เพลง ให้พระองค์เป็นหนึ่ง

Verse:
    D      A/C#      Bm7
1: ข้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้า 
              G          A                D
อยากจะสัมผัสความรักของพระองค์ 
D             A/C#      Bm7
โปรดนำข้าใกล้ชิดพระองค์ 
           G                A
ข้าอยากสรรเสริญนมัสการ 

Chorus:
                   Gmaj7
C: ขอให้ข้าได้พบพระองค์ 
                   F#m
ได้ยินเสียงพระองค์ 
       Em     A                  D
ได้มาถึงบัลลังก์ การสรรเสริญ 
               Gmaj7
ขอให้ข้าได้รักพระองค์ 
      F#m       B7
ด้วยสิ้นสุดหัวใจ 
         Em
ให้พระองค์เป็นหนึ่ง 
          A          D
เป็นเจ้าชีวิตของข้า 

เพลง มาเถิดให้เราพากันไป

Verse:
    D
1: มาเถิดให้เราพากันไปยัง 
Em7           A7
ภูเขาของพระเจ้า 
 Em7  A7              D
ที่พระนิเวศน์ของพระองค์ 
        G       A7     Em7  D
C: พระองค์จะทรงนำในมรรคา 
      G     A7                   D    D7
และเราจะเดินไปในทางพระองค์ 
           G           C#7 F#m Bm7
และพระธรรมจะออกมาจากศิโยน 
         Em7             A7                D
และพระดำรัสของพระองค์ จากเยรูซาเล็ม 

เพลง ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก

Verse:
    D                                        Em          A7
1: ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศกและการคร่ำครวญ 
                               D
เป็นความชื่นชมยินดีและเริงรื่น 
                                    Em         A7
แทนความท้อใจเป็นบทเพลงสรรเสริญ 
                                     D    G / D
เต็มด้วยน้ำมันแห่งความเปรมปรีดิ์ 

Chorus:
                                 G
C: เพื่อคนทั้งหลายจะเรียกเราว่าเป็น 
     A                   F#m
ต้นไม้แห่งความชอบธรรม 
                   Em  A7       D
เพื่อพระเกียรติเป็น  ของพระองค์ 
             G
เพื่อคนทั้งหลายจะเรียกเราว่าเป็น 
     A                   F#m
ต้นไม้แห่งความชอบธรรม 
                   Em  A7       D
เพื่อพระเกียรติเป็น  ของพระองค์ 

เพลง ทุกวันข้าสรรเสริญ

                 D  G       D  Bm 
1: พระคริสต์เป็นผู้ไถ่ มิได้สงสัย 
  A       E7           A
เป็นสันติสุขซึ่งพระองค์ทรงเตรียมไว้ 
            D       G          D  Bm
ทรงให้ข้าเป็นบุตรพระองค์ผู้ไถ่ 
  Em         A7         D
ฟอกโดยพระโลหิตประเสริฐยิ่งใหญ่ 
        D          G            D    Bm
C:ทุกวันข้าสรรเสริญ ร้องเพลงถวาย 
                 Em  E7        A
สรรเสริญพระเยซู  พระมหาไถ่ 
        D             G         D   Bm
ทุกวันข้าสรรเสริญ ร้องเพลงถวาย 
                  Em A7        D
สรรเสริญพระเยซู พระมหาไถ่ 
                        D  G       D  Bm
2: พระองค์ทรงสัญญา ให้พรแก่ข้า 
 A       E7           A
ให้ความสุขสาราญ ทุกวันทุกเวลา 
        D       G          D  Bm
ประทานความรอดและได้ทรงไถ่ไว้ 
 Em         A7         D
ชำระดวงใจให้สะอาดผ่องใส 
           D  G       D  Bm
3: เมื่อตามพระองค์ข้า อยู่เย็นเป็นสุข 
  A       E7           A
พระองค์สถิตภายในใจจึงพ้นทุกข์ 
     D       G          D  Bm
ข้าเฝ้าและคอยอยู่ ผู้ไถ่จะมา 
 Em         A7         D
คอยด้วยความรักจนถึงวันเวลา 

 

เพลง ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา

Verse1:
        G                           Bm7
1: ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา 
        C                    Am7
ให้ใจข้าล้นเหมือนลำธาร 
           G              Bm7
ของทุกสิ่งที่ข้าได้มีอยู่ 
             C                Am7
ล้วนพระองค์เป็นผู้ประทาน 
        G/B  C            D  Em
โมทนาพระคุณพระเยซู 
          G/B C           A/C#
ด้วยขับร้องบทเพลงถวาย 
         G/D
ข้ายืนอยู่บนศิลามั่นคง 
                               G
คือพระองค์ผู้รักมากมาย 

Verse2:
          G                       Bm7
2: ในอดีตทรงช่วยให้มีชัย 
          C             Am7
เดี๋ยวนี้ข้าจึงพึ่งอาศัย 
             G                 Bm7
ขอทรงเมตตาข้าเสมอไป 
           C               Am7
ทั้งทรงช่วยจนถึงวันตาย 
         G/B C          D  Em
พระเยซูทรงติดตามหาข้า 
          G/B C           A/C#
เมื่อหลงไปจากทางสวรรค์ 
            G/D
พระองค์ทรงเป็นความรักยิ่งใหญ่ 
                        G
ไถ่ด้วยโลหิตอัศจรรย์ 

Verse3:
              G                    Bm7
3: ข้าเป็นหนี้พระคุณพระเยซู 
                 C             Am7
เพราะทรงพลีชีวิตเพื่อไถ่ 
         G                   Bm7
ขอให้พระคุณที่ทรงเมตตา 
            C             Am7
ตรึงดวงใจข้าจนวันตาย 
            G/B C        D Em
พระองค์ทรงรักข้าเสมอไป 
         G/B C            A/C#
แต่ข้าเผลอมักลืมพระคุณ 
           G/D
ตั้งแต่นี้ไปขอถวายตัว 
                                  G
กับพระองค์จนชีพวางวาย 

Verse4:
           G
4: พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณ 
.
เป็นประธานของศิษย์ทั้งหลาย 
          G
ถ้าพระองค์ไม่เสด็จมาช่วย 
.
ข้าต้องม้วยอยู่ในอบาย 
          Em             D
ขอเอ็นดูข้าขอเอ็นดูข้า 
             C                   A/C#
พระองค์เดียวมีฤทธิ์ช่วยได้ 
        G/D
ขอเมตตาข้าขอเมตตาข้า 
                                    G
พระองค์เดียวมีฤทธิ์ช่วยได้ 

เพลง ลูกกระหายพระองค์

Verse:
    E       G#m7    A    E
1: ลูกกระหาย พระองค์ 
F#m7                      Bsus B
ต้องการเข้าไป ในการทรงสถิต 
     e          G#m7 A  C#m
วิญญาณลูกนั้นรอคอย 
    F#m7      E
ขอทรงนำ ลูกไป ณ 
A     C#sus
นำลูกไป ณ 
          F#m        Bsus B  E
สู่ความงามที่แสนจะบ....ริ..สุทธิ์ 

Chorus:
   B     C#m7     G#m7
C: ลูกเฝ้ารอคอยอยู่ พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
    F#m7               E A B
ในความงามที่แสนจะบริสุทธิ์ 
    C#m7     G#m7
จะนมัสการพระเจ้ายิ่งใหญ่ 
        F#m7          A B E
ในความงามที่แสนจะบริสุทธิ์ 

เพลง น้ำแห่งชีวิต

Intro: | D | C | A | (2x)

Verse:
    D                    G
1: ใจที่กระหายและเหนื่อย 
D              G
ใจที่ทนทุกข์ลำบาก 
D                   C   G/B  Asus
ใจที่หมดหวังทุกอย่าง 
        D  C  G/B  D
จงเข้ามา 

Chorus:
                    G       D/F#
C: พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต 
            G         D/F#
ให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิต 
      Bm7    F#m7
หล่อเลี้ยงหัวใจ 
    G   D/F#
ให้ชีวิตใหม่ 
    Em7               Asus  A
แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล 
         D
มาจากใจ 

Tag:
        Em7               Asus  A
T: แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล 

End:
             D
E: มาจากใจ 

เพลง คำอธิษฐาน

Intro : |Dadd2 |Gmaj7 | (2x)

Verse:
           D                     F#m7
1: พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ 
                   Em7             D/A   Asus A
ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา 
        D                   F#m7
พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน 
                   Em7    A        D
ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง 

Chorus:
              G                        D
C: ให้แผ่นดินพระองค์ มาตั้งอยู่ท่ามกลางเรา 
         G                        D/F#
ให้พระทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา 
      G
ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร 
              D     A/C#      Bm7
ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น 
         Em7                 Asus
ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ 
            D
พระเจ้านิรันดร์ 

Bridge:
        G       Bm
B: อาเมน อาเมน 
         Em7        Asus                 D
ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์ 
    G       Bm
อาเมน อาเมน 
         Em7        Asus                 D
ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์ 

Tag:
         G
T: ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร 
              D     A/C#      Bm7
ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น 
         Em7                 Asus
ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ 
            D
พระเจ้านิรันดร์