เพลง องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

Verse1:
    D
1: องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ 
                                  A7
องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกร 
 D                   Bm
ชาวสวรรค์และโลกา 
 D                Bm
พากันร้องสรรเสริญว่า 
 D                  A7     D
องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ 

Verse2:
    D
2: เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
                              A7
เรารับใช้พระเจ้าเกรียงไกร 
 D                   Bm
ชาวสวรรค์และโลกา 
 D                Bm
พากันร้องสรรเสริญว่า 
 D              A7     D
เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่ 

เพลง องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์

Verse:
    D               G                    D
1: องค์พระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ 
                        Bm   Em     A7
และแผ่นดิน โดยฤทธานุภาพ 
D               G                    D
องค์พระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ 
                              A7        D
และแผ่นดิน ด้วยพระหัตถ์พระองค์ 

Chorus:
                   D7              G
C: ไม่มีสิ่งใดเกินกำลังพระเจ้า 
 A7                              D
ไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระองค์ 
 D           Bm G      A7         D             Bm
พระเจ้ายิ่งใหญ่ ทรงฤทธื์เหนือนามพระใดใด 
D    Bm   G           A7
ไม่มีสิ่งใด เกินกำลังพระองค์ 
D            A7                 D
ไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้า 

เพลง เมตตาหลั่งมา

Verse:
    E                                          B
1: เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมา พาให้ชื่นบาน 
E                          C#m   B
เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ 
E                                         B    E
เมตตาหลั่งมา พาพระพรลงมาสู่ทุกคน 

Chorus:
    E                 A       B
C: เฮ้ โอ  เรามารับพระเมตตา 
E               A        B
เฮ้ โอ เรามารับพระคุณ 
E                A      B      E
เฮ้ โอ เรามาร้องรำจนนิรันดร์ 

เพลง ข้าจะรักและบูชา | Bongkote

Verse1:
           G
1: อยากจะพบพระองค์ 
            C/G         G
ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา 
G/F#    Em
อยากจะเห็นพระพักตร์ 
   D               C
ผู้เป็นที่รักของข้า 
    Am    D      Bm     Em
ข้าปรารถนา ได้อยู่ใกล้ชิด 
    Am  C         Dsus  D
ได้พินิจในความงาม 

Verse2:
                G
2: อยากจะนั่งลงใกล้ 
                C/G               G
ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู 
G/F#  Em
อยู่ตรงหน้าพระพักตร์ 
   D               C
ผู้เป็นที่รักของข้า 
        Am    D     Bm     Em
เพียงหนึ่งวันนี้ ได้อยู่ไกล้ชิด 
     Am     Cmaj7     Dsus4  D
ก็ดีกว่า พันวันในที่ใดใด 

Chorus:
            Cmaj7         Bm Em
C: ข้าจะรักและบูชา นมัสการ 
        Am         D               G
จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์ 
       Cmaj7         Bm Em
ข้าจะรักและบูชา นมัสการ 
          Am     D          G
อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์ 

End:
              Am     D          G
E: อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์ 

เพลง เยซูบริสุทธิ์และรับการเจิม

Intro:

Verse:
    E G#m7 A E B  A
1: เย..........ซู เย....ซู 
E  B           A       F#m7 E B  E  Esus E
บริสุทธิ์ และรับการเจิม.... เย....ซู 
E G#m7 A E B  A
เย..........ซู เย....ซู 
E         B          A        F#m7  E B  E  Esus E
ฟื้นพระชนม์ และรับการเชิดชู.. เย....ซู 

Chorus:
                             A               E
C: พระนามหวานดังน้ำผึ้งบนลิ้นข้า 
                       A              E
พระวิญญาณดังน้ำชุ่มชื่นใจข้า 
                    A                    C#m7
พระคำดังแสงนำส่องทางเดินไป 
              A            B
ข้ารักพระเยซู ข้ารักพระองค์ 

เพลง พระองค์ทรงสมควร | Crossover

Intro: | G C | Bm7 Em7 | F | D | G |

Verse1:
    G           C            D/F#                   G
1: วันเวลาที่เปลี่ยนไป พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง 
Em              C            D
มีความรักและเมตตาอยู่เสมอ 
 G              C/E       D/F#                   G
ตัวเราอาจจะหวั่นไหว พระองค์ยังเหมือนเดิม 
Em                 C             D
เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป 

Chorus:
                      G              D/F#        Em7
C: พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรรเสริญ 
      D         C                              D
พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการโมทนา 
                     C         Bm7    Em7
เพราะพระองค์แสนดี และไม่มีใครจะเหมือน 
                  Am7         D             G
พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรรเสริญ 

Verse2:
    G              C/E       D/F#            G
2: วันที่แดดจะแผดเผา ทรงเป็นเงาร่มเย็น 
Em                   C               D
เป็นความหวังเป็นทางรอดอยู่เสมอ 
 G             C/E           D/F#              G
คืนและวันที่เหน็บหนาว พระองค์อยู่ข้างเรา 
Em                 C             D
เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป