เพลง ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด

INTRO: | F#m | D | Bm |
             | F#m | D | Bm |
             | F#m | D | Bm |
             | F#m | D |

Verse 1:
             F#m                              D
1: พระเจ้าเป็นความรอด เป็นแสงส่องสว่าง 
    A                       E
ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด 
           F#m                              D
พระเจ้าเป็นความรอด เป็นแสงส่องสว่าง 
    A                       E
ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด 
             F#m              D
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 
             A                   E
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 

Verse 2:
             F#m                       D
2: พระเจ้าเป็นกำลัง เป็นปราการเข้มแข็ง 
   A                       E
ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด 
         F#m                       D
พระเจ้าเป็นกำลัง เป็นปราการเข้มแข็ง 
   A                       E
ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด 
             F#m              D
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 
             A                   E
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 

Chorus:
                       D
C: เพราะพระองค์จะซ่อนข้า 
           E          F#m
ไว้ในพลับพลา ในเวลาสงคราม 
            D                     E
ข้าจะยืนและมองดูชัยชนะ 
                      D                  D
เพราะการรบเป็นของพระองค์ 
             A                   E
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 
             F#m              D
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 

Verse 3:
            F#m                           D
3: พระเจ้าทรงช่วยเหลือ ในเวลาทนทุกข์ 
    A                       E
ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด 
         F#m                           D
พระเจ้าทรงช่วยเหลือ ในเวลาทนทุกข์ 
    A                       E
ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด 
             F#m              D
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 
             A                   E
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 

Bridge:
     D                        F#m
B: ทรงฤทธา เหนือศัตรูข้า 
        D                         D
ข้าจะโห่ร้อง ด้วยชัยชนะ 
             F#m              D
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 
             A                   E
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 

Tag:
              D
T: และไม่ใช่โดยฤทธิ์ 
              F#m
และไม่ใช่โดยเรี่ยวแรง 
                D
แต่โดยพระวิญญาณ 
                        D
ขององค์พระเจ้า 
             F#m              D
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 
             A                   E
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 

เพลง ยิ่งกว่าผู้มีชัย » True Worshipers

INTRO: | A | F#m | E | D | A |

Verse:
 A
1: ทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่า 
    G/A
ผู้พิชิต ไม่ว่าสิ่งใด 
A
  มารซาตานได้พ่ายแพ้ไป 
    G/A
ให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ 

Pre-chorus:
              C#m
P: ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเรา 
       F#m
ใครจะมาขวางทางเราได้ 
          Bm    D         E
เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยชนะ 

Chorus:
            A     C#m        D                 E
C: ฮาเลลูยา.... โบกธงชัยของพระเยซู 
         C#m        D              E
ผู้ทรงเป็น จอมราชาแห่งราชา 
       A    C#m(G)    D(D/F#)          D#dim7(Bm-C#m-D)
ฮาเลลูยา.... ลุกขึ้นเถิดคริสตจักรพระเจ้า 
               E                     E            A(D-D#dim7-E)
เพราะโดยพระองค์ เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย 

Bridge:
               A                    G
B: เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย 
            D                  E
เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย 

เพลง ข้าผจญทุกสิ่ง | Crossover

Verse1:
    C                    G/B
1: อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ 
F/A                   G
ฝากเอาไว้ให้พระองค์ 
  F            Em
อธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง 
Dm                 G
ด้วยใจขอบพระคุณ 

Verse2:
    C             G/B
2: พระเยซูจะทรงประทาน 
F/A             G
สันติสุขมากมาย 
F                   Em
จะคอยคุ้มครองใจของข้า 
G              C
ทุกวันทุกเวลา 

Chorus:
     F             C/E
C: ข้าผจญทุกสิ่ง 
            E              Am  G
โดยพระองค์ผู้เสริมกำลัง 
F               C/E
ข้าเผชิญทุกทุกอย่าง 
             D                   G
ด้วยความหวังในทางพระองค์ 
F              C/A
ข้าผจญทุกสิ่ง 
   E               Am  G
จะดีจะร้ายเท่าใด 
F               C/E
ข้ายินดีและสุขใจ 
    G7                 C
ในทางพระองค์เสมอ 

เพลง ที่ปลอดภัย | Victory » Nexus

Intro:
| Bb | / / / / | Gm | / / / / |
| Eb | F | Eb | / / / / |

Verse1:
    Bb
1: อยู่ในพระคุณ พระเมตตานั้นแสนชื่นใจ 
Gm
ปกคลุมข้าไว้ ทรงประทานร่มเงาใต้ปีก 
      Eb                      F                           Eb
พระสัญญาแห่งรัก ทรงทำให้หัวใจได้ผ่อนพัก 

Verse2:
    Bb
2: อยากได้ยินเสียง โปรดเถิดพระองค์ทรงตรัส 
Gm
เพียงแค่กระซิบ ก็ดังชัดเกินใครอื่น 
      Eb                   F                           Eb
ทรงเป็นความหวัง ที่ทำให้หัวใจได้ผ่อนพัก 

Chorus:
          Bb
C: ทรงเป็นดังปราการแข็งแกร่ง 
         Gm
จิตวิญญาณข้ามั่นคง ในพระองค์ 
               Eb               F
ข้าได้หลบพัก อยู่ในพระนาม 

End:
                    Bb
E: เป็นนิจนิรันดร์ 

REPEAT : [Verse2 > Chorus(2x) > End(4x)]

Instrumental:
| Eb | / / / / | Bb | / / / / |
| Cm | / / / / | Bb | / / / / |

Bridge: (2x)
                Eb
B: พระองค์ทรง ไม่เคยห่างไกล 
        Bb
ในทุกครา โปรดช่วยข้าไว้ 
                Cm
ประทานฤทธา เมื่อยามอ่อนแอ 
                Bb
และทรงให้ข้า อยู่รอดปลอดภัย 

REPEAT : [Chorus(3x)]

เพลง ซ่อนข้าไว้ | Hillsong » Glory Music

Intro : F2  Am2  C/G  G

Verse 1:
    C   G/B  Am    F D/F#   G
1: ซ่อนข้าไว้  ภายใต้ปีกพระองค์ 
C   C/E  Fmaj7  Dm7              G
ปกคลุมข้า      ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ 

Chorus:
   C/E           F      G        C
C: เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำราม 
C/E           F      G      Am
ข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์ 
C/E            F/A    G/B   Csus4 C
เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดใด 
C/E       F          G           Fmaj9
ข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้า 

Verse 2:
         C   G/B  Am  F  D/F# G
2: วิญญาณพักสงบ ในพระเยซู 
       C C/E  F      Dm7             G
โดยฤทธิ์อำนาจ ข้ายอมและไว้วางใจ 

Solo: F2 Am2 C/G G  (4)