระเจ้า     จะนำเราไป 
     C/E    Dm7
แม้ทางจะยากเพียงใด 
                   C         Bb
ความรักและความดีงาม 
             F/A      Gm7
ติดตามเราทุกวันไป 
            Csus      C               F
เราอยู่ในน้ำพระทัย  ของพระองค์ 

เพลง ตั้งแต่ดวงตะวันเบิกฟ้า

Verse:
                            D
1: ตั้งแต่ดวงตะวันเบิกฟ้า 
                   D
แสงนภาเลื่อนกลับอัสดง 
          Em7 A7              D    D7
นามพระองค์.... จะเป็นที่สรรเสริญ 

Chorus
   G
C: สรรเสริญพระนาม 
D                              Eb
เถิดบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าเอ๋ย 
G       A7                   D    D7
จงสรรเสริญพระนามพระองค์ 
                G
สาธุการพระนามแด่พระเจ้า 
D          Eb G      A7      D
ในกาลวันนี้ และชั่วนิจนิรันดร 

เพลง เราจะเดิน(ในทางของพระเยซู)

Verse:
    C               Cmaj7        Dm  G
1: เราจะเดินในทางของพระเยซู 
Dm               G             C
มีพระองค์คอยดูชีวิตของเรา 
C                Cmaj7         Dm  G
ยามเมื่อมีปัญหาพระองค์บรรเทา 
Dm             G                  C  C7
เป็นกำลังให้เราได้พบความสุข 

Chorus:
     F               Gsus4          Em7  Am
C: เราจะเป็นดั่งนกอินทรีย์แข็งแกร่ง 
Dm          G                   C  C7
แม้ลมพายุแรงไม่เคยหวั่นไหว 
F           G  Em7      Am
มีกำลังสู้ไป มีพลังยิ่งใหญ่ 
Dm            G                C
เราจะเดินในทางของพระเยซู 

เพลง ฉันได้วางใจในพระเจ้า

Verse:
    E                                              B7
1: ฉันได้วางใจในพระเจ้า  เดินไปกับพระองค์ 
             A                                     E
ฉันได้วางใจในพระองค์  ทรงประทานบทเพลง 
             E                                    A
เมฆบดบังฟ้า พายุร้าย  คล้ายจะให้หวั่นไหว 
            B7                               E
ฉันได้วางใจในพระเจ้า  ไม่เคยตกใจกลัว 

Chorus:
                        B7
C: พระองค์ทรงเป็นเพื่อน [พระองค์ทรงเป็นเพื่อน] 
           E
ที่ได้ไว้วางใจ [ที่ได้ไว้วางใจ] 
                      B7
และไม่เคยเหลวไหล [และไม่เคยเหลวไหล]  
        E
ไม่ว่าแห่งใดๆ [ไม่ว่าแห่งใดๆ] 
            E                                       A
ถึงยากลำบากมากเพียงไร ฉันจะเดินตามไป 
            B7                                  E
ฉันได้วางใจในพระเจ้า ผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง 

เพลง รักในพระคุณ

Intro: D / D / Bm / Bm G / A7

Verse:
    D
1: ความรักยิ่งใหญ่  ความรักประเสริฐ 
Em                      A7
เป็นพระคุณ ประทานให้เรา 
D
องค์ผู้ทรงไถ่  องค์ผู้สูงสุด 
Em                             A7
ทรงพลีพระชนม์  บนไม้กางเขน 

Chorus:
    G                                             F#m
C: ใครจะเปรียบเหมือน  องค์พระเจ้าทรงฤทธิ์ 
G                                Bm  A7
ใครจะรักเรา เท่าพระองค์ 
G                                         F#m     Bm
จะมอบกายและใจ  เพื่อทดแทนพระคุณ 
            Em                   A7sus4.       A7      D
แด่พระเจ้ายิ่งใหญ่  จะรักและเชื่อฟังสืบไป 

เพลง คำอธิษฐาน

Intro : | C   | F  | (2x) Capo 2

Verse:
        | C                    | Em
1: พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ 
                 | Dm                 | G         |
ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา 
    | C                       | Em
พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน 
                | Dm                G         | C |
ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง 

Chorus:
          | F                         | C
C: ให้แผ่นดินพระองค์ มาตั้งอยู่ท่ามกลางเรา 
     | F                          | C  |
ให้พระทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา 
  | F
ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร 
          | C         Em
ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น 
Am | Dm                      G            | C         |
ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ พระเจ้านิรันดร์ 

Bridge:
       | F      | Am
B: อาเมน อาเมน 
        | Dm          G                     | C       |
ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์ 
  | F      | Am
อาเมน อาเมน 
        | Dm          G                     | C    |
ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์ 

Tag:
      | F
T: ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร 
          | C         Em
ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น 
Am | Dm                      G            | C         |
ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ พระเจ้านิรันดร์ 

เพลง ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

Verse:
          Em                   G          Em
1: ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่ 
C      D7     Em
จิตข้าขอสรรเสริญ 
          Em                    G       Em
บนกางเขนพระองค์ ทรงไถ่บาปข้า 
C      D7     Em
จิตข้าขอสรรเสริญ 

Chorus:
                 G                          Am
C: องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ พิชิตความมรณา 
C      D7     B7
จิตข้าขอสรรเสริญ 
        Em             G       Em
ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน 
C      D7     Em
จิตข้าขอสรรเสริญ 

เพลง ชีวีเราอยู่ในพระองค์

Intro: G  Em  Am  D

Chorus:
      G
C: ชีวีเราอยู่ในพระองค์ 
   Em
กำลังเราอยู่ในพระองค์ 
        C                        G/D          D
ความวางใจเราอยู่ในพระองค์ ในพระองค์ 

Verse:
        C                 D7/C            G/B  G
1: เราจะสรรเสริญ  ด้วยสุดสิ้นดวงจิต 
    C                 D7/C          G/B  G
เราจะสรรเสริญ  ด้วยสุดสิ้นกำลัง 
     D         G          E           Am
ด้วยสุดสิ้นชีวิต  ด้วยสุดสิ้นจิตใจ 
F           C/E     D
ความวางใจอยู่ในพระองค์