เพลง ให้พระพรหลั่งไหล

Verse1:
    G             D
1: เรา มาร้องเพลง 
      Em                  C
มาครื้นเครงสรรเสริญพระเจ้า 
          G          D          C
ด้วยสุดจิต ด้วยสุดใจ สุดกำลัง 

Verse2:
    G            D
2: เรา มาเต้นรำ 
        Em           C
มาร้องรำเป็นเพลงชื่นบาน 
        G              D             C
เพราะเรารัก เราขอบคุณ องค์พระเจ้า 

Chorus:
      G             D
C: ให้พระคุณความรักเทลงมา 
Em                    C
พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ 
   G             D              C
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา 

เพลง สู่เสรีภาพ

Verse1:
     G
1: เชิญพระวิญญาณ ขององค์พระเจ้า 
    Em
เสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกเรา 
               C
ปลดปล่อยเราเป็นไท และชำระภายใน 
D
ด้วยฤทธิ์องค์พระวิญญาณ 

Verse2:
     G
2: เชิญพระวิญญาณ ทรงสัมผัสเรา 
     Em
ให้เต็มล้นด้วยความชื่นบาน 
          C
ขอทรงฟื้นกำลังใจ มีพลังเต็มหัวใจ 
D
ด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ 

Chorus:
           G
C: สู่เสรีภาพในองค์พระวิญญาณ 
Em
สู่เสรีภาพเมื่อนมัสการ 
       C                D
ขอเทลงมา พระสิริพระองค์ 

เพลง ให้พระองค์เป็นหนึ่ง | Saranya

Verse:
    D      A/C#      Bm7
1: ข้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้า 
              G          A                D
อยากจะสัมผัสความรักของพระองค์ 
D             A/C#      Bm7
โปรดนำข้าใกล้ชิดพระองค์ 
           G                A
ข้าอยากสรรเสริญนมัสการ 

Chorus:
                   Gmaj7
C: ขอให้ข้าได้พบพระองค์ 
                   F#m
ได้ยินเสียงพระองค์ 
       Em     A                  D
ได้มาถึงบัลลังก์ การสรรเสริญ 
               Gmaj7
ขอให้ข้าได้รักพระองค์ 
      F#m       B7
ด้วยสิ้นสุดหัวใจ 
         Em
ให้พระองค์เป็นหนึ่ง 
          A          D
เป็นเจ้าชีวิตของข้า 

เพลง นี่คือเวลา

Verse:
   D Em  G  Em  A7 F#m Bm
1: นี่คือเวลา     นี่คือเวลา 
   Em                     A7        G          D   D7
เราบูชา พระบิดา  ด้วยวิญญาณและความจริง 
D Em  G  Em  A7 F#m Bm
นี่คือเวลา     นี่คือเวลา 
   Em                     A7        G          D
เราบูชา พระบิดา  ด้วยวิญญาณและความจริง 

เพลง คำอธิษฐาน | W501

Intro : | C   | F  | (2x) Capo 2

Verse:
        | C                    | Em
1: พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ 
                 | Dm                 | G         |
ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา 
    | C                       | Em
พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน 
                | Dm                G         | C |
ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง 

Chorus:
          | F                         | C
C: ให้แผ่นดินพระองค์ มาตั้งอยู่ท่ามกลางเรา 
     | F                          | C  |
ให้พระทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา 
  | F
ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร 
          | C         Em
ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น 
Am | Dm                      G            | C         |
ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ พระเจ้านิรันดร์ 

Bridge:
       | F      | Am
B: อาเมน อาเมน 
        | Dm          G                     | C       |
ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์ 
  | F      | Am
อาเมน อาเมน 
        | Dm          G                     | C    |
ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์ 

Tag:
      | F
T: ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร 
          | C         Em
ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น 
Am | Dm                      G            | C         |
ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ พระเจ้านิรันดร์ 

เพลง โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

Verse:
    G           D                 Csus2
1: นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน 
G                  D           Csus2
นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ 
          D                    Csus2
ให้พระวิญญาณเทเข้ามา 
     D               Csus2
เปิดตาใจเราทุกคน 
         D                Csus2        G
ให้อัศจรรย์ของพระองค์ เกิดในพวกเรา 

Chorus:
                          C               G
C: โปรดทรงอวยพรประเทศไทย 
         Am     D        G
ให้คนไทยได้มีความหวัง 
                   C            G
โปรดเปิดดวงตาและหัวใจ 
         Am               D
ให้คนไทยเห็นความสว่าง 
                    C              G
โปรดทรงอวยพรประเทศไทย 
        Am     D       Em
ให้ไปถึงตามน้ำพระทัย 
          C                    D                G
ให้พระพรหลั่งไหล ไปถึงคนไทยทุกคน 

เพลง ไฟ ไฟ ไฟ

Verse:
    F                  Dm
1: ไฟ ไฟ ไฟ ขององค์พระเจ้า 
Gm                     C7
ลอยลงมาเหนือพวกเรา 
 F             Dm
คริสเตียนไม่ควรซึมเซา 
Gm     C7       F
มาพวกเราร้องเพลง 

Chorus:
    F           Dm             Gm        C7
C: ขอองค์พระเยซูเจ้า  ประทานไฟลงมา 
 F            Dm             Gm     C7    F
ขอองค์พระเยซูเจ้า   ประทานไฟในใจข้า