เพลง ข้าจะร้อง(ออกพระนาม) | W501

Verse 1
จากดวงใจไปทั้งโลกา
ข้าประกาศพระนาม สรรเสริญพระองค์
พระเยซู พระเยซู
หนึ่งนามเดียวชนะความตาย
ผู้ยกบาปมากมายให้คนทุกคน
พระเยซู พระเยซู

Chorus
ข้าจะร้อง ออกพระนาม
น่าเกรงขาม พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่
มอบชีวิต เปลี่ยนดวงใจ
พระเยซู พระเยซู พระเยซู

End
เป็นพระเจ้า

Verse 2
ผู้ครอบครองสวรรค์โลกา
พระองค์คือราชา แห่งนิรันดร์กาล
พระเยซู พระเยซู
หนึ่งทางเดียวถึงพระบิดา
ผู้ทรงไถ่เรามา จากความมืดมน
พระเยซู พระเยซู

Tag
พระเยซู พระเยซู พระเยซู
เป็นพระเจ้า

เพลง ข้าเป็นของพระองค์ | W501

Verse 1
ความรักของพระองค์
สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์
ความชอบธรรมพระองค์
มั่นคงเหนือภูเขาสูงใหญ่
ข้ามีความมั่นใจ ในพระเจ้าผู้เป็นความรัก
จิตใจข้ายินดี ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา

Chorus
ร้องว่า ฮาเลลูยา ข้าเป็นของพระองค์
ฮาเลลูยา พระองค์รู้จักข้า
ทุกวันเวลา เดินไปกับพระองค์
นิจนิรันดร์กาล พระองค์รักข้าก่อน

Verse 2
ในความรักพระองค์
ความหวาดกลัวต้องหลีกหนีหาย
ทรงเป็นแสงที่ฉาย
เหนือความอายและความมืดมน
พระองค์อยู่ข้างเรา แม้เผชิญกับความทุกข์ทน
ข้ามีความยินดี ในชัยชนะของพระเยซู

Bridge
จะความมืด หรือความตาย อันตราย
ก็ไม่อาจจะพรากเรา จากความรักของพระคริสต์
ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัย

เพลง พระเจ้าดีต่อฉัน | W501

Verse 1
เหตุใดพระคริสต์ ทรงดีต่อฉัน
ในวันที่ฉันล้มลง
หมดแรงไม่เหลือ ไม่ว่าใครก็คง
ไม่อาจเติมสิ่งที่หายไป
ในวันที่เหลือ มีแต่เพียงร่างกาย
ในใจร้องหาพระองค์
ช่วยเติมเต็มฉัน ช่วยให้มันผ่านพ้น
ในใจร้องบอกกับฉันว่า

Chorus
พระเจ้าดีต่อฉัน และพระองค์ทรงเติมฉัน
ในวันที่อ่อนล้า แต่ทรงทันเวลาเสมอ
ไม่ช้าและไม่สาย ไม่รีบร้อนตามใจฉัน
ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ

End
ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ

เพลง ข้ารักพระนามพระองค์ | Bongkote

Verse 1
ก่อนที่ท้องฟ้าจะแยกจากน้ำ
พระองค์ทรงรู้จักข้า
เมื่อข้ายังนอนในท้องมารดา
พระองค์ทรงเรียกชื่อของข้า

Pre-Chorus
พระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง
พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า

Chorus
ข้ารักพระนามพระองค์ ผู้ทรงรู้จักข้า
ข้ายำเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่ ข้านมัสการ
ข้ารักพระนามพระองค์ ผู้ทรงรู้จักข้า
ข้ายำเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่ ข้านมัสการ