เพลง คำอธิษฐาน | W501

Intro : | C   | F  | (2x) Capo 2

Verse:
        | C                    | Em
1: พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ 
                 | Dm                 | G         |
ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา 
    | C                       | Em
พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน 
                | Dm                G         | C |
ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง 

Chorus:
          | F                         | C
C: ให้แผ่นดินพระองค์ มาตั้งอยู่ท่ามกลางเรา 
     | F                          | C  |
ให้พระทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา 
  | F
ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร 
          | C         Em
ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น 
Am | Dm                      G            | C         |
ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ พระเจ้านิรันดร์ 

Bridge:
       | F      | Am
B: อาเมน อาเมน 
        | Dm          G                     | C       |
ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์ 
  | F      | Am
อาเมน อาเมน 
        | Dm          G                     | C    |
ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์ 

Tag:
      | F
T: ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร 
          | C         Em
ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น 
Am | Dm                      G            | C         |
ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ พระเจ้านิรันดร์ 

เพลง ให้พระพรหลั่งไหล

Verse1:
    G             D
1: เรา มาร้องเพลง 
      Em                  C
มาครื้นเครงสรรเสริญพระเจ้า 
          G          D          C
ด้วยสุดจิต ด้วยสุดใจ สุดกำลัง 

Verse2:
    G            D
2: เรา มาเต้นรำ 
        Em           C
มาร้องรำเป็นเพลงชื่นบาน 
        G              D             C
เพราะเรารัก เราขอบคุณ องค์พระเจ้า 

Chorus:
      G             D
C: ให้พระคุณความรักเทลงมา 
Em                    C
พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ 
   G             D              C
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา 

เพลง ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก | W501

Intro: G Dsus G/B C2 (x3)

Verse1:
                            G
1: ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก 
                       Dsus
ให้พลิกกลับกลายเป็นความยินดีชื่นบาน 
                            Em
ทรงเปลี่ยนความทุกข์ใจ 
                         C
ให้ข้ามีความเปรมปรีดิ์ 
                   G
ข้าจึงโห่ร้องบอก 
                             Dsus
ให้เสียงแห่งความยินดี ดังก้องไป 
                 Em                                  C
สรรเสริญพระเจ้า และร้องเป็นเพลงบทใหม่ 

Chorus:
              G
C: พระองค์ดี ทรงแสนดี 
            D
พระองค์ดี เสมอไป 
           Em            D                     C
พระองค์ดี และความรักมั่นคงนิจนิรันดร์ 

Verse2:
                        G
2: ความรักแสนยิ่งใหญ่ 
                  Dsus
พระบิดาได้ทรงประทานให้เรา 
                Em
ไม่เคยหยุดยั้งไป 
                   C
สดทุกเช้าวันใหม่ 
                    G
ข้าจึงโห่ร้องบอก 
                        Dsus
พระองค์ทรงแสนดี ไม่เคยเปลี่ยนไป 
                 Em                                 C
สรรเสริญพระเจ้า และร้องเป็นเพลงบทใหม่ 

Bridge:
Am              G/B            C
B: ถึงความทุกข์ อยู่รอบกาย 
             G/B
ข้าวางใจ พระสัญญา 
Am                                       D
เพราะความยินดีจะมา ในเวลาเช้า 

Intrumental: G C G/B Dsus (x2)

เพลง พระนามพระองค์บริสุทธิ์

Intro: F/A G/B F C Gsus C

Verse:
    C         C/B     F/A C/G
1: พระนามพระองค์บริสุทธิ์ 
      F          C/E       Dm/C G
แผ่นดินโลกนี้เต็มด้วยพระสิริ 
C     C/B         F/A      C/G
สรรพสิ่งทั่วหล้าซ้องสรรเสริญ 
F           C/G             E7
ถวายพระเกียรติ แด่พระองค์ 

Pre-chorus:
    Am D7     G/F     C
P: พระสิริ ทอแสงบนเรา 
      Fmaj7  C/E     Dm7 G7
ให้โลกรู้  ยังทรงพระชนม์ 

Chorus:
         C          Em       F
C: ฟ้าสวรรค์แซ่ซ้องสรรเสริญ 
Dm7          G7
แด่พระองค์ผู้งดงาม 
     Em7           Am
พระนามผู้ทรงสมควร 
       F           G7    C
ฮาเลลูยา องค์จอมราชา 

End:
           F           G7    C
E: ฮาเลลูยา องค์จอมราชา 

เพลง ยกยอพระนาม

 verse:
   C          G7               C
1: องค์พระบิดาเรายกยอพระนาม 
  F   C                  G7
นมัสการเพราะเรารักพระองค์ 
           Am                               Em
เราสรรเสริญ ถวายเป็นดั่งเครื่องบูชา 
  F          G7             C    G7
นมัสการ  พระนามพระองค์ 

Chorus:
                       C     Em      Am
C: เราเปล่งเสียงร้อง เชิญพระเยซู 
  F   G7       C  G7
มารับคำสรรเสริญ 
                    C     Em      Am
เราเปล่งเสียงร้อง เชิญพระเยซู 
  F   G7       C  G7
มารับคำสรรเสริญ 

เพลง พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์

Verse:
    C       G    Cmaj7         Dm
1: พระบิดาในสวรรค์ เรารักพระองค์ 
    G7                       C   Fmaj/G
เรายกพระนามพระองค์บูชา 
         C            Cmaj7                 Dm
ให้พระบัลลังก์พระองค์ประทับ เหนือคำสรรเสริญ 
       Dm/G    G7            C
ให้ทั่วโลกาประกาศพระบารมี 

Chorus:
   G7           C      Cmaj7   Dm
C: สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา 
  G7                         C
ผู้ทรงครอบครองชั่วนิจนิรันดร์ 
G7            C    Cmaj7   Dm7
สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา 
     G7          C
ทรงเป็นราชานิรันดร์ 

เพลง โมทนาพระคุณองค์พระเจ้า

Verse:
           F             C
1: โมทนา พระคุณองค์พระเจ้า 
     Dm        Am
พระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ 
     Bb                  F
เมตตาทรงประทานพระบุตร 
        Eb       Gm  C7
พระเยซูคริสต์เจ้า 

Chorus:
          Am       Dm                   Gm
C: พระองค์ ทำให้คนอ่อนแอเข้มแข็ง 
          C                  F
คนยากจนกลับเป็นมั่งมี 
              Dm                 Eb             Gm
เป็นเพราะพระคุณพระองค์ประทาน ให้เรา 

End:
            F
E: ขอบพระคุณ 

เพลง ฟิลิปปี4:4

Verse:
    C                                            G
1: จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา 
F                           G                C
จงชื่นชมยินดีในพระองค์ อยู่เสมอไป 
C                                            G
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา 
F                           G                     C
จงชื่นชมยินดีในพระองค์ พระเจ้าของเรา 

Chorus:
     F
C: อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด 
    Em                 Am
แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ 
Dm7
ด้วยการอธิษฐาน 
           G                 C     C7
และการวิงวอนขอบพระคุณ 
F
แล้วสันติสุขในพระเจ้า 
        Em                   Am
จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ 
Dm7
ให้ท่านพักสงบ 
    F                  C
ในองค์พระเยซูผู้เดียว