เพลง ข้าจะร้อง(ออกพระนาม) | W501

INTRO: C  G  Dm7  F

Verse1:
    C
1: จากดวงใจไปทั้งโลกา 
          G
ข้าประกาศพระนาม สรรเสริญพระองค์ 
      Dm7     F
พระเยซู พระเยซู 
C
หนึ่งนามเดียวชนะความตาย 
       G
ผู้ยกบาปมากมายให้คนทุกคน 
Dm7     F
พระเยซู พระเยซู 

Chorus:
            C                 G
C: ข้าจะร้อง ออกพระนาม 
           Am7                  F
น่าเกรงขาม พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ 
         C                  G
มอบชีวิต เปลี่ยนดวงใจ 
      Dm7     C/E      F
พระเยซู พระเยซู พระเยซู 

End:
     Gsus   C
E: เป็นพระเจ้า 

Midtro: C  G  Dm7  F

Verse2:
    C
2: ผู้ครอบครองสวรรค์โลกา 
            G
พระองค์คือราชา แห่งนิรันดร์กาล 
      Dm7     F
พระเยซู พระเยซู 
C
หนึ่งทางเดียวถึงพระบิดา 
         G
ผู้ทรงไถ่เรามา จากความมืดมน 
Dm7     F
พระเยซู พระเยซู 

Solo: C  G  Dm7  C/E  F

Tag:
          Dm7     C/E      F
T: พระเยซู พระเยซู พระเยซู 
Gsus    C
เป็นพระเจ้า 


เพลง ให้แผ่นดินเป็นของพระองค์ | W501

Intro: Bb  F/A  Gm7  EB

Verse1:
    Bb
1: พระบิดาผู้ทรงเมตตา 
F/A
ข้าวิงวอนเฝ้าทูลพระองค์ 
              Gm7            Eb
โปรดทรงรับฟัง ถ้อยคำของใจ 
Bb
โปรดทรงนำให้คนมากมาย 
F/A
ได้เข้ามาในทางพระองค์ 
                Gm7             Eb
เปลี่ยนแดนมืดมน สู่ความงดงาม 

Pre-chorus:
               Cm7 Bb/C   Eb         Fsus
P: เพื่อทุกคนจะมากราบนมัสการ 
           Cm7    Bb/D       Eb  F
เพื่อทุกวิญญาณจะเป็นไท 

Chorus:
               Bb
C: แผ่นดินนี้จะเป็นของพระองค์ 
         F/A                            Gm7
ให้ทุกหัวใจได้น้อมก้มลง นมัสการ 
                         Eb
ให้เพลงสรรเสริญร้องออกไป 
                      Bb
โปรดเทพระพร ความรักมากมาย 
           F/A                                   Gm7
ให้ทุกๆ คนโห่ร้องด้วยกัน เพราะเป็นไท 
                  Bb
ให้แผ่นดินนี้เป็นของ พระองค์ 

Midtro: Bb  F/A  Gm7  Eb

Verse2:
    Bb
2: โปรดทรงนำให้คนมากมาย 
F/A
ให้แผ่นดินได้เป็นพระพร 
            Gm7               Eb
ประกาศพระนาม พระเจ้ายิ่งใหญ่ 

Pre-chorus > Chorus > End

End:
    Bb
E: เป็นของพระองค์ 

Solo: Bb  F/A  Gm7  Eb

Tag:
              Bb               F/A
T: เพื่อทุกคนจะมากราบนมัสการ 
          Gm7                    Eb
เพื่อทุกวิญญาณจะเป็นไท 
           Bb               F/A
เพื่อทุกคนจะมากราบนมัสการ 
          Gm7                    Eb
เพื่อทุกวิญญาณจะเป็นไท 
           Cm7 Bb/D   Eb        Fsus
เพื่อทุกคนจะมากราบนมัสการ 
           Cm7     Bb/D       Eb  F
เพื่อทุกวิญญาณจะเป็นไท 

เพลง จิตใจฉันมีพระเยซู

Intro : B9 / E (2x)

Verse:
  B9                    E
1: จิตใจฉันมี พระเยซู 
     B9                           E
จะติดตามเรื่อยไป และรับใช้สุดใจ 
       B9                         E
หากพระองค์เรียกหา ฉันจะไป 
         B9
เพราะความหวังของฉัน 
         E
คือทำตามพระทัย 

Pre-chorus:
         G#m      G#m/G
P: สุดจิตใจ ขอติดตาม 
   G#m7/F    G#m6/F
หวังจะทำตามพระทัย 
         C#m          E         F#
ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ ที่ฉันมี 

Chorus:
   B6
C: ชีวิตฉัน จะนำมาถวายพระองค์ 
 E
จะรับใช้ สุดแต่พระองค์พอพระทัย 
B6                                       E
วิญญาณฉัน มีเพียงพระองค์ไว้ผู้เดียว 

เพลง มอบให้พระองค์

Verse:
    B         B/F#               B/G#
1: ทุกสิ่งที่ข้ามี ทุกสิ่งที่ข้าเป็น 
    B/E                  B
ข้าขอมอบแด่พระองค์ 
               B/F#            B/G#
ทุกอย่างที่ข้าทำ ที่ข้าได้รับเกียรติ 
    B/E              B/F#            F#
ข้าขอวางต่อพระพักตร์ ของพระองค์ 

Chorus:
         B   B/A# B/G#       B/E
C: ข้าขอ ถวาย สิ่งที่ข้ามีอยู่ 
     B  B/A#     B/G#        B/E
ข้าขอ ถวาย ทั้งหมดชีวิตที่เหลืออยู่ 
                 B    F#
มอบให้พระองค์ 

Bridge:
    B         B/F#         B/G#
B: ข้ายอมจำนน ให้ทั้งหัวใจ 
           B/E
ข้ายินดีทำทุกอย่าง 

เพลง พระสิริ โอ พระสิริ

Intro: G

Verse:
    G          Bm
1: พระสิริ โอ พระสิริ 
C      D    G
พระเจ้าจอมราชา 
G          Bm
บริสุทธิ์ งดงามสง่า 
C     D          G
จอมราชาของเรา 

Chorus:
            C          D      Bm  Em
C: เราจึงก้มกราบเทิดทูน นมัสการ 
        C        D               G
ด้วยวิญญาณ ที่ยกย่องและบูชา 
      C           D            Bm       Em
ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว  องค์ผู้เที่ยงธรรม 
    C                 D         G
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์ 

End:
       C                 D         G
E: ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์ 

Tag:
          C           D            Bm       Em
T: ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว  องค์ผู้เที่ยงธรรม 
    C                 D         G
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์ 

เพลง ด้วยรักจากหัวใจ

Verse 1:
    D                      Em
1: ด้วยรักจากหัวใจ จึงร้องเพลงสรรเสริญ 
 G               D           A
ขอมอบจิตใจ รับใช้พระองค์ 
  D                       Em
เพราะรักพระเยซู เทิดทูนและบูชา 
 G                 D                    A
นบนอบวันทา ถวายรับใช้สิ้นดวงจิต 

Chorus:
                    D           A/C#             Bm
C: เพราะว่าทรงรักข้าเหลือล้น จึงยอมต้อยต่ำ 
            G                      D/F#
พระองค์ถูกเหยียดหยาม ทรงถูกประณาม 
          Em                       A
และทรงสิ้นพระชนม์ บนกางเขน 
          D     A/C#      Bm
จะมีสิ่งใดที่ล้ำค่าเกินรักพระองค์ 
        G                D/F#
ข้าสัมผัสรักนี้ จึงมอบสิ่งที่ข้ามี 
            Em              A
และยอมพลีชีวีเพื่อพระองค์ 

End:
                        D
E: เพราะรักจากหัวใจ 

เพลง หมดทั้งชีวิต

Verse 1:
    E                A
1: หมดทั้งชีวิต หมดที่ข้ามี 
B7                         Esus4            E
ข้าขอวางลง จำเพาะพระพักตร์พระองค์ 
C#m7                A
ทุกความรู้สึก เจ็บปวดหรือชื่นชม 
    F#m7      E/G#
ยินดีหรือทุกข์ใจ 
       A           B7
มอบไว้แด่พระองค์ 

Chorus:
          E                     C#m7
C: พระเจ้าข้ามอบถวายทั้งชีวิต 
               F#m7  E/G#  A                B7
ทั้งหมดทุกสิ่ง....ที่มี...... เพื่อถวายพระสิริ 
      E                     C#m7
พระเจ้าข้ามอบทุกวันคืนที่มี 
                   F#m   E/G#
เพื่อสรรเสริญทั้ง....ชีวี 
      A               B  G#7/C  C#m7  B
เป็นเครื่องบูชาที่พอพระ......ทัย 

End:
          F#m7        B7  E
E: พระเจ้าข้ามอบชีวิตถวาย 

Verse 2:
     E               A
2: สิ่งที่เคยพบ สิ่งที่จะเจอ 
B7                               Esus4         E
ทุกความต้องการ และทุกทุกความใฝ่ฝัน 
C#m7                    A
ทุกความหวังใจ และในทุกแผนการ 
  F#m      E/G#
ชูมือและใจข้า 
  A              B7
ถวายแด่พระองค์