เพลง พระองค์ผู้ทรงสมควร

Intro: G C G D

Verse1:
    G                C  D  G
1: ขอบพระคุณที่ไม้กางเขน 
                  C   D   G
ขอบพระคุณที่สิ้นพระชนม์ 
                   D         Em
ทรงไถ่ฉันพ้นบาปความอาย 
        D        C         Am     Bm       D
เพราะรักมากมาย และทรงประทานพระคุณ 

Verse2:
    G               C   D   G
2: ขอบพระคุณที่รักมากมาย 
                    C   D   G
ขอบพระคุณที่ทรงยอมตาย 
                 D      Em
ชำระบาปพ้นจากมลทิน 
      D           C         Am                D7
รับความชอบธรรม ทรงอภัยและทรงอวยพร 

Chorus:
     G            D/F#   Em               C
C: สาธุการพระนาม   ผู้ประทับบนบัลลังก์ 
  D              Em     C
ทรงสวมมงกุฎอันตระการ 
      Am           D7
ทรงกอรปกิจอัศจรรย์ 
 G                 D/F#   Em            C
ขอยกเสียงสรรเสริญ   พระเยซูพระบุตร 
      D                  Em     C
พระเจ้าเบื้องบนทรงพลีพระชนม์ 
C  Am  Bm  C G
สาธุการพระนาม 
C  Am  Bm  C G
สาธุการพระนาม 

Tag:
    C  Am  Bm  C G
T: สาธุการพระนาม 
C  Am  Bm  C G
สาธุการพระนาม 

เพลง มีของบางสิ่ง

Verse 1:
                  A          D
1: มีของบางสิ่ง ที่ฉันไม่รู้ 
        A        E7     A
มีที่บางแห่ง ฉันไปไม่ได้ 
             A             D
แต่ฉันแน่ใจ ในท่านผู้หนึ่ง 
                 A                 E7
พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ 
       A
ในชีวิตฉัน 

Chorus:
                   D              A
C: พระเจ้าเที่ยงแท้ แน่ในใจฉัน 
                A
พระเจ้าเที่ยงแท้เพราะพระไถ่ฉัน 
               E7
ให้พ้นความตาย 
                A                  D
ความรักพระองค์ นั้นแสนชื่นใจ 
                A                  E7           A
พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ ในชีวิตฉัน 

Verse 2:
                    A               D
2: ท่านอาจผิดหวัง ในคนบางคน 
                 A     E7        A
ท่านอาจชอกช้ำ ในความล้มเหลว 
               A                  D
พระเจ้าช่วยท่าน ในความผิดหวัง 
                 A
บันดาลความเศร้าให้กลาย 
     E7               A
เป็นความชื่นชมยินดี 

เพลง เพราะพระองค์ทรงอยู่(ข้าจะชื่นชม)

 verse:
                 F                Bb
1: พระเจ้าประทาน พระเยซูพระบุตร 
               F            C7
ทรงรักและให้ อภัยแก่ข้า 
             F             Bb
ทรงไถ่ตัวข้า ด้วยสละพระชนม์ 
              F                   C7
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า 
                F  Bb  F
พระองค์ทรงอยู่ 

Chorus:
                            F                   Bb
C: เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้ 
                        F               C7
เพราะพระองค์ทรงอยู่ ความกลัวหายไป 
                F                           Bb
เพราะข้าแน่ใจ[แน่ใจ] พระองค์ทรงนำหน้า 
           F               C7
ข้าจะชื่นชม เพราะข้าแน่ใจ 
                F C F
พระองค์ทรงอยู่ 

เพลง พระสหายพระเจ้าของฉัน

Verse1:
       D   F#m  G
1: ฉันรู้ทรงมีฉันในพระทัย 
            D                   A
พระองค์ทรงยอมตายเพื่อฉัน 
        D     F#m    Bm
จับตาเฝ้ามองดูด้วยความห่วงใย 
          Em    A      Bm
ทรงเป็นองค์ผู้ทรงไถ่ฉัน 
      Em        A        D A
พระสหายพระเจ้าของฉัน 

Verse2:
          D      F#m G
2: บาดแผลโบยตีที่บนพระกาย 
         D                   A
มงกุฎหนามวางบนพระเศียร 
              D       F#m Bm
ที่หลักประหารเขาแทงที่มือชอบธรรม 
            Em       A      Bm
เพราะทรงรักและทรงห่วงฉัน 
      Em        A        D
พระสหายพระเจ้าของฉัน 

Chorus:
         A  Bm    G              D
C: พระผู้ ไถ่ ทำลายอบายในใจ 
A Bm          G              A
ชำระ ไถ่บาปฉันให้พ้นมลทิน 
                        Bm
พระทรงรู้ว่าฉันเป็นคนบาป 
    A                   G
จึงทรงยอมวายพระชนม์ 
       Em       A        D A
พระสหายพระเจ้าของฉัน 

Verse3:
         D           F#m     G
3: พระคุณของพระองค์ล้นในชีวี 
          D                 A
คำสรรเสริญจึงมีตอบแทน 
            D      F#m      Bm
จะรับใช้พระองค์แม้จนชีพวาย 
          Em   A      Bm
แด่พระองค์ผู้ทรงไถ่ฉัน 
      Em        A        D
พระสหายพระเจ้าของฉัน 

เพลง องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

Intro: |A | D | A | E |

Verse1:
    A       D2/A                                      A
1: องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และทรงใหญ่ยิ่ง 
    D2/A                             F#m7
ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์ การสรรเสริญ 
     A               Bm7 Bm C#m D E
เป็นความชื่นบานนิรันดร์ 

Verse2:
    A          D2/A                             A
2: ชัย ในพระองค์เราคงมีชัย ตลอดเป็นนิตย์ 
    D2/A                    F#m7
ทรงช่วยเราเผชิญศัตรูหมู่มาร 
    A         Bm7  C#m D E
เรากราบนมัสการ 

Chorus:
        A                                       C#m7
C: เราจึงอยากจะสรรเสริญ พระนามพระองค์ 
      D2                  A
และอยากจะขอบพระคุณที่ 
      Bm7       D
ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่ 
    A                         C#m7
เราจะวางใจในความรักไม่โรยรา 
       D2                  A
เพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 
Bm7             D       A
เหนือฟ้าและโลกา สืบไป 

เพลง พื้นฟ้าสวรรค์

Verse1:
  G             C     D                           C       G
1: พื้นฟ้าสวรรค์  ประกาศพระบารมีพระเจ้า 
G                  C   D                               C         G
  ผู้ใดเปรียบปาน  พระองค์ผู้ทรงงดงามตระการ 

Chorus1:
  G                                C      D7
C: เพราะพระองค์ทรงพระชนม์ 
                       Bm   Em
สถิตอยู่เหนือบัลลังก์ 
                                Am    D7
ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ 
                  G
นมัสการพระองค์ 

Verse2:
  G                  C  D7                     C  G
2: ฉันจึงกราบลง  ต่อองค์ผู้ทรงสง่าราศี 
G               C    D7                        C   G
  ผู้พลีพระชนม์  นำเราให้คืนดีกับพระเจ้า 

Chorus2:
 G                             C     D7
3: และพระองค์ฟื้นพระชนม์ 
                       Bm   Em
สถิตอยู่เหนือบัลลังก์ 
                                Am   D7
ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ 
                  G
นมัสการพระองค์ 

เพลง เพราะเรารู้

Intro: A D A E

Verse:
                   A                          D/A     A
1: เพราะเรารู้ ว่าพระองค์ ทรงพระชนม์ 
            D                                  E7
และเราก็รู้ ว่าพระองค์ครองโลกา 
               A                            D/A      A
เพราะเรารู้ ว่าพระองค์   ทรงพระชนม์ 
            D                               E7
และเราก็รู้ ว่าจะทรงคืนกลับมา 
            D                 Bm
และเรารู้ แม้เราล่วงหลับ 
                   E                            E7
พระองค์จะรับ เรากลับไปเมืองฟ้า 

Chorus:
                    D          E       D           A
C: เพราะเราต่าง มั่นใจว่าทรงพระชนม์ 
               D           E7sus4-3   A
และจะนำเรา จวบจนวันสุดท้าย 
                D          E       D           A
เพราะเราต่าง มั่นใจว่าทรงพระชนม์ 
               D           E7sus4-3   A
และจะนำเรา จวบจนวันสุดท้าย 

เพลง โกละโกธา 2

       Bm
ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา 
           G                             F
ด้วยข้าแบกบาปผิดแทบวิญญาณพัง 
  Bm                       G
ที่นั่นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวัง 
        Bm       F#         Bm
จนได้พบ ทางแห่งโกละโกธา 
     Bm
ที่โกละโกธาได้ยินเสียงอ้อนวอน 
        G                                 F#
พระบิดรพระพักตร์เปี่ยมความเมตตา 
       Bm                     G
ที่นั่นเป็นที่พ้นภัยของคนชั่วช้า 
         Bm     F#             Bm
ข้ากล้าเข้าไปด้วยน้ำตานองหน้า 
     Bm
C: ที่นั่นข้าได้พบความรักอย่างทราบซึ้ง 
           G               F#
ทรงถูกตรึงทรมานวรกาย 
            Bm                   G
รอยบาดแผลเป็นที่ชำระลูกให้หาย 
      Bm        F#            Bm
ทุกมลาย บาปผิดก็หลุดสิ้นไป 
          Bm
พระองค์ทน ถูกทรมานก็เพื่อข้า 
        G                           F#
พญามารหมดฤทธิ์อำนาจของมัน 
             Bm                     G
ความสันติสุขหลั่งไหลเข้าในชีวัน 
       Bm  F#                  Bm
ข้าจึงสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์ 

เพลง ความรักมั่นคง(อยู่สูงดั่งเมืองสวรรค์)

Verse:
    F            Bb      C7            F
1: ความรักมั่นคง อยู่สูง ดังเมืองสวรรค์ 
Dm                     G7             C7
และความสัตย์ธรรม สูงถึงบนฟากฟ้า 
                   Bb            C7            F
ทรงความชอบธรรม เหมือนดังภูเขาสุดมั่นคง 
            Am              Dm
และความล้ำลึกของพระองค์ 
          Gm  C                F
เกินสรรคำ  ทรงกระทำต่อเรา 

Chorus:
               Bb     C7           F
C: ขอเติมหัวใจ  ให้รัก เต็มอยู่ภายใน 
               Bb          G7                  C7
สำแดงพระคุณ อยู่ในพระหัตถ์ ของพระองค์ 
                Bb                C7           F
ขอความสมบูรณ์ ล้นอยู่ภายใน นิเวศน์พระองค์ 
      Am         Dm             Gm
ดุจน้ำพุ ไหลลงจาก องค์พระศิลา 
C7           F
องค์จอมราชา 

เพลง นิมิตพระเยซู

Verse1:
    E
1: นิมิตพระเยซู ต่อทุกชาติพันธ์ 
                          F#m G#m  A B7
นิมิตในใจ ต่อแผ่นดินนี้ 
          E                    E7
ขอมีสันติสุข และมีความชื่นบาน 
   F#m  G#m     A    B7           E   E7
การฟื้นฟูใหญ่จากฟ้ามาสู่ทุกชาติพันธ์ 

Chorus:
              C#m                      B7
C: ทุกลิ้นจะสรรเสริญพระนามพระองค์ 
            C#m                 F#m G#m A B7
ทุกเข่าจะพร้อมก้มกราบนมัสการ 
   C#m            A
เปิดฟ้าเทพระพรลงมา 
         C#m              B7
และฟังเสียงทูลต่อพระองค์ 
      F#m       G#m   A
ทรงเคลื่อนพระหัตถ์ฤทธา 
        B7          E
เหนือบรรดาคนไทย 
      F#m      G#m    A
ทรงเคลื่อนพระหัตถ์ฤทธา 
        B7               E
เหนือบรรดาทุกชาติพันธุ์ 

Verse2:
    E
2: นิมิตพระเยซู ต่อประเทศไทย 
                          F#m G#m  A B7
นิมิตในใจ ต่อแผ่นดินนี้ 
          E                    E7
ขอมีสันติสุข และมีความชื่นบาน 
   F#m  G#m     A    B7           E   E7
การฟื้นฟูใหญ่จากฟ้ามาสู่ประเทศไทย