เพลง ข้าขอวางใจ | Kingdom Worshipper

Verse:
          G                            C
1: ถ่อมใจลง ต่อพระเจ้าผู้เปี่ยมรักมั่นคง 
         G             D
ในพระองค์ ข้าขอวางใจ 
G                      C
ฟังเสียง พระองค์เรียกให้ข้าเฝ้าคอย 
           G                         D
เพื่อพระองค์ จะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ 

Pre-chorus:
          C        Em               D
P: พระเยซู ข้าเชื่อวางใจพระองค์ 
      C        Em               D
พระเยซู ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ 

Chorus
            G                Cmaj7
C: ให้ข้าพึ่งพิงในความรัก 
    Am7                  C                D
ให้ข้าพักสงบ ในอ้อมแขนของพระองค์ 
        G           Am7
จิตใจข้ามั่นคง อยู่ในความเข้มแข็ง 
   Cmaj7                        D
ในพระองค์ ป้อมปราการ ที่ลี้ภัย 
                  G
ข้าวางใจพระองค์ 

เพลง มาเถิดให้เราพากันไป

Verse:
    D
1: มาเถิดให้เราพากันไปยัง 
Em7           A7
ภูเขาของพระเจ้า 
 Em7  A7              D
ที่พระนิเวศน์ของพระองค์ 
        G       A7     Em7  D
C: พระองค์จะทรงนำในมรรคา 
      G     A7                   D    D7
และเราจะเดินไปในทางพระองค์ 
           G           C#7 F#m Bm7
และพระธรรมจะออกมาจากศิโยน 
         Em7             A7                D
และพระดำรัสของพระองค์ จากเยรูซาเล็ม 

เพลง เรานำเสียงการสรรเสริญ

Verse:
    D
1: เรานำเสียงการสรรเสริญ 
        G              D
มายังวิหารของพระองค์ 
D
เรานำเสียงการสรรเสริญ 
        G    A7       D
มายังวิหารของพระองค์ 

Chorus:
       G             D
C: เราถวายคำโมทนา 
               A7
เป็นเครื่องบูชา  แด่พระผู้เป็นเจ้า 
     G           D
เราถวายคำสดุดี 
              A7            D
เป็นเครื่องบูชา  แด่พระองค์ 

เพลง ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง

Verse:
            D              A                D
1: ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง 
                    Em7   A7  D
ของพระเจ้านิจนิรันดร์  นิจนิรันดร์ 
       D              A                D
ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง 
                    Em7
ของพระเจ้านิจนิรันดร์ 
      A7        D      G D
ฮาเลลูยา สรรเสริญ 

Chorus:
   D7     G                   D
C: จะประกาศด้วยปากของฉัน 
                Em7   A7            D
ถึงความเที่ยงธรรม  ความรักประเสริฐ 
         G                   D
จะประกาศด้วยปากของฉัน 
         A                                E7  A
แด่พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ธรรม ทั่วทุกชาติพันธุ์ 

เพลง ดวงใจฉันเฝ้าคอยพระองค์

Intro: G  D  / Em  C  / G  D  / C9

Verse:
    G                Bm7               C
1: ดวงใจของฉัน สงบเฝ้าคอยพระองค์ 
      Am       Dsus4   D
ความรอดที่มาจากพระองค์ 
G                           Bm7        C
ศิลาความจริง ป้อมปราการมั่นคงนิรันดร์ 
         Em        B
คือองค์พระผู้เป็นเจ้า 
   Em           D7            C
ข้าไว้วางใจ ในความรักพระองค์ 
Am7                C                D
โดยพระนาม องค์พระเยซูคริสต์ 

Chorus:
   G                                  D/F#
C: เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ 
B/D#    Em  C              D
ข้าจึงวางใจ.. ข้าจึงรอคอยพระองค์ 
G                    D/F#   B/D#      Em
ข้าจึงชูมือต่อพระนาม.. พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
C           D    G    (C9 Dsus4 D)
ทรงเป็นที่ลี้ภัยเดียว 

เพลง ที่ปลอดภัย » Nexus

Intro:
| Bb | / / / / | Gm | / / / / |
| Eb | F | Eb | / / / / |

Verse1:
    Bb
1: อยู่ในพระคุณ พระเมตตานั้นแสนชื่นใจ 
Gm
ปกคลุมข้าไว้ ทรงประทานร่มเงาใต้ปีก 
      Eb                      F                           Eb
พระสัญญาแห่งรัก ทรงทำให้หัวใจได้ผ่อนพัก 

Verse2:
    Bb
2: อยากได้ยินเสียง โปรดเถิดพระองค์ทรงตรัส 
Gm
เพียงแค่กระซิบ ก็ดังชัดเกินใครอื่น 
      Eb                   F                           Eb
ทรงเป็นความหวัง ที่ทำให้หัวใจได้ผ่อนพัก 

Chorus:
          Bb
C: ทรงเป็นดังปราการแข็งแกร่ง 
         Gm
จิตวิญญาณข้ามั่นคง ในพระองค์ 
               Eb               F
ข้าได้หลบพัก อยู่ในพระนาม 

End:
                    Bb
E: เป็นนิจนิรันดร์ 

REPEAT : [Verse2 > Chorus(2x) > End(4x)]

Instrumental:
| Eb | / / / / | Bb | / / / / |
| Cm | / / / / | Bb | / / / / |

Bridge: (2x)
                Eb
B: พระองค์ทรง ไม่เคยห่างไกล 
        Bb
ในทุกครา โปรดช่วยข้าไว้ 
                Cm
ประทานฤทธา เมื่อยามอ่อนแอ 
                Bb
และทรงให้ข้า อยู่รอดปลอดภัย 

REPEAT : [Chorus(3x)]