เพลง พระเจ้าทรงเลี้ยงดู

Intro: F  Am7  Bb  Csus  C

Verse 1:
                 F          Am7
1: พระเจ้าทรง เลี้ยงดู 
Dm7             Am7
เราเรียนรู้ความรักพระองค์ 
Bb        Am7      Dm7
นำเราไปริมน้ำสงบ 
Gm7               Csus  C
ฟื้นวิญญาณของเรา 

Verse 2:
    C/E     F       Am7
2: พระเจ้านำก้าวไป 
Dm7        Am7
เราไม่เคยขัดสนอะไร 
Bb             Am7       Dm7
นำเราไป ในทางชอบธรรม 
Gm7                Csus  C
เพื่อพระนามพระองค์ 

Chorus:
       Bb/D  C/E  F           Bb/F  F
C: พระเจ้า     จะนำเราไป 
     C/E    Dm7
แม้ทางจะยากเพียงใด 
             C        Bb
ผ่านเขาเงาอันตราย 
            F/A       Gm7
เราไม่ต้องกลัวอะไร 
                Csus
อยู่ในอ้อมแขนพระองค์ 
  Bb/D  C/E  F           Bb/F  F
พระเจ้า     จะนำเราไป 
     C/E    Dm7
แม้ทางจะยากเพียงใด 
                   C         Bb
ความรักและความดีงาม 
             F/A      Gm7
ติดตามเราทุกวันไป 
            Csus      C               F
เราอยู่ในน้ำพระทัย  ของพระองค์ 

เพลง น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า

Verse:
           G
1: น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า 
       C                          G
น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า 
          C
พระคุณความรอดอนันต์ 
             G
พระคริสต์ตายเพื่อฉัน 
D7              G
สรรเสริญพระเจ้า 

Chorus:
    G               D7
C: สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา 
D7              G
สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา 
G               D7
สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา 
G   D7         G
สรรเสริญพระเจ้า 

เพลง จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

Verse:
    F                   Bb
1: จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด 
                F
เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย 
     F               Dm
จงเข้าไปในพระวิหาร 
       Gm           C
และนมัสการพระองค์ 
 F                       Bb
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง 
          F  C    Dm
ขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์ 
       Gm
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่ 
                  C
สมควรสรรเสริญ 

Chorus:
            Bb        F
C: ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า 
             Bb              F
ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์ 
            Bb                   Gm           C
ยกย่องความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ร่วมกัน 
              Bb        F
ร้องเพลงและเต้นรำถวาย 
       Bb                        F
สรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
         Gm        C                   F
ทุกทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า 

End:
E: สรรเสริญพระเจ้า 

เพลง โฮซันนา(แด่พระเจ้าสูงสุด)-ข้าขอยกย่อง..

Verse1:
   G           D7
1.โฮซันนา โฮซันนา 
    G                     D7
โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด 
G          D7
โฮซันนา โฮซันนา 
     G                    D7
โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด 

Chorus:
   C                   G
C: ข้าขอยกย่องพระนาม 
C                G
ด้วยดวงใจโมทนา 
       C                 G          Em
เทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าของข้า 
    C             D7      G
โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด 

Verse2:
2: พระสิริ คำสรรเสริญ 
ขอจงมีแด่จอมราชา 
พระสิริ คำสรรเสริญ 
ขอจงมีแด่จอมราชา 
ข้าขอยกย่องพระนาม 
ด้วยดวงใจโมทนา 
เทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าของข้า 
โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด 

เพลง พระสิริ โอ พระสิริ

Intro: G

Verse:
    G          Bm
1: พระสิริ โอ พระสิริ 
C      D    G
พระเจ้าจอมราชา 
G          Bm
บริสุทธิ์ งดงามสง่า 
C     D          G
จอมราชาของเรา 

Chorus:
            C          D      Bm  Em
C: เราจึงก้มกราบเทิดทูน นมัสการ 
        C        D               G
ด้วยวิญญาณ ที่ยกย่องและบูชา 
      C           D            Bm       Em
ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว  องค์ผู้เที่ยงธรรม 
    C                 D         G
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์ 

End:
       C                 D         G
E: ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์ 

Tag:
          C           D            Bm       Em
T: ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว  องค์ผู้เที่ยงธรรม 
    C                 D         G
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์ 

เพลง ข้าจะรักและบูชา

Verse1:
           G
1: อยากจะพบพระองค์ 
   C                   G
ผู้ทรงดำรงค์ในกาลเวลา 
G              Em
อยากจะเห็นพระพักตร์ 
   C              D
ผู้เป็นที่รักของข้า 
     C    D          Bm   Em
ข้าปรารถนา ได้อยู่ใกล้ชิด 
Am                D
ได้พินิจในความงาม 

Verse2:
           G
2: อยากจะนั่งลงใกล้ 
   C                         G
ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู 
G           Em
อยู่ตรงหน้าพระพักตร์ 
   C              D
ผู้เป็นที่รักของข้า 
           C     D    Bm      Em
เพียงหนึ่งวันนี้ ได้อยู่ไกล้ชิด 
       Am             D
ก็ดีกว่า พันวันในที่ใดใด 

Chorus:
           C                Bm
C: ข้าจะรักและบูชา นมัสการ 
            C            D           G
จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์ 
       C                   Bm
ข้าจะรักและบูชา นมัสการ 
             Am        D     G
อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์ 

End:
                 Am        D     G
E: อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์ 

เพลง ข้ายอมทุกสิ่ง

Verse:
    G
1: ข้ายอมทุกสิ่ง 
          Bm
จะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่าง 
       C
สิ่งใดที่ทรงบัญชา 
Am        C
ข้าขอทำตาม 
              D
เมื่อรู้ว่านั่นเป็นน้ำพระทัย 

Chorus:
 Gsus    G        Emsus      Em
C: ข้ารักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดดวงใจ 
Gsus   G        Emsus   Em
ข้ารักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดกำลัง 
Amsus   Am            Dsus      D
ข้าขอเทิดทูน บูชาพระนามพระองค์ 
Gsus     G       Emsus      Em
ข้าขอเทใจ ออกมาเป็นคำสรรเสริญ 
Gsus   G   Emsus    Em
ข้าขอชูมือ ถวายคำสดุดี 
 Amsus   Am  Dsus     D
ในชีวิตนี้ ข้ามีพระองค์ผู้เดียว 
           G
เป็นพระเจ้า 

เพลง พระเยซูเป็นที่รักของข้า

Intro:  G D Em C D

Verse:
    G         D               Em
1: พระเยซู เป็นที่รักของข้า 
                   C       D
พระเยซู ข้าจะไม่ละพระองค์ 
G                D                   Em
พระองค์นำข้า จากโคลนตมผงคลี 
                     C        D
วางชีวิตข้าไว้บนศิลา ข้าจึงได้รู้ว่า 

Chorus:
    G          D           Em
C: รักพระองค์  มีพระองค์ 
                  C             D
แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไป ข้ามีพระองค์ 
G          D                   Em
พระผู้ช่วย  และทรงเป็นเพื่อน 
                           C            D
ข้าสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิตนิรันดร์