เพลง คำอธิษฐาน

Intro : |Dadd2 |Gmaj7 | (2x)

Verse:
           D                     F#m7
1: พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ 
                   Em7             D/A   Asus A
ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา 
        D                   F#m7
พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน 
                   Em7    A        D
ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง 

Chorus:
              G                        D
C: ให้แผ่นดินพระองค์ มาตั้งอยู่ท่ามกลางเรา 
         G                        D/F#
ให้พระทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา 
      G
ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร 
              D     A/C#      Bm7
ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น 
         Em7                 Asus
ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ 
            D
พระเจ้านิรันดร์ 

Bridge:
        G       Bm
B: อาเมน อาเมน 
         Em7        Asus                 D
ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์ 
    G       Bm
อาเมน อาเมน 
         Em7        Asus                 D
ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์ 

Tag:
         G
T: ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร 
              D     A/C#      Bm7
ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น 
         Em7                 Asus
ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ 
            D
พระเจ้านิรันดร์ 

เพลง มีของบางสิ่ง

Verse 1:
                  A          D
1: มีของบางสิ่ง ที่ฉันไม่รู้ 
        A        E7     A
มีที่บางแห่ง ฉันไปไม่ได้ 
             A             D
แต่ฉันแน่ใจ ในท่านผู้หนึ่ง 
                 A                 E7
พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ 
       A
ในชีวิตฉัน 

Chorus:
                   D              A
C: พระเจ้าเที่ยงแท้ แน่ในใจฉัน 
                A
พระเจ้าเที่ยงแท้เพราะพระไถ่ฉัน 
               E7
ให้พ้นความตาย 
                A                  D
ความรักพระองค์ นั้นแสนชื่นใจ 
                A                  E7           A
พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ ในชีวิตฉัน 

Verse 2:
                    A               D
2: ท่านอาจผิดหวัง ในคนบางคน 
                 A     E7        A
ท่านอาจชอกช้ำ ในความล้มเหลว 
               A                  D
พระเจ้าช่วยท่าน ในความผิดหวัง 
                 A
บันดาลความเศร้าให้กลาย 
     E7               A
เป็นความชื่นชมยินดี 

เพลง เพราะพระองค์ทรงอยู่(ข้าจะชื่นชม)

 verse:
                 F                Bb
1: พระเจ้าประทาน พระเยซูพระบุตร 
               F            C7
ทรงรักและให้ อภัยแก่ข้า 
             F             Bb
ทรงไถ่ตัวข้า ด้วยสละพระชนม์ 
              F                   C7
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า 
                F  Bb  F
พระองค์ทรงอยู่ 

Chorus:
                            F                   Bb
C: เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้ 
                        F               C7
เพราะพระองค์ทรงอยู่ ความกลัวหายไป 
                F                           Bb
เพราะข้าแน่ใจ[แน่ใจ] พระองค์ทรงนำหน้า 
           F               C7
ข้าจะชื่นชม เพราะข้าแน่ใจ 
                F C F
พระองค์ทรงอยู่ 

เพลง พระสหายพระเจ้าของฉัน

Verse1:
       D   F#m  G
1: ฉันรู้ทรงมีฉันในพระทัย 
            D                   A
พระองค์ทรงยอมตายเพื่อฉัน 
        D     F#m    Bm
จับตาเฝ้ามองดูด้วยความห่วงใย 
          Em    A      Bm
ทรงเป็นองค์ผู้ทรงไถ่ฉัน 
      Em        A        D A
พระสหายพระเจ้าของฉัน 

Verse2:
          D      F#m G
2: บาดแผลโบยตีที่บนพระกาย 
         D                   A
มงกุฎหนามวางบนพระเศียร 
              D       F#m Bm
ที่หลักประหารเขาแทงที่มือชอบธรรม 
            Em       A      Bm
เพราะทรงรักและทรงห่วงฉัน 
      Em        A        D
พระสหายพระเจ้าของฉัน 

Chorus:
         A  Bm    G              D
C: พระผู้ ไถ่ ทำลายอบายในใจ 
A Bm          G              A
ชำระ ไถ่บาปฉันให้พ้นมลทิน 
                        Bm
พระทรงรู้ว่าฉันเป็นคนบาป 
    A                   G
จึงทรงยอมวายพระชนม์ 
       Em       A        D A
พระสหายพระเจ้าของฉัน 

Verse3:
         D           F#m     G
3: พระคุณของพระองค์ล้นในชีวี 
          D                 A
คำสรรเสริญจึงมีตอบแทน 
            D      F#m      Bm
จะรับใช้พระองค์แม้จนชีพวาย 
          Em   A      Bm
แด่พระองค์ผู้ทรงไถ่ฉัน 
      Em        A        D
พระสหายพระเจ้าของฉัน 

เพลง ฟ้าสวรรค์ร่วมร้องสรรเสริญ

Intro: F/A G/B F C Gsus C

Verse:
    C         C/B     F/A C/G
1: พระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ 
      F          C/E       Dm/C G
ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและพระสิริ 
C     C/B         F/A      C/G
สรรพสิ่งทั่วหล้าร้องสรรเสริญ 
F           C/G             E7
ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ 

Pre-chorus:
    Am D7     G/F     C
P: พระสิริ ทอแสงลงมา 
      Fmaj7  C/E     Dm7 G7
ด้วยความรักที่บนกางเขน 

Chorus:
         C          Em       F
C: ฟ้าสวรรค์ร่วมร้องสรรเสริญ 
Dm7          G7
แด่พระองค์ผู้พระชนม์ 
     Em7           Am
พระองค์ผู้ทรงสมควร 
       F           G7    C
ฮาเลลูยา องค์จอมราชา 

End:
           F           G7    C
E: ฮาเลลูยา องค์จอมราชา 

เพลง ทรงเป็นความหวังใจ

Intro: | A |

Verse1:
    A
1: โลกอาจดับสูญ พระองค์ดำรง 
      F#m
ยามเผชิญความทุกข์ทน 
                              E
พระองค์ยังทรงเคียงข้างกาย 
                   D                A
องค์พระเจ้าผู้ทรง  มั่นคงนิจนิรันดร์ 

Verse2:
    A
2: ทรงครองบัลลังก์  เป็นแสงแห่งความหวัง 
      F#m
ใจข้าอาจพลาดพลั้ง 
                             E
พระองค์ยังทรงเคียงข้างกาย 
                   D               A
องค์พระเจ้าผู้ทรง  มั่นคงนิจนิรันดร์ 

Pre-chorus:
                      F#m
P: ยามตื่นข้าสรรเสริญ 
                      D
ยามเย็นข้าสรรเสริญ 
                     A
ยามสุขข้าสรรเสริญ 
                     E
ยามโศกยังสรรเสริญ 
                F#m
ข้ายังคงร้องเพลง 
               D
ข้ายังคงเต้นรำ 
              E
ในความ อยุติธรรม ข้าจะป่าวร้องว่า 

Chorus:
     A
C: ทรงเป็นความหวังใจ 
    F#m                   E
คือความหวังของทุกหัวใจ 
                      D                 A
ความรักของพระองค์  มั่นคงนิจนิรันดร์ 

Bridge:
          A
B: ยามมืดมิด ยามมีชัย 
      A
วิญญาณข้าร้อง 
        F#m
ถึงพระเมตตา และความรัก 
                      E
ข้าขอถวายสรรเสริญ 
                  D                A
องค์พระเจ้าผู้ทรง  มั่นคงนิจนิรันดร์ 

เพลง โกละโกธา 2

       Bm
ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา 
           G                             F
ด้วยข้าแบกบาปผิดแทบวิญญาณพัง 
  Bm                       G
ที่นั่นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวัง 
        Bm       F#         Bm
จนได้พบ ทางแห่งโกละโกธา 
     Bm
ที่โกละโกธาได้ยินเสียงอ้อนวอน 
        G                                 F#
พระบิดรพระพักตร์เปี่ยมความเมตตา 
       Bm                     G
ที่นั่นเป็นที่พ้นภัยของคนชั่วช้า 
         Bm     F#             Bm
ข้ากล้าเข้าไปด้วยน้ำตานองหน้า 
     Bm
C: ที่นั่นข้าได้พบความรักอย่างทราบซึ้ง 
           G               F#
ทรงถูกตรึงทรมานวรกาย 
            Bm                   G
รอยบาดแผลเป็นที่ชำระลูกให้หาย 
      Bm        F#            Bm
ทุกมลาย บาปผิดก็หลุดสิ้นไป 
          Bm
พระองค์ทน ถูกทรมานก็เพื่อข้า 
        G                           F#
พญามารหมดฤทธิ์อำนาจของมัน 
             Bm                     G
ความสันติสุขหลั่งไหลเข้าในชีวัน 
       Bm  F#                  Bm
ข้าจึงสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์ 

เพลง วันแห่งการสรรเสริญ

Intro : D Bm G D

Verse1:
    D
1: ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ 
                        Bm
ภูเขาสะเทือน ร่วมเปล่งเสียงไปทั่วฟ้า 

จรดแผ่นน้ำ 
         G
สูงลงมาจนต่ำสุด 
             Em                        D
เสียงเพลงไม่มีจุดจบ ก้องกังวานทั่วสวรรค์ 

Verse2:
    D
2: แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน 
                   Bm
นมัสการจอมราชา 

ผู้ครอบครอง จักรวาล 
                    G
เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า 
             Em                   D
ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา 

Chorus:
            G                    A
C: เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ 
               D/F#       Bm
เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์ 
                           G
เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์ 
  Asus4               D
และยกย่องพระนามร่วมกัน 
             G                A
ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม 
            D/F#               Bm
อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน 
             G
ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน 
 Asus4              D
วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ 

Verse3:
     D
3: รวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ 
                           Bm
ต่อหน้าบัลลังก์ เราเป็นเหมือน 

ท่วงทำนองร่วมขับขาน 
                 G
ถวายใจเป็นเครื่องบูชา 
           Em                     D
ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์