เพลง ข้าจะร้อง(ออกพระนาม) | W501

INTRO: C  G  Dm7  F

Verse1:
    C
1: จากดวงใจไปทั้งโลกา 
          G
ข้าประกาศพระนาม สรรเสริญพระองค์ 
      Dm7     F
พระเยซู พระเยซู 
C
หนึ่งนามเดียวชนะความตาย 
       G
ผู้ยกบาปมากมายให้คนทุกคน 
Dm7     F
พระเยซู พระเยซู 

Chorus:
            C                 G
C: ข้าจะร้อง ออกพระนาม 
           Am7                  F
น่าเกรงขาม พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ 
         C                  G
มอบชีวิต เปลี่ยนดวงใจ 
      Dm7     C/E      F
พระเยซู พระเยซู พระเยซู 

End:
     Gsus   C
E: เป็นพระเจ้า 

Midtro: C  G  Dm7  F

Verse2:
    C
2: ผู้ครอบครองสวรรค์โลกา 
            G
พระองค์คือราชา แห่งนิรันดร์กาล 
      Dm7     F
พระเยซู พระเยซู 
C
หนึ่งทางเดียวถึงพระบิดา 
         G
ผู้ทรงไถ่เรามา จากความมืดมน 
Dm7     F
พระเยซู พระเยซู 

Solo: C  G  Dm7  C/E  F

Tag:
          Dm7     C/E      F
T: พระเยซู พระเยซู พระเยซู 
Gsus    C
เป็นพระเจ้า 


เพลง พระนามพระเยซู(..เป็นที่ลี้ภัย) » TOV

Intro: C

Verse1:
                    C           Am
1: พระนามพระเยซู เป็นที่ลี้ภัย 
     F
เป็นที่กำบังมั่นคง 
             Dm
ความช่วยเหลือเมื่อยามต้องการ 

Verse2:
                    C               Am
2: พระนามพระเยซู ปราการแข็งแรง 
F
ที่พักพิงอันปลอดภัย 
       Dm
ความหวังที่ไม่สั่นคลอน 

Pre-chorus:
             F
P: เมื่อเราล้ม พระองค์เป็นผู้ช่วย 
          G                 Am
เมื่อเราทูล พระองค์ตอบสนอง 
               F
มีฤทธิ์อำนาจในพระนาม 
               G
มีฤทธิ์อำนาจในพระนาม 

Chorus:
             C
C: ในพระนามพระเยซู 
  Am
มีชีวิตการรักษา 
 F                       Dm
พ้นการจองจำด้วยพระนาม 
         C
ทุกหัวเข่าจะก้มลง 
      Am
และจิตใจเราโห่ร้อง 
F                           Dm
เสียงเพลงเสรีในพระนาม 
              C
โอ ในพระนาม 

Verse3:
               C                  Am
3: เทความรอดมา แผ่นดินพระองค์ 
   F
ให้ทุกสิ่งที่สร้างมา 
Dm
ถวายเกียรติแด่พระนาม 

Bridge:
           F
B: เมื่อเราล้ม พระองค์เป็นผู้ช่วย 
          G                 Am
เมื่อเราทูล พระองค์ตอบสนอง 

Tag:
                 F
T: มีฤทธิ์อำนาจในพระนาม 
               G
มีฤทธิ์อำนาจในพระนาม 

เพลง ทรงเป็นความหวังใจ

Intro: | A |

Verse1:
    A
1: โลกอาจดับสูญ พระองค์ดำรง 
      F#m
ยามเผชิญความทุกข์ทน 
                              E
พระองค์ยังทรงเคียงข้างกาย 
                   D                A
องค์พระเจ้าผู้ทรง  มั่นคงนิจนิรันดร์ 

Verse2:
    A
2: ทรงครองบัลลังก์  เป็นแสงแห่งความหวัง 
      F#m
ใจข้าอาจพลาดพลั้ง 
                             E
พระองค์ยังทรงเคียงข้างกาย 
                   D               A
องค์พระเจ้าผู้ทรง  มั่นคงนิจนิรันดร์ 

Pre-chorus:
                      F#m
P: ยามตื่นข้าสรรเสริญ 
                      D
ยามเย็นข้าสรรเสริญ 
                     A
ยามสุขข้าสรรเสริญ 
                     E
ยามโศกยังสรรเสริญ 
                F#m
ข้ายังคงร้องเพลง 
               D
ข้ายังคงเต้นรำ 
              E
ในความ อยุติธรรม ข้าจะป่าวร้องว่า 

Chorus:
     A
C: ทรงเป็นความหวังใจ 
    F#m                   E
คือความหวังของทุกหัวใจ 
                      D                 A
ความรักของพระองค์  มั่นคงนิจนิรันดร์ 

Bridge:
          A
B: ยามมืดมิด ยามมีชัย 
      A
วิญญาณข้าร้อง 
        F#m
ถึงพระเมตตา และความรัก 
                      E
ข้าขอถวายสรรเสริญ 
                  D                A
องค์พระเจ้าผู้ทรง  มั่นคงนิจนิรันดร์ 

เพลง พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ » Nexus

Verse1:
         C                    G/B
1: พระองค์เต็มด้วยศักดิ์ศรี 
Am7
เปี่ยมด้วยพระบารมี 
                   Fmaj7
ทุกคนต่างซ้องสรรเสริญ 

โลกต่างซ้องสรรเสริญ 
     G    C            G/B
พระองค์เป็นแสงสุกใส 
       Am7
ความมืดมลายจากไป 
                    Fmaj7
พระสุรเสียงครั่นคร้าม 
                    G
พระสุรเสียงครั่นคร้าม 

Chorus:
          C                          G/B
C: พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ ร้องด้วยกัน 
Am7                            Fm7
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ จงร้องสรรเสริญ 
                  G            C
พระเจ้า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ 

Verse2:
         C                G/B
2: พระองค์ผู้ทรงพระชนม์ 
     Am7
และไร้ซึ่งกาลเวลา 
Fmaj7
เป็นเบื้องต้นและสุดท้าย 
.
เป็นเบื้องต้นและสุดท้าย 
     C                    G/B
พระบิดาและพระบุตร 
Am7
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
     Fmaj7
ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว 
                          G
ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว 

Bridge:
    G/B
B: พระนามเหนือนามใดใด 
Am7                 C/G
สมควรรับการสรรเสริญ 
    Fmaj7           G            C
จิตใจฉันร้อง พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ 

เพลง ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์»True Wor..

Verse:
    F        Bb                                F/A
1: ถ้าพระองค์ทรงมอง ลึกลงไปข้างใน 
            Gm                  Csus4  C
ลูกคงไม่มีสิ่งใด ที่ดีเพียงพอ 
    Bb                C
ลูกขอให้พระองค์ทรงโปรด 
          F  C/E  Dm
เปลี่ยนหัวใจให้ลูกใหม่ 
        Gm                F/A
โปรดทรงอภัย ความผิดมากมาย 
Bb                     Csus4 C
โปรดประทานพระทัยพระองค์ 

Chorus:
     F               F/A         Bb
C: พระบิดา ลูกขอหัวใจที่เหมือน 
      C7
พระทัยพระองค์ 
F                         F/A            Bb
โปรดประทาน พระทัยของพระบิดา 
         C                  Am7   Dm7
ขอหัวใจที่ยอมจำนนและเชื่อฟัง 
      Am7            Dm7
กระทำตามน้ำพระทัย 
Gm7 Am Bb            C7      F
ขอหัวใจที่เหมือน พระทัยพระองค์ 

Bridge1:
         C7                            Dm
B: ขอสอนให้ลูกรักและอภัยผู้อื่น 
    C7
ให้มองและให้อภัย 
       F
ด้วยหัวใจของพระองค์ 

Bridge2:
    Bb                  C7
2: ขอทรงเจิมด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ 
Am7             Dm7
ขอทรงนำย่างเท้าให้ก้าวเดิน 
C    Bb               C7          F(D7)
พระเจ้า เปลี่ยนจิตใจลูกใหม่ดังพระองค์