เพลง ข้าขอวางใจ | Kingdom Worshipper

Verse:
          G                            C
1: ถ่อมใจลง ต่อพระเจ้าผู้เปี่ยมรักมั่นคง 
         G             D
ในพระองค์ ข้าขอวางใจ 
G                      C
ฟังเสียง พระองค์เรียกให้ข้าเฝ้าคอย 
           G                         D
เพื่อพระองค์ จะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ 

Pre-chorus:
          C        Em               D
P: พระเยซู ข้าเชื่อวางใจพระองค์ 
      C        Em               D
พระเยซู ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ 

Chorus
            G                Cmaj7
C: ให้ข้าพึ่งพิงในความรัก 
    Am7                  C                D
ให้ข้าพักสงบ ในอ้อมแขนของพระองค์ 
        G           Am7
จิตใจข้ามั่นคง อยู่ในความเข้มแข็ง 
   Cmaj7                        D
ในพระองค์ ป้อมปราการ ที่ลี้ภัย 
                  G
ข้าวางใจพระองค์ 

เพลง ชาโลม

Verse:
    F
1: ขอสันติสุขขององค์พระคริสต์ 
Dm                              Bb
จงสถิตเสมอท่ามกลางท่านเถิด 
F
ขององค์พระคริสต์ทรงโปรดปราน 
Dm                                  Bb
ประทานความหวัง พบความผาสุก 
                C           Bb             C
แคล้วคลาดภัย เป็นสุขในงานที่กระทำ 
           Bb           C
พบความสำเร็จที่รับใช้ 

Chorus1:
    F                        C
C: ขอให้พระนามพระเยซู 
   Bb                   C
พิทักษ์รักษาในทุกทาง 
       F                   C
ประทานตามใจปรารถนา 
     Bb             C
เมตตาในคำที่วิงวอน 

End:
    F                    C
E: ขอพระคริสต์ที่เรารัก 
   Bb                  C
ผู้ทรงเป็นองค์สันติสุข 
      F                         C
ประทานความรักและพระคุณ 
      Bb                  C            F
โอบล้อมท่านไว้ทุกเวลา  ตลอดไป 

เพลง มีองค์พระคริสต์ข้างกาย

Intro : G F Em F (2)

Verse1:
    G
1: องค์ราชา เรามาวิงวอนพระองค์ 
G                C
มาชำระและสถิต 
    Em     D      C
อยู่ในท่ามกลางพวกเรา 
G
ใจเราเพียรรอคอยจะได้ 
.
พบพักตร์พระองค์ 
G7                   C
ยืนในเงาของพระสิริ 
Em    D       C
ศิลาที่เราเทิดทูน 

Chorus:
            G       D        C
C: เพราะฉัน นั้นรักพระเยซู 
   Em         D    C
จะถวาย รับใช้ไม่จืดจาง 
   G         D      Em
จะขอ น้อมรับน้ำพระทัย 
   D             C                     G  (F  Em  F)
จะมี องค์พระคริสต์ข้างกายสืบไป 

Verse2:
    G
2: ทางชีวีจะเดินอยู่ในทางความจริง 
G7                        C
ทางชีวิตของฉันคือน้ำพระทัย 
         Em     D             C
เพราะเราเป็นเหมือนทาสพระองค์ 
G
เดินๆ ตาม ทำการงาน 
G7                 C
มีพระคริสต์สถิตอยู่ 
     Em        D        C
โอ ใจฉันต้องการแต่พระองค์ 

Chorus (2x)

End:
       D          C                     G
E: จะมีองค์พระคริสต์ข้างกายสืบไป เพลง พระเจ้าทรงเลี้ยงดู | W501

Intro: F  Am7  Bb  Csus  C

Verse 1:
                 F          Am7
1: พระเจ้าทรง เลี้ยงดู 
Dm7             Am7
เราเรียนรู้ความรักพระองค์ 
Bb        Am7      Dm7
นำเราไปริมน้ำสงบ 
Gm7               Csus  C
ฟื้นวิญญาณของเรา 

Verse 2:
    C/E     F        Am7
2: พระเจ้านำ ก้าวไป 
Dm7        Am7
เราไม่เคยขัดสนอะไร 
Bb             Am7       Dm7
นำเราไปในทางชอบธรรม 
Gm7                Csus  C
เพื่อพระนามพระองค์ 

Chorus:
       Bb/D  C/E  F           Bb/F  F
C: พระเจ้า......จะนำเราไป 
     C/E    Dm7
แม้ทางจะยากเพียงใด 
             C        Bb
ผ่านเขาเงาอันตราย 
            F/A       Gm7
เราไม่ต้องกลัวอะไร 
                Csus
อยู่ในอ้อมแขนพระองค์ 
  Bb/D  C/E  F           Bb/F  F
พระเจ้า......จะนำเราไป 
     C/E    Dm7
แม้ทางจะยากเพียงใด 
                   C         Bb
ความรักและความดีงาม 
             F/A      Gm7
ติดตามเราทุกวันไป 
            Csus      C
เราอยู่ในน้ำพระทัย 
                F
ของพระองค์ 

เพลง พระเจ้ายิ่งใหญ่/จิตข้าสรรเสริญ

Verse1:
    A    E7      A                        D
1: พระองค์เจ้าข้า ข้าเฝ้ามองดูด้วยยำเกรง 
         A                 E7            A
เพราะพระองค์เอง เป็นผู้สร้างจักรวาล 
E7          A                             D
เมื่อมองดูดาว เมื่อคราวยินเสียงฟ้าคำราม 
              A          E                  A
เห็นฝีพระหัตถ์ ของพระองค์บนท้องฟ้า 

Chorus:
    E7           A           A7       D     A
C: จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย 
               E (E7)           A
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
E7           A           A7       D     A
จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย 
               E (E7)           A
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่ 

Verse2:
    E7         A                       D
2: เมื่อข้าคิดถึง พระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียดาย 
                  A      E7              A
พระบุตรองค์เดียว เสด็จมาเป็นผู้ไถ่ 
E7     A                            D
ถูกทรมาน ตรึงไว้บนกางเขนเพื่อข้า 
                A            E             A
ข้าขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตา 

Verse3:
3: พระคริสต์กลับมา ด้วยเสียงแตรดังก้องเวหา 
เพื่อมารับข้า กลับไปอยู่ในเมืองฟ้า 
ข้าจะกราบลง ที่พระบาทาด้วยถ่อมใจ 
และสรรเสริญว่า พระเจ้าของข้ายิ่งใหญ่ 

เพลง แด่สหายเลิศคือพระคริสต์

Verse:
    Cmaj7                     Bm7
1: หวนคิดคำนึงถึงมื้อสุดท้ายของพระเยซู 
Am         D              Gmaj7
ทรงอยู่กับสาวกพร้อมทุกคน 
Cmaj7                     Bm7  E
พรุ่งนี้พระองค์ คงต้องถูกอายัด 
     Am               C           Dsus D
คืนนั้นที่พระองค์ตรัสมีความหมาย 
Cmaj7                   Bm7
แล้วพระเยซู หักขนมปังแทนกาย 
Am         D                  Gmaj7
น้ำองุ่นในมือแทนพระโลหิต 
Cmaj7                  Bm7       E
ให้ทุกคนทำเป็นที่ระลึกถึงพระองค์ 
       Am                 C           D   D2
ยอมสิ้นพระชนม์เพื่อเราบนกางเขน 

Chorus:
                   Cmaj7       Bm
C: เราจึงสรรเสริญ พระเยซู 
            Am      D       G
องค์พระคริสต์ผู้พลีพระชนม์ 
G    Am Bm Cmaj7    Bm
ผูก..พัน..รับ..ใช้ ในพระกาย 
      Am      D         Gmaj7
แด่สหายเลิศคือพระคริสต์ 

เพลง ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า

Intro: F Gm7 Am7 C

Verse:
           F              Gm7        Am7 Gm7
1: ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า 
        C7           Fmaj7 F#dim  Gm7
ฉันรักคุณด้วยความรัก      ของพระเจ้า 
    C7         Gm7   C7     A7     Dm
ฉันเห็นภายในคุณ ราศีของพระเป็นเจ้า 
       Gm7           C7            F
ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า 

เพลง เปลี่ยนชีวิต | Crossover

Intro: F#  B/F# (2x)

Verse1:
             F#                  B/F#
1: ในเวลาที่ชีวิต เจอกับสิ่งร้ายๆ 
         F#                     B/F#
ในเวลาที่ฉันหลง ไปจากทาง แสนไกล 
         F#                       C#m/F#
ในเวลาที่เดียวดาย มันไม่เหลือใครๆ 
            B/D#            C#/F
ฉันยังมีพระเยซู อยู่ไม่ไกล 

Verse2:
                 F#                     B/F#
2: กลับมาหาทางพระองค์ ขอฝากชีวิตไว้ 
         F#                     B/F#
จะไม่หันไปทางเดิม นับจากวันนี้ไป 
              F#                       C#m/F#
กลับมาเดินทางพระองค์ ทำด้วยความเต็มใจ 
         B/D#                    C#sus4
ไม่ต้องการ ไม่อยากเป็นเหมือนเดิม 

Chorus1:
            C#            F#
C: ให้พระเยซูเปลี่ยนชีวิต 
C#/F        D#m
รู้พระองค์ทรงช่วยได้ 
C#sus C#   B  Bbm  C#sus
เชื่อในความรัก ที่ทรงไถ่ฉัน 
     C#            F#           C#/F       D#m
ให้พระเยซูเปลี่ยนชีวิต  ทุกเวลาและทุกวัน 
C#sus C# B      Bbm  C#sus
ฉันขอติดตาม ยึดมั่น ในพระองค์ 
      C#             F#
และจะไม่เป็นเหมือนคนเดิม 

Solo: F# C#/F |D#m C#sus-C# |B Bbm |C#sus C# (4x)

Chorus2:
            C#            F#
3: ให้พระเยซูเปลี่ยนชีวิต 
C#/F        D#m
รู้พระองค์ทรงช่วยได้ 
C#sus C#   B  Bbm  C#sus
เชื่อในความรัก ที่ทรงไถ่ฉัน 
     C#            F#           C#/F       D#m
ให้พระเยซูเปลี่ยนชีวิต  ทุกเวลาและทุกวัน 
C#sus C# B    Bbm    C#sus
และจะไม่หันไปจากทางพระองค์ 
      C#                  F#
ฉันจะไม่เป็นเหมือนคนเดิม 

เพลง สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Verse:
    D               F#m   G       D
1: สรรเสริญพระเจ้า   ผู้อำนวยพร 
     G          D                 A7
สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร 
     D   F#m G     D        G
สรรเสริญองค์พระบิดา  พระบุตร 
                 A7           D
สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

End:
    G  D
E: อาเมน