เพลง แม่น้ำแห่งความรัก

Verse:
        G      Em
1: พระเยซู แม่น้ำแห่งความรัก 
      Am                        D
พระสิริอันอ่อนหวานไหลมา 
          G      Em
ตลอดไป ในใจของฉัน 
     Am                         D
พระเมตตาคุณ ไม่เคยยั้งหยุด 

Pre-chorus:
         C                     D
P: ฉันยืนในรักพระองค์ 
                Bm        Em
เพราะพระองค์ชำระฉัน 
         C               D
ความกลัว ความเศร้า 
                    C         D
พระองค์ทรงนำออกไป 

Chorus:
          Gsus4              G
C: ตรงที่พื้นของกางเขน 
 Em
ที่ฉันได้วางภาระลง 
   Am                          D
จิตใจเปี่ยมไปด้วยรัก เมื่อมองพระเยซู 
   Gsus4                 G             Em
ฉันร้องบทเพลงสรรเสริญ แด่จอมกษัตรา 
     Am                  G/B
ทรงสัมผัสใจฉัน เยียวยารอยแผล 
           C                   D                G
และแม่น้ำแห่งความรักจะคงนิรันดร์ 

เพลง ดวงใจข้าเผาผลาญร้อนรน

 verse:
    Dm                    Gm
1: ดวงใจของข้า เผาผลาญร้อนรน 
      Dm               A7
เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ 
         Dm      Gm
ที่ทรงประทานไม่มีวันสูญไป 
Dm     A7       Dm
เป็นไฟที่มีฤทธิ์ไม่สิ้นสุด 

Chorus:
                        Gm
C: โอ้ ฮาเลลูยา โอ้ ฮาเลลูยา 
  Bb       C       F
สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า 

โอ้ ฮาเลลูยา โอ้ ฮาเลลูยา 

สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า 

เพลง จะบอกว่า(ฮาเลลูยา)/ความยินดีเปี่ยมล้น

 verse1:
    D                                F#m
1: ความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉัน 
Em7                            A7
ดั่งดอกไม้ผลิบานแย้มกลีบออก 
G                                       F#m  Em
เหตุเพราะความขื่นขมเมื่อวันก่อน 
Em                                      A7
พระบันดาลเปลี่ยนเป็นพระคุณพระพร 
D                                              F#m
การคร่ำครวญเปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญ 
Em7                       A7
ทุกวันฉันจะเดินกับพระองค์ 
G                                 F#m  Bm
จะทำตามพระทัย และเชื่อฟัง 
Em7     A7            D     D7
ชีวิตนี้ถวายแด่พระองค์ 

Chorus:
                     G           A7              F#m            Bm
C: จะบอกว่า ฮาเลลูยา จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน 
               G                                 A7        D  D7
ให้ดวงใจสรรเสริญพระองค์ ทุกวันทุกเวลา 
                G                   A7                        F#m      Bm
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน สรรเสริญพระนามพระองค์ 
           G             A7              D
จะสรรเสริญพระนาม ฮาเลลูยา 


เพลง โลหิตพระคริสต์ทรงชำระข้า

Verse:
    C            Em                 Am
1: โลหิตพระคริสต์ ทรงชำระข้า 
              F           Dm G
โลหิตพระองค์ ทรงให้ชีวิต 
                F                 G7
โดยพระโลหิต ข้ารับการไถ่ 
              C         Em          Am
จากความบาป ทั้งหลายของข้า 
               F Fm              C Em      Am
ทรงชำระข้า.. ขาวยิ่งกว่าหิมะ.. กว่าหิมะ 
      Dm             F        G7       C
โดยพระคุณ ทรงการุณย์.. แก่ตัวข้า 

เพลง พระคุณพระเจ้า(โซ่ตรวนหลุดหาย)

Verse1:
    D                         G/D    D
1: พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ 
                           A/D
ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน 
      D      D/F#      G         D
ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา 
               A/D     D
ตาบอดแต่ฉันเห็นแล้ว 

Verse2:
    D                          G/D      D
2: บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง 
                          A/D
ตามทางฉันพ้นมาแล้ว 
     D           D/F#   G          D
แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว 
                A/D     D
พระองค์นำฉันกลับบ้าน 

Chorus:
         D/F#       G                       D/F#
C: โซ่ตรวนหลุดหาย ฉันกลายเป็นไท 
                 G/B               D/A
องค์พระผู้ไถ่ทรง อภัยบาปพลัน 
     D/F# G                D/F#
พระกรุ....ณา ท่วมท้นชีวัน 
             Em7  A7         D
ความรักนิรันดร์ พระคุณอัศจรรย์ 

Verse3:
    D                       G/D   D
3: พระคุณสอนให้ ใจฉันยำเกรง 
                              A/D
เร่งให้ ความกลัวต้องหนี 
     D        D/F#     G        D
พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่ 
            A/D   D
ไม่มีหมู่มารได้ชัย 

Verse4:
    D                        G/D D
4: พระเจ้าประทาน แต่สิ่งที่ดี 
                           A/D
พระธรรมให้มีความหวัง 
     D        D/F#         G      D
พระองค์คุ้มครอง  ป้องกันทุกที 
           A/D  D
เมื่อมีสิ่งชั่วบีฑา 

Verse5:
    D                      G/D  D
5: เมื่อเราได้ไป อยู่เมืองสวรรค์ 
                            A/D
ช้านานนับหลายพันปี 
   D    D/F#   G          D
ยังมีเวลา ร้องเพลงสรรเสริญ 
               A/D    D
เท่ากันกับเมื่อเริ่มต้น 

เพลง เราบัญชาเจ้า

Verse:
              Dm           Gm
1: เราบัญชาเจ้าแล้วมิใช่หรือ 
             A7                 Dm
ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด 
            Dm                 Gm
จงอย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย 
              Dm  A7      Dm
พระเจ้าของเจ้า สถิตอยู่ด้วย 

Tag:
        Dm               Bb
T: พระเจ้าทรงอยู่ด้วยเสมอ 
     A               Dm
ในแห่งใดใดที่เจ้าไป 

เพลง โดยพระเจ้า(..พวกเราจึงมีกำลัง)

Verse:
    Dm                        A
1: โดยพระเจ้า พวกเราจึงมีกำลัง 
Gm                Dm
โดยพระองค์ ศัตรูนั้นต้องล้มลง 
               A                                            Dm
พวกเราโห่ร้องด้วยเพลงแห่งความมีชัย จอมโยธา 

Chorus:
       C               F
C: ชัยชนะ พระเจ้าเป็นผู้ครอบครอง 
           Gm                 A
และทรง ให้เราเป็นไท 
 C                   F
โดยพระคำ ที่ได้ทำลายศัตรู 
Gm                        A
โอ้ชาวโลกจงสรรเสริญว่า 

End:
     Dm
E: จอมโยธา จอมโยธา 

เพลง คุณจะเชื่อคำพูดใคร

Verse:
                   Am         Bm
1: คุณจะเชื่อคำพูดของใคร 
    C                             D
แน่นอนเราเชื่อคำพูดของพระเยซู 

Chorus:
                F          Am
C: พระเยซูบอกเราเต็มล้น 
                E     Am
พระเยซูบอกเราเป็นไท 
            F         Am
พระเยซูบอกเราชนะ 
                E      Am
พระเยซูบอกเราหายแล้ว 

เพลง วันที่งดงาม

Intro: G  Em7  Am7  Dsus (2x)

Verse1:
    G  Em7 Am7  D
1: เมื่อมีพระเจ้า ชีวิต ดูงดงาม 
   Bm7      Em7
เพราะเราได้พบพาน 
  Am7   Dsus D
ความรักของพระ....องค์ 

Verse2:
    G    Em7     Am7      D
2: เมื่อมีพระองค์ เติมเต็มในหัวใจ 
     Bsus    B  Em7
เราพร้อมที่ จะก้าวไป 
    Am7    Dsus   D        Gsus  G
ในวันที่งดงามของพระองค์ 

Chorus:
                      Cmaj7
C: ประกาศความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ 
         Bm7           D/E Em7
ให้รู้ว่าพระองค์ทรงห่วงใย 
Am7      D    G
ในพระองค์เรารับชีวิตใหม่ 
               Cmaj7
ได้เจอความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ 
                Bm7        D/E Em7
ความสุขในพระองค์เต็มหัวใจ 
Am7  Dsus D  G
เราจะอยู่ในวัน  ที่งดงาม 

Midtro: G  Em7  Am7  Dsus (2x)

Solo: Cmaj7  Bm7  D/E  Em7  Am7  Dsus

Outtro: G  Em7  Am7  Dsus (2x)

เพลง ไม่มีพระใด

Intro:
Ebmaj7 | Bb/D | Ebmaj7 | Bb |

Verse:
               Ebmaj7             Bb/D
1: ตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงตก 
                  Ebmaj7       Gm7
พระนามพระองค์เป็นที่สรรเสริญ 
             Ebmaj7                     Bb
พระเยโฮวาห์ประทับสูงเหนือประชา 
           Ebmaj7  F          Bb
และพระสง่าราศี สูงเหนือสวรรค์ 

Chorus:
                 Ebmaj7  F
C: ไม่มีพระใดจะเหมือน 
             Dm7               Gm7
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา 
        Ebmaj7 F
ผู้ประทับบนที่สูง 
                 Dm7                Gm7
ถ่อมพระทัยทอดพระเนตรลงมา 
           Ebmaj7 F
ทรงยกผู้ต้อยต่ำขึ้น 
               Bbsus4  Gm7
ออกจากกอง..เถ้าธุลี 
           Ebmaj7 F       Bb
ให้เราได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ 

REPEAT : [Verse > Chorus]

Solo:
Ebmaj7 | Bb/D | Ebmaj7 | Bb | (2x)

REPEAT : [Chorus]

End: (2x)
               Ebmaj7 F       Bb
E: ให้เราได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ 
เพลง พระบิดาที่รัก

Intro:
| D | D/C# | Bm | G |

Verse1:
                 D                 Dmaj7/C#
1: พระบิดาที่รัก นับตั้งแต่วันนั้น 
       Bm              A6         Gmaj7
วันที่ลูกเจอ วันที่ลูกเกิด ขึ้นมาใหม่ 
             D                    Dmaj/C#
ลูกก็ได้ความรัก ที่ไม่ควรได้รับ 
          Bm                   A6         Gmaj7
มันช่างยิ่งใหญ่ เกินถ้อยคำใด อธิบายได้ 

Pre-chorus:
    F#m7 Em7                Asus4  A
P: โอ............ จากวันนั้นมา 

Chorus:
              F#m           Bm
C: ก็ได้พบว่าชีวิตลูกเปลี่ยนไป 
                Em                    A  G
แม้เจอเรื่องราวปวดร้าวเสียใจ 
     F#m             Bm
ลูกก็ยังมีหวังและทนไหว 
                 Em      A  G
เพราะมีพระองค์ใกล้ๆ 
         F#m           Bm
โลกที่เคยมืดมนจนถอดใจ 
              E/G#
เกิดแสงสว่างภายใน
    F#sus4    F#           Bm  A6
ทำให้ลูกเห็นทางข้างหน้า 
                 Em                D/F#
จึงอยากจะขอขอบคุณพระบิดา 
G              Asus4
ที่ทรงตามหาลูกจนเจอ 

Verse2:
2: พระบิดาที่รัก แม้กระทั่งวันนี้ 
ยิ่งนึกทุกที ยิ่งคิดทุกที ยิ่งซาบซึ้งใจ 
จากที่ไม่เชื่อในรัก ไม่คิดแม้แต่ยอมรับ 
แต่พระองค์กลับ รอจนลูกปรับ ด้วยรักที่มีให้ 

End:
| Bm / A6 / |
                     Em                D/F#
E: จึงอยากจะขอขอบคุณพระบิดา 
G              Asus4
ที่ทรงตามหาลูกจนเจอ 

Outtro:
| D | D/C# | Bm | G |


เพลง ชีวิตคือความหวัง

Verse1:
        F                Bb      C           F
1: ในวันที่ต้องร้องไห้ เมื่อใจสิ้นหนทาง 
  C/E Dm G7         C
ไม่มีแรงจะเดินอีกต่อไป 
      F      F/A  Bb             C C#dim7  Dm
พระเจ้าเป็นทุกคำตอบ และทรงอยู่ไม่ไกล 
    G7                             C
แค่เพียงยอมเปิดใจให้พระองค์ 

Chorus:
          F         Am        Dm      Am
C: เมื่อชีวิตมีปัญหา เมื่อพายุโถมเข้าใส่ 
           Bb         F/A         Gm      C
 ความหวังทั้งหัวใจ ขอฝากไว้ที่พระองค์ 
            F               Am         Dm   C     Bbm6
พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งให้ต้องเดินอยู่ลำพัง 
   F/C                          F
ชีวิตคือความหวังในพระองค์ 

Verse2:
2: ในวันที่สิ้นหนทาง แค่วางภาระลง 
พระองค์จะดูแลไม่ห่างไกล 
กราบทูลได้ทุกๆ อย่าง พระองค์ทรงเข้าใจ 
มอบทูลทุกสิ่งไว้ที่พระองค์