เพลง ข้าขอวางใจ | Kingdom Worshipper

Verse:
          G                            C
1: ถ่อมใจลง ต่อพระเจ้าผู้เปี่ยมรักมั่นคง 
         G             D
ในพระองค์ ข้าขอวางใจ 
G                      C
ฟังเสียง พระองค์เรียกให้ข้าเฝ้าคอย 
           G                         D
เพื่อพระองค์ จะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ 

Pre-chorus:
          C        Em               D
P: พระเยซู ข้าเชื่อวางใจพระองค์ 
      C        Em               D
พระเยซู ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ 

Chorus
            G                Cmaj7
C: ให้ข้าพึ่งพิงในความรัก 
    Am7                  C                D
ให้ข้าพักสงบ ในอ้อมแขนของพระองค์ 
        G           Am7
จิตใจข้ามั่นคง อยู่ในความเข้มแข็ง 
   Cmaj7                        D
ในพระองค์ ป้อมปราการ ที่ลี้ภัย 
                  G
ข้าวางใจพระองค์ 

เพลง ไม่ใช่ทาสอีกต่อไป » TOV

Intro: | C#m | B | E | A |

Verse1:
    E
1: พระองค์ปลดเปลื้องฉัน ด้วยทำนองเสียงเพลง 
A                     B            E
พระองค์โอบรอบล้อมฉันไว้  
E
ด้วยเพลงการช่วยกู้ จากศัตรูคุกคาม 
    A            B        E
ทำลายความกลัวสิ้นไป 

Chorus:
             A                 B           E
C: ฉันไม่ใช่ทาส ความกลัวต่อไป 
C#m       B          E
ฉันคือ ลูกของพระเจ้า 
         A                B           E
ฉันไม่ใช่ทาส ความกลัวต่อไป 
C#m       B          E
ฉันคือ ลูกของพระเจ้า 

Verse2:
                          E
2: ทรงได้เลือกฉันมา 
                          G#m
จากในครรภ์มารดา 
A         B              E
ทรงรัก และเรียกชื่อฉัน 
             E                                 G#m
ฉันมีชีวิตใหม่ ในครอบครัวพระองค์ 
    A      B                E
ฉันมีสายเลือดพระองค์ 

Bridge:
 C#m            B                 E         A
B: ทรงแยกทะเล เพื่อฉันจะเดินข้ามไปได้ 
C#m            B                 E    A
  ความกลัวจมหายในรักพระองค์ 
C#m              B           E            G#m
  พระองค์ช่วยกู้ เพื่อฉันจะลุกขึ้นร้อง 
    A            B         E
ฉันคือ ลูกของพระเจ้า 

เพลง ความดีของพระเจ้า » Nexus

Intro:
| Ab / / Db | Ab / / / | Ab / / Db | Ab / / / |

Verse1:
                  Ab
1: ข้ารักพระองค์ 
          Db                 Ab
พระเมตตาพระองค์ไม่สิ้นสุด 
Eb/G   Fm
ทุกวัน..คืน 
       Db              Eb
ข้าอยู่ใน พระหัตถ์พระองค์ 
                       Fm   Db
เมื่อยามที่ข้าลืมตาตื่น 
                        Ab  Eb/G  Fm
จนเมื่อล้มตัวลงนอน 
       Db               Eb            Ab
จะขอร้องเพลง ถึงความดีของพระองค์ 

Chorus:
     Db                                 Ab
C: หมดทั้งชีวิต พระองค์ทรงซื่อตรง 
Db                                Ab    Eb
หมดทั้งชีวิต พระองค์ทรงดี ทรงดี 
Db                           Ab  Eb/G  Fm
ด้วยลมหายใจที่ข้านั้นมีอยู่ 
       Db               Eb            Ab
จะขอร้องเพลง ถึงความดีของพระองค์ 

Verse2:
               Ab
2: พระสุรเสียง 
      Db                  Ab
ที่ข้ารัก นำข้าให้พ้นภัย 
     Eb/G Fm
คืนไร้แสงไฟ 
          Db            Eb
กอดข้าไว้ แนบชิดพระองค์ 
                             Fm
พระองค์ทรงเป็นพระบิดา 
Db                     Ab  Eb/G  Fm
  และยังเป็นพระสหาย 
      Db         Eb            Ab
ชีวิตข้าอยู่ ในความดีของพระองค์ 

REPEAT : [Chorus]

Bridge:
     Ab/C              Db
B: ความดีของพระองค์จะตามติด 
     Eb                  Ab
จะทรงติดตามเราไป 
Ab/C              Db
ความดีของพระองค์จะตามติด 
     Eb                  Ab
จะทรงติดตามเราไป 
        Ab/C        Db
หมดชีวิตที่มี ข้ามอบวางชีวี 
   Eb               Fm
ถวายหมดให้พระองค์ 
Ab/C              Db
ความดีของพระองค์จะตามติด 
     Eb                  Ab
จะทรงติดตามเราไป 

REPEAT : [Bridge]

Interlude:
| Ab / / Db | Ab / / / |

REPEAT : [Chorus]

เพลง พระองค์ดี(พระกรุณาทรงนำ..) » Glory Music

Intro: A E/G# F#m Dmaj7

Verse:
    A                    E/G#
1: พระกรุณา ทรงนำข้าสำนึกบาป 
      F#m              Dmaj7
ความชอบธรรม นำข้าใกล้พระองค์ 
  A                        E/G#
พระเมตตา ทรงเปลี่ยนข้าเหมือนพระองค์ 
    F#m               Dmaj7
พระองค์ทรง รักข้ามากมาย 
 D   E      E/F# F#m              E/G#
ในทุกๆ วัน ข้าสรรเสริญด้วยเสียงเพลง 
Bm   D/A     G2
เทใจข้า นมัสการ 

Chorus:
    Esus E A      E/G#
C: พระองค์ดี พระองค์ดี 
    F#m              E      D2
ทรงแสนดี พระเมตตาดำรงนิจนิรันดร์ 
Esus  E  A     E/G#
พระองค์ดี พระองค์ดี 
     F#m                     Dmaj7
ทรงแสนดี พระเมตตาดำรงนิจนิรันดร์ 

Bridge:
       A
B: เพราะพระคุณไม่มีสิ้นสุด 
E/G#
ความงดงามไม่มีลบเลือน 
  F#m                  Dmaj7
พระเมตตาทรงดำรงอยู่ 
.
ตลอดกาล 

เพลง พระวิญญาณ(พระองค์ประทับที่นี่) » Nexus

Intro:
| A / / / | / / / / | D / / / | / / / / |
| A / / / | / / / / | D / / / | / / / / |

Verse1:
  A                                                D
1: ไม่มีสิ่งใดล้ำค่า หรือสิ่งใดจะเทียบได้ 
.                                                         A
พระองค์ทรงเป็นความหวัง ที่ใจข้าเฝ้ารอคอย 
            D
การทรงสถิต 

Verse2:
  A                                            D
2: ฉันได้พบความรัก ที่สุดจะหวานล้ำ 
.                                                      A
ได้ปลดปล่อยดวงใจฉัน จากอับอายสู่เสรี 
           D
การทรงสถิต 

Chorus:
    A
C: พระวิญญาณ พระองค์ประทับที่นี่ 
      D                                   Bm
ทรงเติมเต็มเรา และเคลื่อนอยู่เหนือพวกเรา 
    A
ขอพระสิริ สัมผัสใจที่รอคอย 
             D                        Bm
โปรดเถิดครองใจเรา ในการทรงสถิต 

End:
                   D  Bm  A
E: การทรงสถิต 

Istrument:
| A / / / | / / / / | D / / / | Bm / / / |

REPEAT [Verse1 > Verse2 > Chorus(2x)]

Istrument:
| A / / / | / / / / | D / / / | Bm / / / | (2x)

Bridge:
  D           A/C#        Bm           A/C#
B: ให้เรารับรู้ และต้อนรับ การทรงสถิต 
.D           A/C#        Bm           A/C#
  ให้เราได้สัมผัส ในพระสิริ อันล้ำเลิศ 

เพลง ให้ข้าหายดี | W501

Intro: | C | G | C / Em / | D | C / G / | D / G / |
| C / Em G | D / /

Verse 1:
        C                 D                       C  G
1: ข้าแสวงหา ต้องการพระองค์ เหนือผู้..ใด 
        C                 D                   C    G
โปรดทรงรักษา ข้าเชื่อพระองค์ จะเยียวยา 
    C                 D                    G               C
ข้าจึงเข้ามา โดยพระสัญญา เข้าใกล้พระองค์ 
     Am             C                 D
ขอปกคลุมตัวข้าไว้ และทรงสัมผัส 

Verse 2:
          C                      D                     C  G
2: และโดยพระนาม เมื่อข้าร้องเรียก พระเย..ซู 
   C                 D              C  G
ผู้ทรงรักษา ทุกโรคภัย ทรงฤทธา 
      C                       D                 G             C
พระหัตถ์พระองค์ ทรงยื่นออกมา ให้ข้ามองเห็น 
     Am                             D
ทุกสิ่งที่สำเร็จแล้วบนกางเขน 

Chorus:
                       C
C: รอยแผลพระองค์ นำการเยียวยา 
               G
โลหิตพระองค์ ทรงมอบชีวา 
                C                               D
พระคำพระองค์ ทรงทำให้ข้าได้มีเสรี 
                 C
กางเขนพระองค์ นำข้าเข้าไป 
            G                       Em
ในที่ประทับ แห่งฤทธา พระสิริ 
                 Am           G                   C to Verse3 G / D
และทรงสัมผัส ให้ข้าได้หายดี โดยพระองค์ 

Verse 3:
          C                      D                     C  G
3: และโดยพระนาม เมื่อข้าร้องเรียก พระเย..ซู 
   C                D           C  G
ผู้ทรงรักษา ทุกหัวใจ ทุกวิญญาณ 
      C                       D                   G          C
พระหัตถ์พระองค์ ทรงยื่นออกมา และสัมผัสข้า 
       Am                               D
ทรงปลดปล่อยข้าจากแผลที่ข้ามี 

REPEAT : [Chorus(2x)]

Solo: | C | G | C / Em / | D |
         | C | G | C / Em / | D |
         | C | G | C / Em / | D |
         | C | Bm / G / | C / Em / | D |

Bridge:
  C                             D
B: เมื่อข้ามองดูพระองค์ จิตใจข้ามีความหวัง 
C                G                      Em          D
  วิญญาณข้าได้เติมเต็ม ความเชื่อล้นจากหัวใจ 
C                             D
  เมื่อข้าสัมผัสพระองค์ ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไป 
C                             Em    D
  ข้าจึงชูมือขึ้นสูง และรับเอาทุกสิ่งไว้ 

REPEAT : [Chorus(2x)]

Tag:
                     Am           G                   C
T: และทรงสัมผัส ให้ข้าได้หายดีโดยพระองค์ 
                   Am                     D                         C
โปรดทรงสัมผัส ด้วยปีกแห่งการรักษา ของพระองค์