เพลง ข้าเป็นของพระองค์ | W501

INTRO: A  E/G#  F#m7  D  (2x)

Verse 1:
            A
1: ความรักของพระองค์ 
               E/G#
สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์ 
        F#m7
ความชอบธรรมพระองค์ 
               D
มั่นคงเหนือภูเขาสูงใหญ่ 
    A                               E/G#
ข้ามีความมั่นใจ ในพระเจ้าผู้เป็นความรัก 
    F#m7                               D
จิตใจข้ายินดี ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา 

Chorus:
                   A           E/G#
C: ร้องว่า ฮาเลลูยา ข้าเป็นของพระองค์ 
    F#m7       D
ฮาเลลูยา พระองค์รู้จักข้า 
     A              E/G#
ทุกวันเวลา เดินไปกับพระองค์ 
    F#m7              D
นิจนิรันดร์กาล พระองค์รักข้าก่อน 

Verse 2:
        A
2: ในความรักพระองค์ 
                     E/G#
ความหวาดกลัวต้องหลีกหนีหาย 
      F#m7
ทรงเป็นแสงที่ฉาย 
                     D
เหนือความอายและความมืดมน 
      A                          E/G#
พระองค์อยู่ข้างเรา แม้เผชิญกับความทุกข์ทน 
    F#m7                      D
ข้ามีความยินดี ในชัยชนะของพระเยซู 

Bridge:
              Bm7             A/C#    D
B: จะความมืด หรือความตาย อันตราย 
       Esus                         Bm7    A/C#
ก็ไม่อาจจะพรากเรา จากความรักของพระคริสต์ 
        Dmaj7     Esus  E
ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัย 

OUTTRO: A  E/G#  F#m  D  A

เพลง ทรงสมควรรับการสรรเสริญ » Nexus

Intro: G5 / / / | / / / / | G5 / / / | / / / /

Chorus:
  G
C: ขอถวาย ชีวิตนมัสการ 
.
ขอถวาย ชีวิตแห่งการสรรเสริญ 

พระองค์เดียว ที่ข้านมัสการ 
                                             G
พระองค์เดียว สมควรรับการสรรเสริญ 

End:
                           G
E: สมควรรับการสรรเสริญ 

Verse1:
  G2
1: ข้านมัสการ | ข้านมัสการ 
        F/G
  พระองค์สุดหัวใจ | พระองค์สุดหัวใจ 
C/G
  ข้าจะสรรเสริญ | ข้าจะสรรเสริญ 
        G2                      Am7/G   D/G
  พระองค์สิ้นกำลัง | พระองค์สิ้นกำลัง 
G2
  ข้าจะเสาะหา | ข้าจะเสาะหา 
  F/G
  พระองค์ในทุกวัน | พระองค์ในทุกวัน 
C/G
  และข้าจะติดตาม | ข้าจะติดตาม 
                 G2                 C/G           D/G
  ทุกหนทางของพระองค์ | ทุกทางของพระองค์ 

Verse2:
  G2
2: ข้าจะกราบลง | ข้าจะกราบลง 
           F/G
  เพราะทรงเป็นราชา | ทรงเป็นราชา 
C/G
  ข้าจะถวาย | ข้าจะถวาย 
          G2             Am7/G D/G
  รับใช้จนชีพวาย | รับใช้....จนชีพวาย 
G2
  ข้าจะจับตา | ข้าจะจับตา 
       F/G
  เฝ้ามองพระบัลลังก์ | เฝ้ามองพระบัลลังก์ 
C/G
  และข้าจะเชื่อใน | ข้าจะเชื่อใน 
            G2                           C/G       D/G
  ในพระองค์เพียงผู้เดียว | พระองค์เพียงผู้เดียว 

Bridge:
  G
B: ข้านมัสการ ข้าจะกราบลง 
.
ขอถวาย ชีวิตแห่งการสรรเสริญ 

เพลง ข้าต้องการพระองค์ | W501

Intro: G Em9 C G/B Am7 Dsus4 D

Verse:
   G                   D/E   Em
1: ขอ วางทุกสิ่งลงที่พระบาท 
C                 G/B       Am                Dsus4 D
ทุกความดีและความงามล้วนเป็นของพระองค์ 
G                      D/E         Em
แม้ความสำเร็จหรือความทุกข์ตรม 
C             G/B       Am         Dsus4  D
ข้าก็ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าพระองค์ 
Em     Em7/D    Em/C#
ไม่มีอะไร ในโลกใบนี้ 
  C                    Dsus4 D
ที่ข้าจะเสาะหา และนมัสการ 

Chorus:
      G              G/B  C            Dsus4 D
C: ข้าต้องการพระองค์  พระองค์เท่านั้น 
   G               G/B  C                   Dsus4 D
ข้าต้องการพระองค์  เพียงพระองค์เท่านั้น 
         Em       A7            C  Dsus4
ที่ข้าจะรักไปจนหมดลมหายใจ 
     G
คือพระองค์ 

เพลง ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

Verse:
G             D/F#
1: ข้าได้ยินเสียงตรัส 
Em7               C
และข้าจะเชื่อพระองค์ 
G            D/F#
ใจถ่อมและหันกลับ 
Em7                 C
คืนสู่พักตร์พระองค์ 
 Em7             C           Em7
เพราะทรงเรียกข้าสู่ความจริง 
    F           C/D   D
ข้าอยู่ที่นี่ เรียกหาพระองค์ 

Chorus:
          Gmaj7          G
C: ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์ 
        Em7
ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์ 
  C#dim7    C     Bm7        Em7
ให้ข้าใช้ชีวิตปลอดภัยในพระหัตถ์ 
      F           C/D  D
ให้พระคุณเป็นดั่งโล่กำบัง 
    Gmaj7          G
ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์ 
  Em7
ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์ 
  C#dim7    C   Bm7    Em7
ข้าจะใช้ชีวิตอยู่ในน้ำพระทัย 
   Am    C/D      D      G
ให้พระคุณเป็นร่มปกคลุมตัวข้า 

เพลง เราชูมือขึ้นต่อพระองค์

Verse:
    C
1: เรานมัสการ 
                  F         G
นมัสการเทิดทูนพระองค์ 
C
เรานมัสการ 
                 F         G
วางชีวิตต่อหน้าพระองค์ 
     F                        G
เราน้อมกายลง ตรงหน้าพระสิริ 
F                    C     Em7
กราบที่เบื้องพระบาท 
    F                   G
เพราะพระองค์ คู่ควรคำสรรเสริญ 
       F                G
และเราจะมองดู พระองค์เพียงผู้เดียว 

Chorus:
     C             Em7
C: เราชูมือขึ้นต่อพระองค์ 
           F                   G
บอกว่าเรารักพระบิดา เราต้องการพระองค์ 
C                     Em
เราจะเปล่งเสียงและร้องว่า 
        F
เราจะร้องถึงพระสิริ 
 G                Am  G/B  F  F
พระสิริจอมราชา 

เพลง เพียงผู้เดียว | Bongkote

Verse:
    G                           Bm
1: องค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงงดงาม 
C                                 Dsus4 D
พระองค์ทรงประทับ ในที่สูงเบื้องบน 
G                            Bm
องค์สันติราช พระองค์ทรงครอบครอง 
       Am           C            Dsus4 D
และสันติภาพในพระองค์ ไม่มีที่สิ้นสุด 

Pre-chorus:
         Bm           C
P: พระองค์ทรงสมควร 
    Bm                C
พระองค์ทรงเป็นผู้เดียว 

Chorus:
     D  G
C: ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา 
D/F#                   C                Am   Dsus4  D
ถวายนมัสการ พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์ 
          G
และข้าวางทุกสิ่ง 
           B/F#              Em
ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์ 
        C
เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว 
     Am            D           G
ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ