เพลง ให้พระพรหลั่งไหล

Verse1:
    G             D
1: เรา มาร้องเพลง 
      Em                  C
มาครื้นเครงสรรเสริญพระเจ้า 
          G          D          C
ด้วยสุดจิต ด้วยสุดใจ สุดกำลัง 

Verse2:
    G            D
2: เรา มาเต้นรำ 
        Em           C
มาร้องรำเป็นเพลงชื่นบาน 
        G              D             C
เพราะเรารัก เราขอบคุณ องค์พระเจ้า 

Chorus:
      G             D
C: ให้พระคุณความรักเทลงมา 
Em                    C
พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ 
   G             D              C
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา 

เพลง สู่เสรีภาพ

Verse1:
     G
1: เชิญพระวิญญาณ ขององค์พระเจ้า 
    Em
เสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกเรา 
               C
ปลดปล่อยเราเป็นไท และชำระภายใน 
D
ด้วยฤทธิ์องค์พระวิญญาณ 

Verse2:
     G
2: เชิญพระวิญญาณ ทรงสัมผัสเรา 
     Em
ให้เต็มล้นด้วยความชื่นบาน 
          C
ขอทรงฟื้นกำลังใจ มีพลังเต็มหัวใจ 
D
ด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ 

Chorus:
           G
C: สู่เสรีภาพในองค์พระวิญญาณ 
Em
สู่เสรีภาพเมื่อนมัสการ 
       C                D
ขอเทลงมา พระสิริพระองค์ 

เพลง ให้ข้าหายดี | W501

Intro: | C | G | C / Em / | D | C / G / | D / G / |
| C / Em G | D / /

Verse 1:
        C                 D                       C  G
1: ข้าแสวงหา ต้องการพระองค์ เหนือผู้..ใด 
        C                 D                   C    G
โปรดทรงรักษา ข้าเชื่อพระองค์ จะเยียวยา 
    C                 D                    G               C
ข้าจึงเข้ามา โดยพระสัญญา เข้าใกล้พระองค์ 
     Am             C                 D
ขอปกคลุมตัวข้าไว้ และทรงสัมผัส 

Verse 2:
          C                      D                     C  G
2: และโดยพระนาม เมื่อข้าร้องเรียก พระเย..ซู 
   C                 D              C  G
ผู้ทรงรักษา ทุกโรคภัย ทรงฤทธา 
      C                       D                 G             C
พระหัตถ์พระองค์ ทรงยื่นออกมา ให้ข้ามองเห็น 
     Am                             D
ทุกสิ่งที่สำเร็จแล้วบนกางเขน 

Chorus:
                       C
C: รอยแผลพระองค์ นำการเยียวยา 
               G
โลหิตพระองค์ ทรงมอบชีวา 
                C                               D
พระคำพระองค์ ทรงทำให้ข้าได้มีเสรี 
                 C
กางเขนพระองค์ นำข้าเข้าไป 
            G                       Em
ในที่ประทับ แห่งฤทธา พระสิริ 
                 Am           G                   C to Verse3 G / D
และทรงสัมผัส ให้ข้าได้หายดี โดยพระองค์ 

Verse 3:
          C                      D                     C  G
3: และโดยพระนาม เมื่อข้าร้องเรียก พระเย..ซู 
   C                D           C  G
ผู้ทรงรักษา ทุกหัวใจ ทุกวิญญาณ 
      C                       D                   G          C
พระหัตถ์พระองค์ ทรงยื่นออกมา และสัมผัสข้า 
       Am                               D
ทรงปลดปล่อยข้าจากแผลที่ข้ามี 

REPEAT : [Chorus(2x)]

Solo: | C | G | C / Em / | D |
         | C | G | C / Em / | D |
         | C | G | C / Em / | D |
         | C | Bm / G / | C / Em / | D |

Bridge:
  C                             D
B: เมื่อข้ามองดูพระองค์ จิตใจข้ามีความหวัง 
C                G                      Em          D
  วิญญาณข้าได้เติมเต็ม ความเชื่อล้นจากหัวใจ 
C                             D
  เมื่อข้าสัมผัสพระองค์ ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไป 
C                             Em    D
  ข้าจึงชูมือขึ้นสูง และรับเอาทุกสิ่งไว้ 

REPEAT : [Chorus(2x)]

Tag:
                     Am           G                   C
T: และทรงสัมผัส ให้ข้าได้หายดีโดยพระองค์ 
                   Am                     D                         C
โปรดทรงสัมผัส ด้วยปีกแห่งการรักษา ของพระองค์ 

เพลง สมควรแก่พระสิริ

Intro: | A | F#m7 | Bm7 | E7 |

Verse:
                      A              F#m
1: ขอถวายพระสิริ และพระเกียรติ 
        Bm7
เราจะยกมือขึ้นและเทิดทูน 
          E7
ต่อพระนามผู้บริสุทธิ์ 

Chorus:
                        A
C: พระองค์ทรงฤทธิ์ 
                 A/G    F#m
ทรงใหญ่ยิ่งและอัศจรรย์ 
                          Bm7
ไม่มีผู้ใดเทียบพระองค์ 
      D/E E          D/E  E
ไม่มีผู้ใดเทียบพระองค์ 

เพลง ผู้รอคอย | W501

Intro: | G | Gsus4|

Verse:
    G             Gsus4            G Gsus4
1: ผู้ใดที่หิวกระหาย จะได้อิ่มหนำ 
G           Gsus4             G Gsus4
ผู้ใดมีแผลเจ็บช้ำ จะได้หายดี 
G              Gsus4               G Gsus4
ผู้ใดที่ไร้จุดหมาย จะพบความหวัง 
G             Gsus4            G Gsus4
ผู้ใดที่เคยพลาดพลั้ง ได้เริ่มต้นใหม่ 

Pre-chorus:
    Bm               C                   G
P: เป็นความช่วยเหลือ ในยามต้องการ 
Bm         C       Am7            Dsus4
นำไปข้างหน้า ในวันที่หมดหนทาง 

Chorus:
                 G
C: พระองค์เสริมกำลังขึ้นใหม่ 
             Em
ความอ่อนล้ากลายเป็นเรี่ยวแรง 
                 C          G/B
องค์พระวิญญาณ เป็นความแข็งแกร่ง 
Am7           D
อยู่ภายในจิตใจ 
      G
ผู้ที่เฝ้ารอคอยพระเจ้า 
        Em
เขาจะบินดั่งนกอินทรี 
       C            G/B
แม้ว่าจะล้มลงกี่ครั้ง 
 Am7     Dsus4        G
ก็ยังจะวิ่งไปถึงเส้นชัย 

End:
           C            G/B
E: แม้ว่าจะล้มลงกี่ครั้ง 
 Am7     Dsus4        G
ก็ยังจะวิ่งไปถึงเส้นชัย 

เพลง ขอบคุณพระเยซู

Verse:
    D              Em    A7                  D
1: ขอบคุณพระเยซู  มอบความรักแก่เรา 
D              Em    A7                D  D7
ขอบคุณพระเยซู   ทรงพระคุณมากมี 

Chorus:
                         G                        Em
C: เราเปล่งเสียงร้อง   สรรเสริญพระนาม 
D               Bm  Em
ร้องสรรเสริญโมทนา 
                      A7                         D
พระองค์เป็นทุกสิ่ง   เป็นพระเจ้าของเรา