เพลง พระองค์ดี(ฉันต้องการร้องออกไป) » TOV

Intro: | A | E/G# | D | D E |

Verse1:
    A
1: ฉันต้องการร้องออกไป 
.
ให้เสียงกังวานก้องไป 
D
ความดีพระองค์มากมาย 
.
ทรงแสนดีไม่หยุดยั้ง 
F#m
..ทรงเต็มด้วยพระเมตตา 
.
พระคุณเต็มล้นชีวิต 
A          E
ความรักสุดแสนอัศจรรย์ 

Chorus:
     A
C: ฉันร้องบทเพลง เพราะพระองค์ดี 
.
และฉันเต้นรำ เพราะพระองค์ดี 
          D
และฉันโห่ร้อง เพราะพระองค์ดี 
.
พระองค์ดี 

End:
E: ทรงแสนดี 

Verse2:
    A
2: ไม่มีผู้ใดอาจเปรียบ 
.
ไม่มีใครเทียบพระองค์ 
D
โลกนี้และท้องทะเล 
.
สะท้อนความจริงสิ่งนี้ 
F#m
..ในคืนที่ฉันมืดมน 
.
พระองค์ส่องแสงให้เห็น 
A                    E
ความรักสุดแสนอัศจรรย์ 

Bridge:
          Bm7
B: จะสรรเสริญสุดใจ 
            D
และป่าวร้องออกไป 
                A
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี 
     Bm7
ไม่ว่าร้ายหรือดี 
      D
ชีวิตฉันเปรมปรีดิ์ 
               A
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี 
      Bm7
จะสรรเสริญสุดใจ 
            D
และป่าวร้องออกไป 
                A            E
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี 
     Bm7
ไม่ว่าร้ายหรือดี 
      D
ชีวิตฉันเปรมปรีดิ์ 
               A             E
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี 

เพลง You Are Good

Verse1:
    A
1: I want to scream it out 
.
From every mountain top 
D
Your goodness knows no bounds 
.
Your goodness never stops 
F#m
..Your mercy follows me 
.
Your kindness fills my life 
A              E
Your love amazes me 

Chorus:
     A
C: I sing because You are good 
.
And I dance because You are good 
         D
And I shout because You are good 
.
You are good 

End:
E: Good to me 

Verse2:
    A
2: Nothing and no one comes 
.
Anywhere close to You 
D
The earth and oceans deep 
.
Only reflects this truth 
F#m
..And in my darkest night 
.
You shine as bright as day 
A                           E
Your love amazes me 

Bridge:
              Bm7
B: With a cry of praise 
               D
My heart will proclaim 
              A
You are good You are good 
        Bm7
In the sun or rain 
            D
My life celebrates 
             A
You are good You are good 
          Bm7
With a cry of praise 
               D
My heart will proclaim 
              A                   E
You are good You are good 
        Bm7
In the sun or rain 
            D
My life celebrates 
             A                    E
You are good You are good 

เพลง ข้าเป็นของพระองค์ | W501

INTRO: A  E/G#  F#m7  D  (2x)

Verse 1:
            A
1: ความรักของพระองค์ 
               E/G#
สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์ 
        F#m7
ความชอบธรรมพระองค์ 
               D
มั่นคงเหนือภูเขาสูงใหญ่ 
    A                               E/G#
ข้ามีความมั่นใจ ในพระเจ้าผู้เป็นความรัก 
    F#m7                               D
จิตใจข้ายินดี ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา 

Chorus:
                   A           E/G#
C: ร้องว่า ฮาเลลูยา ข้าเป็นของพระองค์ 
    F#m7       D
ฮาเลลูยา พระองค์รู้จักข้า 
     A              E/G#
ทุกวันเวลา เดินไปกับพระองค์ 
    F#m7              D
นิจนิรันดร์กาล พระองค์รักข้าก่อน 

Verse 2:
        A
2: ในความรักพระองค์ 
                     E/G#
ความหวาดกลัวต้องหลีกหนีหาย 
      F#m7
ทรงเป็นแสงที่ฉาย 
                     D
เหนือความอายและความมืดมน 
      A                          E/G#
พระองค์อยู่ข้างเรา แม้เผชิญกับความทุกข์ทน 
    F#m7                      D
ข้ามีความยินดี ในชัยชนะของพระเยซู 

Bridge:
              Bm7             A/C#    D
B: จะความมืด หรือความตาย อันตราย 
       Esus                         Bm7    A/C#
ก็ไม่อาจจะพรากเรา จากความรักของพระคริสต์ 
        Dmaj7     Esus  E
ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัย 

OUTTRO: A  E/G#  F#m  D  A

เพลง I Belong To You

INTRO: A  E/G#  F#m7  D  (2x)

Verse1:
1: [Your love] 
[Is higher than the sky] 
[Your righteousness] 
[Is higher than the mountain] 
[I trust in You, my God is love] 
[I am rejoicing before You, my Lord] 

Chorus:
C: [Sing hallelujah, I belong to You] 
[Hallelujah, You know me] 
[Walking with You all the times] 
[You love me everlastingly] 

Verse2:
2: [In Your love] 
[I have no fear] 
[Your light shine] 
[On my shame and darkness] 
[You are on my side, I can face all things] 
[I am rejoicing in Your victory] 

Bridge:
B: [The darkness or death] 
[Cannot separate me from Your love] 
[You give me victory] 

OUTTRO: A  E/G#  F#m  D  A


เพลง ไม่ใช่ทาสอีกต่อไป » TOV

Intro: | C#m | B | E | A |

Verse1:
    E
1: พระองค์ปลดเปลื้องฉัน ด้วยทำนองเสียงเพลง 
A                     B            E
พระองค์โอบรอบล้อมฉันไว้  
E
ด้วยเพลงการช่วยกู้ จากศัตรูคุกคาม 
    A            B        E
ทำลายความกลัวสิ้นไป 

Chorus:
             A                 B           E
C: ฉันไม่ใช่ทาส ความกลัวต่อไป 
C#m       B          E
ฉันคือ ลูกของพระเจ้า 
         A                B           E
ฉันไม่ใช่ทาส ความกลัวต่อไป 
C#m       B          E
ฉันคือ ลูกของพระเจ้า 

Verse2:
                          E
2: ทรงได้เลือกฉันมา 
                          G#m
จากในครรภ์มารดา 
A         B              E
ทรงรัก และเรียกชื่อฉัน 
             E                                 G#m
ฉันมีชีวิตใหม่ ในครอบครัวพระองค์ 
    A      B                E
ฉันมีสายเลือดพระองค์ 

Bridge:
 C#m            B                 E         A
B: ทรงแยกทะเล เพื่อฉันจะเดินข้ามไปได้ 
C#m            B                 E    A
  ความกลัวจมหายในรักพระองค์ 
C#m              B           E            G#m
  พระองค์ช่วยกู้ เพื่อฉันจะลุกขึ้นร้อง 
    A            B         E
ฉันคือ ลูกของพระเจ้า 

เพลง No Longer Slaves

Intro: | C#m | B | E | A |

Verse1:
    E
1: You unravel me, with a melody 
A                          B                E
You surround me with a song 
E
Of deliverance, from my enemies 
      A        B            E
Till all my fears are gone 

Chorus:
                 A          B                 E
C: I’m no longer a slave to fear 
C#m    B          E
I am a child of God 
            A          B                 E
I’m no longer a slave to fear 
C#m    B          E
I am a child of God 

Verse2:
                                  E
2: From my Mother’s womb 
                                 G#m
You have chosen me 
 A            B              E
Love has called my name 
                        E                                G#m
I’ve been born again, into Your family 
         A                B                         E
Your blood flows through my veins 

Bridge:
  Em                 D                     G             C
B: You split the sea, so I could walk right through it 
Em                 D                 G               C
..My fears are drowned in perfect love 
Em                       D               G                 Em
..You rescued me, so I could stand and sing 
Em             D         G
I am a child of God 

เพลง ข้าเข้ามานมัสการ

Verse 1:
    E           B
1: ดุจความสว่าง 
           F#m7
พระองค์เข้ามาในความมืด 
E              B          A
ทรงเปิดดวงตา ให้ข้าเห็น 
E             B         F#m7
ความงามที่ทำ ให้ใจข้ารักพระเยซู 
E           B          A
หวังจะได้อยู่กับพระองค์ 

Chorus:
                  E
C: ข้าเข้ามานมัสการ 
                 B/E
ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ 
               E/G#               A
ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า 
                        E
พระองค์ทรงงดงามสง่า 
                B/E
สมควรรับคำบูชา 
                                  E/G#
พระองค์ทรงแสนดีต่อ ชีวิตข้า 

Verse 2:
    E            B
2: องค์จอมราชา 
        F#m7
ผู้ประทับในที่สูงยิ่ง 
E         B     E
ทรงพระสิริ ในสวรรค์ 
E         B           F#m7
ลงมาในโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม 
E              B               A
ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา 

Bridge:
        B   E/G#  A
B: ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด 
     B       E/G# A
เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน 
    B   E/G#  A
ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด 
     B       E/G# A
เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน 
 B/D# E       A
ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด 
     B/D#  E      A
เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน 
 B/D# E       A
ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด 
     B/D#  E      A
เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน 

Tag:
T: ร้องเรียกหาพระนามของพระเจ้า พระผู้ไถ่ 

เพลง Here I Am To Worship

Verse1:
1: Light of the world 
You stepped down into darkness 
Opened my eyes let me see 
Beauty that made this heart adore You 
Hope of a life spent with You 

Chorus:
C: Here I am to worship 
Here I am to bow down 
Here I am to say that You're my God 
You're altogether lovely 
Altogether worthy 
Altogether wonderful to me 

Verse2:
2: King of all days 
Oh so highly exalted 
Glorious in heaven above 
Humbly You came to the earth You created 
All for love's sake became poor 

Bridge:
B: I'll never know how much it cost 
To see my sin upon that cross 
I'll never know how much it cost 
To see my sin upon that cross 
I'll never know how much it cost 
To see my sin upon that cross 
I'll never know how much it cost 
To see my sin upon that cross 

Tag:
T: Call upon the name of the Lord and be saved