เพลง พระองค์ละทิ้งความเป็นราชา

 verse:
   G            D                 Em
1: พระองค์ละทิ้งความเป็นราชา 
           Bm                C
ทรงยอมพลีพระชนม์เพื่อข้า 
           G
ทนทุกข์และเจ็บปวด 
     Am7                 D
จากมือเหล่าคนที่สร้างมา 
G       D                   Em
ทรงลบล้างความบาปน่าอาย 
              Bm            C
ทรงยอมตายและคืนพระชนม์ 
             G
ประทับบนบัลลังก์ 
    Am7                       D
ทั่วโลกและสวรรค์ซ้องสรรเสริญ 

Chorus:
    G           D                 Em
C: ข้าขอนมัสการ พระองค์ผู้เดียว 
                   Bm               C
ทรงเป็นองค์ราชา พระเจ้าของข้า 
    A              Am7   D
ชั่วนิจและนิรันดร์.... จะรักพระองค์ 
G                    D                   Em
มีเพียงพระองค์ผู้เดียว ยอมสิ้นพระชนม์ 
           Bm            C
และทรงทำให้ ข้าเป็นไท 
       A                 Am7               D   G
ข้าจึงขอยกเสียงสรรเสริญและเทิดทูนพระองค์ 

End:
           A                 Am7               D   G
E: ข้าจึงขอยกเสียงสรรเสริญและเทิดทูนพระองค์ 

เพลง พระองค์ผู้ทรงสมควร

Intro: G C G D

Verse1:
    G                C  D  G
1: ขอบพระคุณที่ไม้กางเขน 
                  C   D   G
ขอบพระคุณที่สิ้นพระชนม์ 
                   D         Em
ทรงไถ่ฉันพ้นบาปความอาย 
        D        C         Am     Bm       D
เพราะรักมากมาย และทรงประทานพระคุณ 

Verse2:
    G               C   D   G
2: ขอบพระคุณที่รักมากมาย 
                    C   D   G
ขอบพระคุณที่ทรงยอมตาย 
                 D      Em
ชำระบาปพ้นจากมลทิน 
      D           C         Am                D7
รับความชอบธรรม ทรงอภัยและทรงอวยพร 

Chorus:
     G            D/F#   Em               C
C: สาธุการพระนาม   ผู้ประทับบนบัลลังก์ 
  D              Em     C
ทรงสวมมงกุฎอันตระการ 
      Am           D7
ทรงกอรปกิจอัศจรรย์ 
 G                 D/F#   Em            C
ขอยกเสียงสรรเสริญ   พระเยซูพระบุตร 
      D                  Em     C
พระเจ้าเบื้องบนทรงพลีพระชนม์ 
C  Am  Bm  C G
สาธุการพระนาม 
C  Am  Bm  C G
สาธุการพระนาม 

Tag:
    C  Am  Bm  C G
T: สาธุการพระนาม 
C  Am  Bm  C G
สาธุการพระนาม