เพลง ข้าจึงสรรเสริญ | W501

Intro: | D | Bm7 | G | Em7 Asus |
         | D | Bm7 | G | Asus |

Verse1:
                D2
1: ดุจดั่งน้ำค้างที่แสนชื่นฉ่ำ 
               Bm7
พระเมตตาพระองค์ไม่หยุดยั้ง 
           G                Em7       Asus  A
ใหม่ทุกวัน เป็นความรักที่ไม่สิ้นสุด 
            D2
ดุจดั่งแม่น้ำโถมท่วมตัวข้า 
                 Bm7
พระองค์เป็นสายธารแห่งชีวิต 
             G              Em7                Asus  A
หลั่งไหลมา พระองค์ฟื้นวิญญาณของข้า 

Pre-chorus:
             G         A/G           D/F#         Bm7
P: ในทุกสิ่งที่พระองค์เป็น ข้าเชื่อพระสัญญา 
    G                       G/A                D
ข้าไม่หวั่นไหว เพราะพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตข้า 
         G         A/G        D/F#    Bm7
ในทุกสิ่งที่พระองค์ทำ ข้าขอโมทนา 
    Cmaj7                               Asus   A
ข้ายกมือขึ้นเปล่งเสียง เพื่อขอบคุณพระบิดา 

Chorus:
                  Dsus     D             A/B   Bm7
C: ข้าจึงสรรเสริญพระองค์ ตลอดทุกคืนวัน 
         G
รักพระองค์ไม่เคยแปรผัน 
D/F#   Em7    Asus  A
พระเมตตาดำรงนิรันดร์ 
             Dsus    D
ข้าจะป่าวร้องเป็นเพลง 
          Bm7     Bm7/A              G
ด้วยสุดใจที่มีข้าร้องสรรเสริญพระนามพระเจ้า 
        Em7                Asus               D
ข้าจะร้องเป็นเพลงบทใหม่ มอบแด่พระองค์ 

Verse2:
                    D2
2: ในยามพายุพัดโหมกระหน่ำ 
              Bm7
ให้ปีกพระองค์ปกคลุมข้าไว้ 
        G              Em7         Asus  A
ข้ามั่นใจ ทรงเป็นโล่ล้อมชีวิตข้า 
              D2
ในยามข้าล้ม ทุกข์ร้อนลำบาก 
                Bm7
พระองค์ฉุดมือและดึงข้าไว้ 
        G                   Em7    Asus  A
ให้ข้าปลอดภัย วางชีวิตข้าบนศิลา 

Pre-chorus > Chorus

เพลง I Will Praise Your Name

Verse1:
1: [Like the holy dewfall] 
[Like a continuing mercy] 
[In a new day, an everlasting love] 
[Like a river flows into my life] 
[Like a living water] 
[Flow into my life, renew my soul] 

Pre-chorus:
P: [All You are, I believe in You] 
[I will not be shaken because You are in me] 
[Everything You do, I’ll praise] 
[I lift up my hand to worship You] 

Chorus:
C: [I’ll praise Your Name, everyday and night] 
[Your love never changes] 
[Your mercy is everlasting] 
[I’ll sing this song] 
[From my heart to praise Your Name] 
[I’ll sing this new song for You] 

Verse2:
2: [In the midst of storm] 
[Your wing will cover me] 
[and protect my life] 
[When I’m weak and down] 
[You hold my hand] 
[I’ll be safe as my life is on the rock] 

เพลง สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น | W501

INTRO: Bb  F/A  Eb  Fsus11

Verse 1:
    Bb                         F/A
1: ให้ทุกดวงตาได้เห็น ความรักยิ่งใหญ่ 
Eb      Fsus
ขององค์พระเจ้า 
Bb                          F/A
ให้ทุกชีวิตเปล่งเสียง ร้องเพลงบทใหม่ 
  Eb     Fsus   Gm7
ถวายจอมราชา 
Dm7      Eb           Ab            F
เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์ 

Verse 2:
    Bb                             F/A
2: ให้เครื่องดนตรีประสาน ดังก้องกังวาน 
Eb   Fsus
ทั่วทั้งโลกา 
Bb                                 F/A
เป็นเสียงแห่งความสดชื่น และความเบิกบาน 
Eb   Fsus  Gm7
ทั่วพสุธา 
Dm7      Eb           Ab            F
เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์ 

Chorus:
     Bb                    Dm7          Eb      Fsus
C: ให้เพลงนมัสการ เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ 
Bb                    Dm7          Eb        Fsus
แต่งเติมความงดงาม ความรักให้สุดหัวใจ 
Gm7               Dm7
เป็นแสงสว่างในความมืดมน 
         Eb                     Bb/D
เติมเต็มทุกคนสู่ความหวังใจ 
Cm7             Dm7
สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นมา 
            Eb
เมื่อเราร้องบทเพลง 
   F               Bb
นมัสการพระเจ้า 

End:
    Cm7             Dm7
E: สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นมา 
            Eb                   F               Bb
เมื่อเราร้องบทเพลง นมัสการพระเจ้า 

เพลง Good Things Will Happen

Verse 1:
1: [Every eye will see The great love] 
[Of God] 
[Everyone will sing new song] 
[To the Lord] 
[Sing hallelujah to the Lord] 

Verse 2:
2: [Rhythm bands will make a joyful noise] 
[To the world] 
[A glorious sound of rejoice] 
[Will be heard] 
[We sing Hallelujah to the Lord] 

Chorus:
C: [Song of praise will change the world] 
[By the glory of God's love] 
[Will lighten in the dark] 
[Will give hope to life] 
[We'll see good things] 
[We sing praise] 
[To the Lord] 

End:
E: [We'll see good things] 
[We sing praise to the Lord] 

เพลง เพียงผู้เดียว | Bongkote

Verse:
    G                           Bm
1: องค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงงดงาม 
C                                 Dsus4 D
พระองค์ทรงประทับ ในที่สูงเบื้องบน 
G                            Bm
องค์สันติราช พระองค์ทรงครอบครอง 
       Am           C            Dsus4 D
และสันติภาพในพระองค์ ไม่มีที่สิ้นสุด 

Pre-chorus:
         Bm           C
P: พระองค์ทรงสมควร 
    Bm                C
พระองค์ทรงเป็นผู้เดียว 

Chorus:
     D  G
C: ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา 
D/F#                   C                Am   Dsus4  D
ถวายนมัสการ พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์ 
          G
และข้าวางทุกสิ่ง 
           B/F#              Em
ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์ 
        C
เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว 
     Am            D           G
ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ 

เพลง Only You

Verse:
1: [Holy Lord, You are beautiful] 
[You dwell in the highest place] 
[Prince of peace, You reign] 
[And Your peace is never ending] 

Pre-chorus:
P: [You are worthy] 
[You are the only One] 

Chorus:
C: [Who I will bow down] 
[And offer worship my God forever] 
[And I lay everything down] 
[Before Your throne] 
[Because You are the only One] 
[Who is worthy to recieve praise] 

เพลง พระองค์ผู้เดียว » True Worshiper

Verse:
    G                        Bm7
1: พระองค์ทรงเป็นองค์สันติราช 
      Am7             D7
ทรงช่วยข้ายามต้องการ 
G                        Bm7
ทรงเป็นความหวัง ผู้ฟื้นใจข้า 
   Cmaj7           D
ข้าจึงก้มกราบพระองค์ 

Pre-chorus:
        Em                 Bm7
P: ทุกครั้งพระองค์เฝ้ามองอยู่ 
      Cmaj7             G
ทรงช่วยข้ารอดปลอดภัย 
       Am7          G
ข้าจึงนมัสการด้วยสุดใจ 
     Cmaj7              D7
แซ่ซ้องสรรเสริญพระองค์ 

Chorus:
                 Cmaj7            D7
C: พระองค์ผู้เดียว คู่ควรพระสิริ 
              Bm7               Em
พระองค์ผู้เดียว สมควรสรรเสริญ 
          Cmaj7              D7
เรานมัสการ เทิดทูน พระบิดา 
             Bm7              E
เราปรารถนาอยากชมพระพักตร์ 
             Cmaj7            D7
พระองค์ผู้เดียว คู่ควรพระสิริ 
             Bm7               Em
พระองค์ผู้เดียว สมควรสรรเสริญ 
                Am7
เพราะเรารักพระองค์ 
        D7               G
เราจึงยกพระนามพระองค์ 

เพลง For You Alone

Verse:
1: You are the peace that guards my heart 
My help in times of need 
You are the hope that leads me on 
And brings me to my knees 

Pre-chorus:
P: For there I find You waiting 
And there I find relief 
So with all my heart I'll worship 
And unto You I'll sing 

Chorus:
C: For You alone deserve all glory 
For You alone deserve all praise 
Father, we worship and adore You 
Father, we long to see Your face 
For You alone deserve all glory 
For You alone deserve all praise 
Father, we love You 
And we worship You this day 

เพลง จงมาเปล่งเสียง

Intro: (2x)
A / / / | E / / /

Verse:
  A           E
1: พระเยซู พระศิลา 
F#m      E            D
ไม่มีผู้ใดเปรียบพระองค์ 
            A/C# D        A/E
ทุกวันเวลา.... ชั่วชีวิตข้า 
    F#m                  G   D/F# Esus  E  D/E
จะซ้องสรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
 A          E
  พระบิดา พระกำลัง 
F#m      E                 D
พระผู้เล้าโลมยามอ่อนล้า 
              A/C#  D               A/E
ทุกคนในหล้า.... พร้อมกับตัวข้า 
F#m          G  D/F#  Esus  E
ขอซ้องสาธุการนิ........รันดร์ 

Chorus:
     A             F#m          D             D/E  E
C: จงมาเปล่งเสียง โอ้ สิ่งสรรพทั่วโลกา 
  A         F#m           D                Esus  E
ถวายบทเพลง ต่อพระพักตร์จอมโยธา 
 F#m                 E  D
ภูเขาสายน้ำ แสนชื่นบานร้องเพลง 
          E    F#m     E/G#
ยอพระนาม ของพระองค์ 
A                 F#m7      D              D/E  E
สรรเสริญพระนาม พระผู้ทรงสร้างโลกา 
  A             F#m7      D                  Esus  E
ถวายเกียรติพระองค์ ผู้ทรงรักและเมตตา 
F#m                       D         E
องค์กษัตราทรงรักษาพระสัญญา 
   A
นิรันดร์ 

Tag:
    F#m                       D         E  A
T: องค์กษัตราทรงรักษาพระสัญญา 
F#m                       D         E        A
องค์กษัตราทรงรักษาพระสัญญา.. นิรันดร์ 

เพลง Shout To The Lord

Intro: (2x)
A / / / | E / / /

Verse1:
1: My Jesus, my Savior 
Lord there is none like You 
All of my days I want to praise 
The wonders of Your mighty love 
  My comfort, my shelter 
Tower of refuge and strength 
Let every breath, all that I am 
Never cease to worship You 

Chorus:
C: Shout to the Lord all the Earth, let us sing 
Power and majesty, praise to the King 
Mountains bow down and the seas will roar 
At the sound of Your name 
I sing for joy at the work of Your hands 
Forever I'll love You, forever I'll stand 
Nothing compares to the promise I have 
In You 

Tag:
T: Nothing compares to the promise I have 
Nothing compares to the promise I have in You 

เพลง พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิต/โปรดนำไปถึงกางเขน

Verse:
    C                      F        C
1: พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า 
C                G7
ทรงเป็นสง่าราศี 
C                     F      C
อย่าให้ข้าลืมเรื่องมงกุฎหนาม 
C            G7     C
โปรดนำไปถึงกางเขน 

Chorus:
  Dm         G7     C
C: อย่าให้ข้าลืมเก็ธเซมาเน 
Dm        G7       C
อย่าให้ข้าลืมความทรมาน 
Am        Em       F       C
อย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวาน 
C            G7     C
โปรดนำไปถึงกางเขน 

Verse2:
2: ให้เห็นอุโมงค์ของพระองค์เจ้า 
ที่พวกผู้หญิงโศกเศร้า 
ที่ทูตสวรรค์พิทักษ์รักษา 
เมื่อบรรจุในอุโมงค์ 

Verse3:
3: อยากเหมือนมารีย์ชาวมักดาลา 
ที่นำเครื่องหอมบูชา 
ขอให้ข้าเห็นอุโมงค์ว่างเปล่า 
โปรดนำไปถึงกางเขน 

Verse4:
4: ให้ข้าเต็มใจแบกไม้กางเขน 
ทุกวันจะแบกเดินตาม 
ให้ข้าร่วมทุกข์กับพระเยซู 
เพราะพระองค์แบกแทนข้า 

เพลง Lead Me To Calvary

Verse1:
1: King of my life, I crown Thee now 
Thine shall the glory be 
Lest I forget Thy thorn-crowned brow 
Lead me to Calvary 

Chorus:
C: Lest I forget Gethsemane 
Lest I forget Thine agony 
Lest I forget Thy love for me 
Lead me to Calvary 

Verse2:
2: Show me the tomb where Thou wast laid 
Tenderly mourned and wept 
Angels in robes of light arrayed 
Guarded Thee whilst Thou slept 

Verse3:
3: Let me like Mary, through the gloom 
Come with a gift to Thee 
Show to me now the empty tomb 
Lead me to Calvary 

Verse4:
4: May I be willing, Lord, to bear 
Daily my cross for Thee 
Even Thy cup of grief to share 
Thou hast borne all for me 

เพลง ขอบคุณพระเยซู

Verse:
    D              Em    A7                  D
1: ขอบคุณพระเยซู  มอบความรักแก่เรา 
D              Em    A7                D  D7
ขอบคุณพระเยซู   ทรงพระคุณมากมี 

Chorus:
                         G                        Em
C: เราเปล่งเสียงร้อง   สรรเสริญพระนาม 
D               Bm  Em
ร้องสรรเสริญโมทนา 
                      A7                         D
พระองค์เป็นทุกสิ่ง   เป็นพระเจ้าของเรา 

เพลง Thank You Jesus

Verse:
1: Thank you Jesus for Your love to me 
Thank you Jesus for Your grace so free 

Chorus:
C: I life my voice to praise Your name 
Praise You again and again 
You are everything and You are my Lord