เพลง ข้าจะร้อง(ออกพระนาม) | W501

INTRO: C  G  Dm7  F

Verse1:
    C
1: จากดวงใจไปทั้งโลกา 
          G
ข้าประกาศพระนาม สรรเสริญพระองค์ 
      Dm7     F
พระเยซู พระเยซู 
C
หนึ่งนามเดียวชนะความตาย 
       G
ผู้ยกบาปมากมายให้คนทุกคน 
Dm7     F
พระเยซู พระเยซู 

Chorus:
            C                 G
C: ข้าจะร้อง ออกพระนาม 
           Am7                  F
น่าเกรงขาม พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ 
         C                  G
มอบชีวิต เปลี่ยนดวงใจ 
      Dm7     C/E      F
พระเยซู พระเยซู พระเยซู 

End:
     Gsus   C
E: เป็นพระเจ้า 

Midtro: C  G  Dm7  F

Verse2:
    C
2: ผู้ครอบครองสวรรค์โลกา 
            G
พระองค์คือราชา แห่งนิรันดร์กาล 
      Dm7     F
พระเยซู พระเยซู 
C
หนึ่งทางเดียวถึงพระบิดา 
         G
ผู้ทรงไถ่เรามา จากความมืดมน 
Dm7     F
พระเยซู พระเยซู 

Solo: C  G  Dm7  C/E  F

Tag:
          Dm7     C/E      F
T: พระเยซู พระเยซู พระเยซู 
Gsus    C
เป็นพระเจ้า 


เพลง I will Praise(Your name)

Verse1:
1: [Giving Your heart to all] 
[I will praise Your name] 
[Jesus Jesus] 
[The only one who conquers death] 
[You are our redeemer] 
[Jesus Jesus] 

Chorus:
C: [I will sing Your name] 
[You are good, You are great] 
[You give me life and change my heart] 
[Jesus Jesus Jesus] 

End:
E: [You are my God] 

Verse2:
2: [You rule the heaven and earth] 
[You are the everlasting King] 
[Jesus Jesus] 
[The only one way to the Lord] 
[You redeem my life from the darkness] 
[Jesus Jesus] 

Tag:
T: [Jesus Jesus Jesus] 
[You are my God] 

เพลง ข้าเป็นของพระองค์ | W501

INTRO: A  E/G#  F#m7  D  (2x)

Verse 1:
            A
1: ความรักของพระองค์ 
               E/G#
สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์ 
        F#m7
ความชอบธรรมพระองค์ 
               D
มั่นคงเหนือภูเขาสูงใหญ่ 
    A                               E/G#
ข้ามีความมั่นใจ ในพระเจ้าผู้เป็นความรัก 
    F#m7                               D
จิตใจข้ายินดี ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา 

Chorus:
                   A           E/G#
C: ร้องว่า ฮาเลลูยา ข้าเป็นของพระองค์ 
    F#m7       D
ฮาเลลูยา พระองค์รู้จักข้า 
     A              E/G#
ทุกวันเวลา เดินไปกับพระองค์ 
    F#m7              D
นิจนิรันดร์กาล พระองค์รักข้าก่อน 

Verse 2:
        A
2: ในความรักพระองค์ 
                     E/G#
ความหวาดกลัวต้องหลีกหนีหาย 
      F#m7
ทรงเป็นแสงที่ฉาย 
                     D
เหนือความอายและความมืดมน 
      A                          E/G#
พระองค์อยู่ข้างเรา แม้เผชิญกับความทุกข์ทน 
    F#m7                      D
ข้ามีความยินดี ในชัยชนะของพระเยซู 

Bridge:
              Bm7             A/C#    D
B: จะความมืด หรือความตาย อันตราย 
       Esus                         Bm7    A/C#
ก็ไม่อาจจะพรากเรา จากความรักของพระคริสต์ 
        Dmaj7     Esus  E
ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัย 

OUTTRO: A  E/G#  F#m  D  A

เพลง I Belong To You

INTRO: A  E/G#  F#m7  D  (2x)

Verse1:
1: [Your love] 
[Is higher than the sky] 
[Your righteousness] 
[Is higher than the mountain] 
[I trust in You, my God is love] 
[I am rejoicing before You, my Lord] 

Chorus:
C: [Sing hallelujah, I belong to You] 
[Hallelujah, You know me] 
[Walking with You all the times] 
[You love me everlastingly] 

Verse2:
2: [In Your love] 
[I have no fear] 
[Your light shine] 
[On my shame and darkness] 
[You are on my side, I can face all things] 
[I am rejoicing in Your victory] 

Bridge:
B: [The darkness or death] 
[Cannot separate me from Your love] 
[You give me victory] 

OUTTRO: A  E/G#  F#m  D  A


เพลง พระเจ้าดีต่อฉัน | W501

Intro: Amaj7 E/G#  F#m7  Bsus  E

Verse:
         Amaj7              G#m7
1: เหตุใดพระคริสต์ ทรงดีต่อฉัน 
  F#m7  Bsus Emaj7
ในวันที่ฉันล้มลง 
       Amaj7                G#m7
หมดแรงไม่เหลือ ไม่ว่าใครก็คง 
    F#m7              Bsus   B
ไม่อาจเติมสิ่งที่หายไป 
    Amaj7                  G#m7
ในวันที่เหลือ มีแต่เพียงร่างกาย 
    F#m7   Bsus    Emaj7
ในใจร้องหาพระองค์ 
       Amaj7                          G#m7   G6
ช่วยเติมเต็มฉัน ช่วยให้มันผ่านพ้น  
    F#m7               Bsus  B
ในใจร้องบอกกับฉันว่า 

Chorus:
          E           E/G#               C#m7  Bm  E
C: พระเจ้าดีต่อฉัน และพระองค์ทรงเติมฉัน 
      A             E/G#          F#m7   Bsus
ในวันที่อ่อนล้า แต่ทรงทันเวลาเสมอ 
     E                E/G#         C#m7   Bm7  E
ไม่ช้าและไม่สาย ไม่รีบร้อนตามใจฉัน 
     A         E/G#  G6/C#     F#m7 Bsus  E
ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ 

Instrument: Amaj7  G#m7  F#m7  Bsus  B  Emaj7
Amaj7  G#m7  F#m7  Bsus  B

End:
         A         E/G#  G6/C#     F#m7 Bsus  E
E: ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ 

เพลง God Is So Good To Me

Verse:
1: [Why the Christ is so good to me?] 
[When I fell down] 
[And had no strength] 
[No one can fill up my life] 
[My time, my body remained] 
[Lord, please fill up my heart] 
[Please help me out] 
[And my heart will say] 

Chorus:
C: [God is so good to me You've filled up my life] 
[When I am weak and down You always come to me] 
[never too late, never it's not my time but Yours] 
[You are so good to me You always come to me] 

End:
E: [You are so good to me You always come to me] 

เพลง ข้ารักพระนามพระองค์ | Bongkote

Verse:
    D                              A
1: ก่อนที่ท้องฟ้าจะแยกจากน้ำ 
 Bm          A      G
พระองค์ทรงรู้จักข้า 
D                          A
เมื่อข้ายังนอนในท้องมารดา 
Bm            A             G
พระองค์ทรงเรียกชื่อของข้า 

Pre-chorus:
          Em   F#m   A
P: พระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง 
 G         D          A
พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า 


Chorus:
         G                        D/F#
C: ข้ารักพระนามพระองค์ ผู้ทรงรู้จักข้า 
        Em              A                 D
ข้ายำเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่ ข้านมัสการ 
    G                        D/F#
ข้ารักพระนามพระองค์ ผู้ทรงรู้จักข้า 
        Em              A                 D
ข้ายำเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่ ข้านมัสการ 


เพลง I Love The Name of The Lord

Verse:
1: [Before the heaven separated from the water] 
[The Lord knew me] 
[When I was still in my mother's womb] 
[The Lord called my name] 

Pre-chorus:
P: [The Lord knows all things] 
[God existence is with me] 

Chorus:
C: [I love the name of the Lord, the One who knows me] 
[I adore and worship God Almighty] 
[I love the name of the Lord, the One who knows me] 
[I adore and worship God Almighty]