เพลง พระเจ้าของข้า | W501

Verse 1
พระองค์เป็นพระเจ้า ของข้า
จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระองค์
ข้าได้เห็นพระองค์ ในสถานนมัสการ
เห็นฤทธานุภาพ และพระสิริพระองค์

Chorus
ข้าจะสรรเสริญ นมัสการพระองค์
ตราบที่ข้ายังมีชีวิตในโลกนี้
ข้าจะชูมือขึ้น ต่อพระนามพระองค์
ข้าเฝ้าภาวนาถึงพระองค์ทุกคืน

Bridge
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ ดีกว่าชีวิต

เพลง เหนือโลกา | Bongkote

Verse 1
แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีดิ์
ในที่สูงอันชื่นบาน
จักรวาลชื่นชมยินดี
พระสิริของพระองค์
ครอบครองอยู่เหนือโลกา

Chorus
เรายกย่องพระนามพระองค์
เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่
ไม่มีใคร สิ่งใดเท่าเทียมพระองค์
ผู้ทรงฤทธิ์เกรียงไกร

Verse 2
พระองค์ทรงยุติธรรม
ทรงรอบรู้ในทุกอย่าง
พระปัญญาเหนือความเข้าใจ
ฤทธิ์อำนาจของพระองค์
ครอบครองอยู่เหนือโลกา

Bridge
พระสิริของพระองค์
ฤทธิ์อำนาจของพระองค์
ครอบครองอยู่เหนือโลกา

เพลง สาธุการพระนาม(..ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม)

Verse 1
สาธุการพระนาม
ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม
ที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำ
สาธุการพระนาม
สาธุการพระนาม
เมื่อฉันหลงในผืนดินอ้างว้าง
แม้ต้องเดินผ่านหนทางกันดาร
สาธุการพระนาม

Pre-Chorus
ทุกพระพรที่พระองค์เทลงมา
ฉันขอสรรเสริญ
แม้ความมืดมิดคืบคลานเข้ามา
ฉันยังสรรเสริญ

Chorus
สาธุการพระนามของพระเจ้า
สาธุการพระนาม
สาธุการพระนามของพระเจ้า
สาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุด

Verse 2
สาธุการพระนาม
เมื่อตะวันส่องแสงทอลงมา
เมื่อทุกสิ่งเป็นเหมือนปรารถนา
สาธุการพระนาม
สาธุการพระนาม
บนเส้นทางเดินล้อมด้วยเสี้ยนหนาม
ถึงต้องเจ็บปวดเมื่อยามเดินตาม
สาธุการพระนาม

Bridge
ทรงให้และทรงรับไป
ทรงให้และทรงรับไป
แต่ฉันขอตัดสินใจ
จะสรรเสริญเรื่อยไป

เพลง รักแท้ » True Worshipers

Verse 1
ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา
ทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการ
ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์
ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา

Verse 2
ทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำตรม
และไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่
ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์
ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา
ด้วยรัก

Chorus
ความรักแท้ ที่ทรงยอมพลีพระชนม์
และฟื้นคืนพระชนม์เพี่อข้า
คือองค์พระเยซู ความรักแท้กลับคืนหัวใจ
ชีวิตนี้ ไม่ว่าอำนาจความตาย
หรือพลังฤทธิ์อำนาจใดใด
ไม่อาจฝืนทำลาย ความรักแท้ ในองค์พระเยซู

End
ความรักแท้ ในองค์พระเยซู

เพลง ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน » True Worshipers

Verse 1
เมื่อตาใจข้าได้..เห็น.... พระวิญญาณของพระเจ้า
ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้
ข้าสุขใจเหลือจะบรรยาย

Chorus
ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ
และไม่ว่าเป็นเช่นใด.. ข้าจะนมัสการ
ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ
และไม่ว่าเป็นเช่นใด.. ก็จะนมัสการ

Verse 2
ข้าได้เห็นแสงส..ว่าง.... แห่งความจริงและความรัก
ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้
อยู่ในความรักของพระองค์

Bridge
และในทุกเส้นทาง ที่ก้าวและเดินไป
ให้ทุกวันเวลาในชีวิต
นมัสการ พระองค์เรื่อยไป
และในทุกเส้นทาง ที่ก้าวและเดินไป
ให้ทุกวันเวลาในชีวิต
นมัสการ พระองค์นิรันดร์
และในทุกเส้นทาง ที่ก้าวและเดินไป
ให้ทุกวันเวลาในชีวิต
นมัสการ พระองค์เรื่อยไป
และในทุกเส้นทาง ที่ก้าวและเดินไป
ให้ทุกวันเวลาในชีวิต
นมัสการ พระองค์นิรันดร์

เพลง จะเอามือวางที่ใจ

Verse 1
ถ้าพระองค์จะถามเรา.. ว่าเจ้ารักเราหรือ?
เราจะตอบพระองค์เช่นไร เคยคิดไหม?
ถ้าพระองค์จะถามเรา.. ว่าเจ้ารักเราหรือ?
เราจะตอบพระองค์เช่นไร เคยคิดไหม? เคยไหม?

Pre-Chorus
และถ้าในวันนี้ ณ ที่แห่งนี้ที่เราอยู่
พระองค์เฝ้ามองและถาม
ถามเราทุกๆ คน เราจะตอบเช่นไร?

Chorus
จะเอามือวางที่ใจ
แล้วบอกพระองค์ว่ารัก
ลูกรักพระองค์ มากกว่าใครในโลกนี้
และจะรัก และจะ..ภักดี
ลูกขอมอบชีวีแด่พระองค์

เพลง พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิต/โปรดนำไปถึงกางเขน

Verse 1
พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า
ทรงเป็นสง่าราศี
อย่าให้ข้าลืมเรื่องมงกุฎหนาม
โปรดนำไปถึงกางเขน

Chorus
อย่าให้ข้าลืมเก็ธเซมาเน
อย่าให้ข้าลืมความทรมาน
อย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวาน
โปรดนำไปถึงกางเขน

Verse 2
ให้เห็นอุโมงค์ของพระองค์เจ้า
ที่พวกผู้หญิงโศกเศร้า
ที่ทูตสวรรค์พิทักษ์รักษา
เมื่อบรรจุในอุโมงค์

Verse 3
อยากเหมือนมารีย์ชาวมักดาลา
ที่นำเครื่องหอมบูชา
ขอให้ข้าเห็นอุโมงค์ว่างเปล่า
โปรดนำไปถึงกางเขน

Verse 4
ให้ข้าเต็มใจแบกไม้กางเขน
ทุกวันจะแบกเดินตาม
ให้ข้าร่วมทุกข์กับพระเยซู
เพราะพระองค์แบกแทนข้า

เพลง เมตตาหลั่งมา

Verse 1
เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมา พาให้ชื่นบาน
เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ
เมตตาหลั่งมา พาพระพรลงมาสู่ทุกคน

Chorus
เฮ้ โอ เรามารับพระเมตตา
เฮ้ โอ เรามารับพระคุณ
เฮ้ โอ เรามาร้องรำจนนิรันดร์

เพลง ขอบคุณพระเยซู

Verse 1
ขอบคุณพระเยซู มอบความรักแก่เรา
ขอบคุณพระเยซู ทรงพระคุณมากมี

Chorus
เราเปล่งเสียงร้อง สรรเสริญพระนาม
ร้องสรรเสริญโมทนา
พระองค์เป็นทุกสิ่ง เป็นพระเจ้าของเรา