เพลง โปรดเถิดพระวิญญาณ(เชิญเสด็จ) » True Wors

Verse:
    G               G/B                   C    D
1: โปรดเถิดพระวิญญาณ เชิญเสด็จมา 
        G           G/B               C
โปรดเจิมข้าด้วยฤทธา ข้าปรารถนา 
     C              D/C
พระวิญญาณ ข้ารักพระองค์ 
     Bm           Em
ทรงผูกพันยึดใจข้าไว้ 
    Am               A/C#         D
ข้ารักพระองค์ มากขึ้นทุกวันเสมอ 

Chorus:
              G
C: ข้าแสวงหาพระองค์ 
            Em
พระเจ้าผู้ครอบครองชีวา 
             C            Am
นำข้าให้ชิดใกล้พระองค์ 
                D
ทรงเติมเต็มข้าด้วยฤทธา 
         F#m       B7
ที่ใดจะเหมือนที่แห่งนี้ 
           Em       D      Em/C#
ที่ข้าได้พบพระพักตร์พระองค์ 
  C             D                   G
นมัสการด้วยจิตวิญญาณความจริง 

Tag:
             F#m       B7
T: ที่ใดจะเหมือนที่แห่งนี้ 
           Em       D      Em/C#
ที่ข้าได้พบพระพักตร์พระองค์ 
  C             D                   G
นมัสการด้วยจิตวิญญาณความจริง 

เพลง เป็นที่พอพระทัย | W501

Intro:
C | F | Am / Dm Am | C / G / |

Verse1:
    C                                         F
1: ข้ากลับมายืนต่อหน้าพระพักตร์พระองค์ 
C                                                    Bb
ในความกังวลและสับสนเมื่อหัวใจหวั่นไหว 

Pre-chorus:
                  Em       Am             F
P: โปรดทรงสอน สิ่งไหนที่มีความหมาย 
                    Em                 Dm       G
สิ่งที่ข้าควรใส่ใจ.... ข้าจะเรียนรู้เชื่อฟัง 

Chorus:
               C Em        F                    G
C: เพื่อให้ข้าเป็นที่พอพระทัยพระองค์ 
        C  Em                Dm  G
ให้มั่นคง และไม่เดินหลงไป 
        F
จะสุขสมหรือพบวันลำบาก 
        Em              G  Am
ให้ข้ายอมจำนนสุดหัวใจ 
Dm        G                C(To Solo Am)
  ทำในสิ่งที่พระองค์ทรงนำ 

Midtro:
F | F / Dm / | Am / F / | Am | C | G |

Verse 2:
             C                  G               F
2: โปรดนำให้ข้าได้ยินเสียงของพระองค์ 
       C                            Bb
ท่ามกลางถ้อยคำที่สับสน อย่าให้ใจหวั่นไหว 

Solo:
G | F | C | Dm | Dm | F | G |

Tag:
  Dm           G                C
T: ทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัย 

Outro:
C | F | F | Am | C | G | G |

เพลง ข้าจะรักและบูชา | Bongkote

Verse1:
           G
1: อยากจะพบพระองค์ 
            C/G         G
ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา 
G/F#    Em
อยากจะเห็นพระพักตร์ 
   D               C
ผู้เป็นที่รักของข้า 
    Am    D      Bm     Em
ข้าปรารถนา ได้อยู่ใกล้ชิด 
    Am  C         Dsus  D
ได้พินิจในความงาม 

Verse2:
                G
2: อยากจะนั่งลงใกล้ 
                C/G               G
ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู 
G/F#  Em
อยู่ตรงหน้าพระพักตร์ 
   D               C
ผู้เป็นที่รักของข้า 
        Am    D     Bm     Em
เพียงหนึ่งวันนี้ ได้อยู่ไกล้ชิด 
     Am     Cmaj7     Dsus4  D
ก็ดีกว่า พันวันในที่ใดใด 

Chorus:
            Cmaj7         Bm Em
C: ข้าจะรักและบูชา นมัสการ 
        Am         D               G
จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์ 
       Cmaj7         Bm Em
ข้าจะรักและบูชา นมัสการ 
          Am     D          G
อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์ 

End:
              Am     D          G
E: อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์ 

เพลง น้ำแห่งชีวิต » Acts Music

Verse1:
  D                           D/F#         G
1: ฉันไม่เคยลืมครั้งแรก ที่ได้พบพระองค์ 
            Bm        A
ครั้งที่ทรงเรียกชื่อฉัน 
D                          D/F#                      G
  นำฉันออกจากความมืดมิด และประทานสัญญา 
           Bm       A
ว่าจะไม่กระหายอีก 

Pre-chorus:
  g         D          A
P: ทุกสิ่งที่ฉันนั้นต้องการ 
     G      D       A
ฉันได้พบในพระองค์ 

Chorus:
  D               A
C: ฉันเคยใช้ชีวิต 
                Bm           G
ไม่มีสิ่งเติมเต็ม ใจของฉัน 
      D                   A
พระองค์คือน้ำแห่งชีวิต 
                        Bm          G
พระองค์ทรงเติมเต็ม ใจของฉัน 

Verse2:
2: ทุกสิ่งที่พระองค์เตรียมให้ 
คือน้ำแห่งชีวิต  คือสิ่งที่ฉันต้องการ 
ขอบคุณ แสนชื่นชมยินดี ที่ได้ร่วมนั่งอยู่ 
ใกล้ชิดพระองค์เรื่อยไป 

Bridge:
  D                             A
B: เพราะชีวิตมาจากพระองค์ 
Bm                       G
  ความหวังของฉัน อยู่ในพระองค์ 
D/F#                       A
  เพราะชีวิตมาจากพระองค์ 
    Bm                G
ลมหายใจของฉันอยู่เพื่อพระองค์ 

Tag:
  D                A          Bm            G
T: โฮ...โฮโฮโฮ...โฮโฮโฮ...โฮโฮโฮ