เพลง นามอัศจรรย์ | W501

Intro: | B |   | F#/A# |   | G#m |   | E2 |   |

Verse1:
       B               F#/A#
1: เยซู นามแสนอัศจรรย์ 
     C#m7           E2
พระผู้ไถ่ผู้ล้ำเลิศ แสนล้ำเลิศ 
     B                           F#/A#
นามเดียว ชนะความบาปความตาย 
           C#m      E2
นามที่ให้ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ 

Chorus:
          B/D#                   E2
C: ไม่มีใคร หรือนามใด ทั่วโลกาสุดแผ่นฟ้า 
       B/D#              E            F#sus  F#
หาใครเปรียบ ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ 
      B/D#                      E2
พระเยซู พระผู้ช่วย พระนามเดียวบุตรพระเจ้า 
         B/D#           E        F#sus  F#
ทรงพระชนม์ ทรงเป็นอยู่นิจนิรันดร์ 

Verse2:
        B                          F#/A#
2: เรายก พระนามพระองค์ขึ้นสูง 
                C#m7          E2
ให้ทุกหัวใจได้ก้มกราบ เราก้มกราบ 
     B                             F#/A#
วิญญาณ เราร้องเป็นเพลงสรรเสริญ 
                  C#m7            E2
มอบทุกสิ่งแด่พระองค์ มอบให้พระองค์ 

Bridge:
          E         G#m7       B         F#sus  F#
B: ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า 
      E         G#m7       B         F#sus  F#
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า 

เพลง นมัสการพระเจ้าด้วยดวงใจ

Verse1:
    A            F#m                C#m
1: เราบูชาพระนาม พระเจ้าพระบิดา 
D             E                    A Amaj7
เราบูชาพระนาม พระเจ้าพระเยซู 
D             E7               A
องค์พระวิญญาณ เราสรรเสริญ 
      F#m          C#m
อธิษฐาน ขอบพระคุณ 
      D            E7
เป็นพยาน นมัสการ 

Verse2:
     A          F#m                C#m
2: เรามานมัสการ  พระเจ้าด้วยดวงใจ 
D           Bm                  A  Amaj7
เรามานมัสการ  พระเจ้าด้วยวิญญาณ 
D           E7           A
เรายกพระองค์  แสวงหา 
           F#m     C#m
ด้วยความรัก ด้วยชีวิต 
        D           E7
สิ้นสุดจิต สิ้นสุดใจ 
                            A
พระเจ้าของเรา ยิ่งใหญ่ 
       F#m        Bm          E7
ฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา 

End:
     A         F#m        Bm          E7
E: ฮา ฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา 

เพลง นมัสการในสวรรค์

Intro: | A2 | F#m7 | D | Esus | E |

Verse:
       A2               C#m7
1: ในสวรรค์ อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า 
    D                        Esus   E
เราขอนมัสการ ตลอดวันและคืน 
     A2                     C#m7
ร้องสรรเสริญ แด่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ 
      D
พระเจ้าผู้ทรงงดงาม 
        Esus          E
ผู้ทรงสมควรสรรเสริญ 

Pre-chorus:
             F#m    C#m7  D        Esus
P: ร้องว่า บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ 
        F#m    C#m7  D
ร้องว่า บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ 

Tag:
          Bm7          G             Esus  E
T: พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด 

Chorus:
                  A
C: ผู้ดำรงในกาลก่อน 
              F#m
ผู้ดำรงในปัจจุบัน 
              D2
ผู้ซึ่งจะเสด็จมา 
                 Esus  E
คือพระเจ้าผู้สูงสุด 

End:
                       A
E: ผู้สมควรสรรเสริญ 

เพลง จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า

Verse:
    D       F#m    G             D
1: จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า 
G                D                A    A7
และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน 
D             F#m        G                D
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ 
G    D       A7 D
ฮาเลลู ฮาเลลู..ยา 

Chorus:
     D   F#m G  D     G   D   A7 D
C: ฮา..เล....ลู..ยา    ฮา..เล..ลู....ยา 
D   F#m G  D    G    D       A7  D
ฮา..เล....ลู..ยา    ฮาเลลู ฮาเลลู..ยา 

เพลง ถูกสร้างเพื่อสรรเสริญ | W501

Intro: B | B | E | E | G#m | E |

Verse1:
         B              G#m
1: จิตใจของฉัน นี่เป็นเวลาสรรเสริญ 
E                                           B
นี่เป็นเวลาที่ฉัน จะเข้ามาต่อพระพักตร์ 
     B                        G#m
ฉันได้ยินเสียง เป็นบทเพลงแห่งความหวัง 
       E                                                 B
เรียกจิตใจที่บอบช้ำ เป็นเสียงเรียกให้เข้าไป 

Pre-chorus:
                      E
P: ในที่แห่งการทรงสถิตพระองค์ 
                B/D#
ในที่ๆ เสียงเพลงกังวานก้องไป 
              E
ในที่ๆ หัวใจมีความเปรมปรีดิ์ 
             F#sus        F#
ในที่ๆ ได้พบพระองค์ 

Chorus:
                      B
C: เพราะฉันจะสรรเสริญพระองค์อีก 
           E
ตลอดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ 
       G#m
ไม่มีใครสามารถหยุดฉัน 
                 E
จากการสรรเสริญพระองค์ 
          B
ตราบที่ฉันยังมีลมหายใจ 
            E
ปากของฉันจะสรรเสริญเรื่อยไป 
         G#m
ทุกสิ่งในชีวิตของฉัน 
                E
ถูกสร้างมาเพื่อพระองค์ 
     F#   B
เพื่อสรรเสริญ 

Midtro: | E | G#m | E |

Verse2:
        B                   G#m
2: จิตใจของฉัน เหตุใดเจ้าจึงนิ่งเฉย 
    E                                               B
จงเข้ามาต่อพระพักตร์ ในที่แห่งความชื่นบาน 
                         G#m
จิตใจของฉัน เหตุใดเจ้าจึงนิ่งเฉย 
    E                                               B
จงเข้ามาต่อพระพักตร์ ในที่แห่งความชื่นบาน 

Solo:
E | G#m | E | B | B | E / B / | G#m | E |

End:
  E                       G#m
E: ถูกสร้างเพี่อสรรเสริญ 
E                       B
  ถูกสร้างเพี่อสรรเสริญ