เพลง ให้พระองค์เป็นหนึ่ง

Verse:
    D      A/C#      Bm7
1: ข้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้า 
              G          A                D
อยากจะสัมผัสความรักของพระองค์ 
D             A/C#      Bm7
โปรดนำข้าใกล้ชิดพระองค์ 
           G                A
ข้าอยากสรรเสริญนมัสการ 

Chorus:
                   Gmaj7
C: ขอให้ข้าได้พบพระองค์ 
                   F#m
ได้ยินเสียงพระองค์ 
       Em     A                  D
ได้มาถึงบัลลังก์ การสรรเสริญ 
               Gmaj7
ขอให้ข้าได้รักพระองค์ 
      F#m       B7
ด้วยสิ้นสุดหัวใจ 
         Em
ให้พระองค์เป็นหนึ่ง 
          A          D
เป็นเจ้าชีวิตของข้า 

เพลง ฉันเป็นไท

Verse:
              D
1: ฉันเป็นไท  ฉันเป็นไท 
          A7                            D
ฉันเป็นไทเพื่อจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า 
           D
ฉันเป็นไท  ฉันเป็นไท 
          A7                            D
ฉันเป็นไทเพื่อจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า 

Chorus:
         G                 D
C: พระองค์สอนฉันให้สรรเสริญ 
      G                   D
พระองค์สอนฉันร้องเพลงบทใหม่ 
      G                 D
พระองค์สอนฉันให้รัก 
          A7                            D
ฉันเป็นไทเพื่อจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า 

เพลง ความสุขดุจธง

             D    Bm7
ฉันมีความสุขดุจธง 
         D                 Bm
โบกอยู่เหนือวังแห่งจิตใจ 
          D                A7
โบกอยู่เหนือวังแห่งจิตใจ 
          A7               D
โบกอยู่เหนือวังแห่งจิตใจ 
             D    Bm7
ฉันมีความสุขดุจธง 
         D                 Bm
โบกอยู่เหนือวังแห่งจิตใจ 
D           A7                       D
เพราะพระคริสต์ ทรงสถิต ณ ที่นั่น 
   D7    G                        D
C: ชักธงขึ้น สู่ท้องฟ้า ให้ชาวโลกได้เห็น 
         A7                     D
ให้ชาวโลกได้เห็น  ให้ชาวโลกได้เห็น 
D7    G                        D
ชักธงขึ้นสู่ท้องฟ้า  ให้ชาวโลกได้เห็น 
        A7                        D
ว่าพระคริสต์  ทรงสถิต ณ ที่นั่น 

เพลง ข้าจะร้อง(ออกพระนาม)

INTRO: C  G  Dm7  F

Verse1:
    C
1: จากดวงใจไปทั้งโลกา 
          G
ข้าประกาศพระนามสรรเสริญพระองค์ 
      Dm7     F
พระเยซู พระเยซู 
C
หนึ่งนามเดียวชนะความตาย 
       G
ผู้ยกบาปมากมายให้คนทุกคน 
Dm7     F
พระเยซู พระเยซู 

Chorus:
            C                 G
C: ข้าจะร้อง ออกพระนาม 
           Am7                   F
น่าเกรงขาม  พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ 
         C                  G
มอบชีวิต เปลี่ยนดวงใจ 
      Dm7     C/E      F
พระเยซู พระเยซู พระเยซู 

End:
     Gsus   C
E: เป็นพระเจ้า 

Midtro: C  G  Dm7  F

Verse2:
    C
2: ผู้ครอบครองสวรรค์โลกา 
            G
พระองค์คือราชาแห่งนิรันดร์กาล 
      Dm7     F
พระเยซู พระเยซู 
C
หนึ่งทางเดียวถึงพระบิดา 
         G
ผู้ทรงไถ่เรามาจากความมืดมน 
Dm7     F
พระเยซู พระเยซู 

Solo: C  G  Dm7  C/E  F

Tag:
          Dm7     C/E      F
T: พระเยซู พระเยซู พระเยซู 
Gsus    C
เป็นพระเจ้า 


เพลง พระองค์นำสู่เป้าหมาย

Intro: C F Am G/F

Chorus:
                     C                    F
C: ทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นเป้าหมาย 
             Am                       G7
ทรงเป็นผู้เดียวที่นำฉันไปปลายทาง 
                C                   F
ทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นเป้าหมาย 
              Am             G7    C
พระองค์ผู้เดียวที่ควบคุมทุกสิ่งไว้ 

Verse1:
    C                    F
1: บางทีฉันมองเป้าหมายยังไกลห่าง 
 C                      F
บางทีปลายทางอยู่สูงเกินกำลัง 
C                   F               Am
แม้ได้เทใจออกทั้ง เทกายสุดแรง 
       Dsus4         G7
น่าเสียดาย ไม่เห็นทาง 

Verse2:
     C                         F               C
2: สรรเสริญพระองค์ที่ได้ ดำเนินเข้ามา 
                     F                     C
นำพาให้คำปรึกษา  และเดินเคียงกาย 
                     F               Am
ทั้งทรงจูงมือให้ฉัน ไปยังเป้าหมาย 
            Dsus4   G7
และได้พบทาง สู่ที่สูง 

เพลง ข้าจะรักและบูชา

Verse1:
           G
1: อยากจะพบพระองค์ 
   C                   G
ผู้ทรงดำรงค์ในกาลเวลา 
G              Em
อยากจะเห็นพระพักตร์ 
   C              D
ผู้เป็นที่รักของข้า 
     C    D          Bm   Em
ข้าปรารถนา ได้อยู่ใกล้ชิด 
Am                D
ได้พินิจในความงาม 

Verse2:
           G
2: อยากจะนั่งลงใกล้ 
   C                         G
ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู 
G           Em
อยู่ตรงหน้าพระพักตร์ 
   C              D
ผู้เป็นที่รักของข้า 
           C     D    Bm      Em
เพียงหนึ่งวันนี้ ได้อยู่ไกล้ชิด 
       Am             D
ก็ดีกว่า พันวันในที่ใดใด 

Chorus:
           C                Bm
C: ข้าจะรักและบูชา นมัสการ 
            C            D           G
จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์ 
       C                   Bm
ข้าจะรักและบูชา นมัสการ 
             Am        D     G
อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์ 

End:
                 Am        D     G
E: อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์ 

เพลง พระองค์ผู้ทรงสมควร

Intro: G C G D

Verse1:
    G                C  D  G
1: ขอบพระคุณที่ไม้กางเขน 
                  C   D   G
ขอบพระคุณที่สิ้นพระชนม์ 
                   D         Em
ทรงไถ่ฉันพ้นบาปความอาย 
        D        C         Am     Bm       D
เพราะรักมากมาย และทรงประทานพระคุณ 

Verse2:
    G               C   D   G
2: ขอบพระคุณที่รักมากมาย 
                    C   D   G
ขอบพระคุณที่ทรงยอมตาย 
                 D      Em
ชำระบาปพ้นจากมลทิน 
      D           C         Am                D7
รับความชอบธรรม ทรงอภัยและทรงอวยพร 

Chorus:
     G            D/F#   Em               C
C: สาธุการพระนาม   ผู้ประทับบนบัลลังก์ 
  D              Em     C
ทรงสวมมงกุฎอันตระการ 
      Am           D7
ทรงกอรปกิจอัศจรรย์ 
 G                 D/F#   Em            C
ขอยกเสียงสรรเสริญ   พระเยซูพระบุตร 
      D                  Em     C
พระเจ้าเบื้องบนทรงพลีพระชนม์ 
C  Am  Bm  C G
สาธุการพระนาม 
C  Am  Bm  C G
สาธุการพระนาม 

Tag:
    C  Am  Bm  C G
T: สาธุการพระนาม 
C  Am  Bm  C G
สาธุการพระนาม 

เพลง เรานมัสการ

Verse:
    G    G/F#     Em
1: เรา พึ่งพาพระองค์ 
                 C  Am
พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง 
   C           D
ที่ใจเราต้องการ 
G     G/F#      Em
เรา  เชื่อในพระองค์ 
                C      Am
พระองค์บันดาลทุกสิ่ง 
   C               D      G
ที่เกินความเข้าใจของเรา 

Chorus:
     G  G/F#          Em
C: เรานมัสการ  องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
    C         G/B              Am     D
ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำ 
       G       Em
เรานมัสการ องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
         C      Am      D       G
และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์