เพลง องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

Verse1:
    D
1: องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ 
                                  A7
องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกร 
 D                   Bm
ชาวสวรรค์และโลกา 
 D                Bm
พากันร้องสรรเสริญว่า 
 D                  A7     D
องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ 

Verse2:
    D
2: เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
                              A7
เรารับใช้พระเจ้าเกรียงไกร 
 D                   Bm
ชาวสวรรค์และโลกา 
 D                Bm
พากันร้องสรรเสริญว่า 
 D              A7     D
เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่ 

เพลง พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

Verse1:
    D         A       D/D7    G
1: พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ 
A              D/D7
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ 
  G          A      F#m           Bm
ทรงมอบชีวิตให้ข้า  ดังชีวาพระองค์ทรงพลี 
  D               D/D7
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ 

Chorus:
     G        A    F#m       Bm
C: จะเป็นหรือจะตาย จะหัวเราะหรือร้องไห้ 
G       A               D/D7
จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดดวงใจ 
G           A          F#m       Bm
จะอยู่เพื่อจะกล่าว และจะป่าวเล่าเรื่องพระองค์ 
         D         A                D
จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์ 

Verse2:
   D    A        D/D7   G
2: โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้ 
A          D/D7
โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้ 
  G          A    F#m            Bm
ทรงมอบชีวิตให้ข้า ดังชีวาพระองค์ทรงพลี 
  D    A        D/D7
โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้ 

เพลง พระสหายพระเจ้าของฉัน

Verse1:
       D   F#m  G
1: ฉันรู้ทรงมีฉันในพระทัย 
            D                   A
พระองค์ทรงยอมตายเพื่อฉัน 
        D     F#m    Bm
จับตาเฝ้ามองดูด้วยความห่วงใย 
          Em    A      Bm
ทรงเป็นองค์ผู้ทรงไถ่ฉัน 
      Em        A        D A
พระสหายพระเจ้าของฉัน 

Verse2:
          D      F#m G
2: บาดแผลโบยตีที่บนพระกาย 
         D                   A
มงกุฎหนามวางบนพระเศียร 
              D       F#m Bm
ที่หลักประหารเขาแทงที่มือชอบธรรม 
            Em       A      Bm
เพราะทรงรักและทรงห่วงฉัน 
      Em        A        D
พระสหายพระเจ้าของฉัน 

Chorus:
         A  Bm    G              D
C: พระผู้ ไถ่ ทำลายอบายในใจ 
A Bm          G              A
ชำระ ไถ่บาปฉันให้พ้นมลทิน 
                        Bm
พระทรงรู้ว่าฉันเป็นคนบาป 
    A                   G
จึงทรงยอมวายพระชนม์ 
       Em       A        D A
พระสหายพระเจ้าของฉัน 

Verse3:
         D           F#m     G
3: พระคุณของพระองค์ล้นในชีวี 
          D                 A
คำสรรเสริญจึงมีตอบแทน 
            D      F#m      Bm
จะรับใช้พระองค์แม้จนชีพวาย 
          Em   A      Bm
แด่พระองค์ผู้ทรงไถ่ฉัน 
      Em        A        D
พระสหายพระเจ้าของฉัน 

เพลง พระเจ้าดีต่อฉัน

Intro: Amaj7 E/G#  F#m7  Bsus  E

Verse:
         Amaj7              G#m7
1: เหตุใดพระคริสต์ ทรงดีต่อฉัน 
  F#m7  Bsus Emaj7
ในวันที่ฉันล้มลง 
       Amaj7                G#m7
หมดแรงไม่เหลือ ไม่ว่าใครก็คง 
    F#m7              Bsus   B
ไม่อาจเติมสิ่งที่หายไป 
    Amaj7                  G#m7
ในวันที่เหลือ มีแต่เพียงร่างกาย 
    F#m7   Bsus    Emaj7
ในใจร้องหาพระองค์ 
       Amaj7                          G#m7   G6
ช่วยเติมเต็มฉัน ช่วยให้มันผ่านพ้น  
    F#m7               Bsus  B
ในใจร้องบอกกับฉันว่า 

Chorus:
          E           E/G#               C#m7  Bm  E
C: พระเจ้าดีต่อฉัน และพระองค์ทรงเติมฉัน 
      A             E/G#          F#m7   Bsus
ในวันที่อ่อนล้า แต่ทรงทันเวลาเสมอ 
     E                E/G#         C#m7   Bm7  E
ไม่ช้าและไม่สาย ไม่รีบร้อนตามใจฉัน 
     A         E/G#  G6/C#     F#m7 Bsus  E
ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ 

Instrument: Amaj7  G#m7  F#m7  Bsus  B  Emaj7
Amaj7  G#m7  F#m7  Bsus  B

End:
         A         E/G#  G6/C#     F#m7 Bsus  E
E: ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ