เพลง ข้าเป็นของพระองค์ | W501

INTRO: A  E/G#  F#m7  D  (2x)

Verse 1:
            A
1: ความรักของพระองค์ 
               E/G#
สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์ 
        F#m7
ความชอบธรรมพระองค์ 
               D
มั่นคงเหนือภูเขาสูงใหญ่ 
    A                               E/G#
ข้ามีความมั่นใจ ในพระเจ้าผู้เป็นความรัก 
    F#m7                               D
จิตใจข้ายินดี ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา 

Chorus:
                   A           E/G#
C: ร้องว่า ฮาเลลูยา ข้าเป็นของพระองค์ 
    F#m7       D
ฮาเลลูยา พระองค์รู้จักข้า 
     A              E/G#
ทุกวันเวลา เดินไปกับพระองค์ 
    F#m7              D
นิจนิรันดร์กาล พระองค์รักข้าก่อน 

Verse 2:
        A
2: ในความรักพระองค์ 
                     E/G#
ความหวาดกลัวต้องหลีกหนีหาย 
      F#m7
ทรงเป็นแสงที่ฉาย 
                     D
เหนือความอายและความมืดมน 
      A                          E/G#
พระองค์อยู่ข้างเรา แม้เผชิญกับความทุกข์ทน 
    F#m7                      D
ข้ามีความยินดี ในชัยชนะของพระเยซู 

Bridge:
              Bm7             A/C#    D
B: จะความมืด หรือความตาย อันตราย 
       Esus                         Bm7    A/C#
ก็ไม่อาจจะพรากเรา จากความรักของพระคริสต์ 
        Dmaj7     Esus  E
ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัย 

OUTTRO: A  E/G#  F#m  D  A

เพลง ด้วยฤทธาจอมราชา » True Worshipers

Intro: A | D | E (x4) A | D | F#m | G (x4)

Verse 1
     A                                  F#m
1: ด้วยฤทธาจอมราชา กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ 
D           C#m      Bm              E
ข้ามีชัยได้พิชิต ศัตรูอยู่แทบเท้าข้า 
     A                             F#m
ด้วยฤทธาจอมราชา กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ 
             D                     C#m
เมื่อทรงอยู่ข้างข้า ใครจะมาขวางทาง 
       Bm                  E
ใครจะมาหยุดยั้งข้าได้ 

Chorus:
              Asus             A
C:  ข้ามีพระเจ้า ผู้ทรงยิ่งใหญ่ 
                F#m
ทรงเป็นโล่ล้อมเข้มแข็งกำบัง 
                 D           C#m
ข้าจะหยัดยืนเชื่อและวางใจ 
           Bm                  E
ยึดมั่นเชื่อในองค์พระเยซู 
              Asus             A
ด้วยชัยชนะที่ทรงประทาน 
                F#m
ข้าจึงร่วมร้องสรรเสริญเปรมปรีดิ์ 
                 D           E                      A
ยกย่องพระนามผู้เป็นราชันเหนือจอมราชา 

เพลง โฮซันนา | W501

Intro: C  Gsus  F  Fmaj7

Verse1:
    C2                                 G
1: ขอพระองค์เปิดตาและใจของข้า 
                                            F
ให้ข้าได้มองเห็นพระพักตร์พระองค์ 
                   C
พระองค์บริสุทธิ์ 

Verse2:
    C2                             G
2: ข้าได้มาเข้าเฝ้าพระเจ้าสูงสุด 
                                   F
อยู่ต่อหน้าบัลลังก์อันบริสุทธิ์ 
                        C G/B
พระองค์ทรงงดงาม 

Pre-chorus:
    Am7
P: ข้าก้มกราบนมัสการ 
Dm7
ข้าชูมือสรรเสริญพระนาม 
F                              Gsus G
ร้องโฮซันนา แด่องค์จอมราชา 

Chorus:
     C             Dm7
C: โฮซันนา โฮซันนา 
    Fmaj7
โฮซันนา แด่พระเจ้า 
              Gsus  G
องค์จอมราชา 
    C          Dm7
โฮซันนา โฮซันนา 
    Fmaj7
โฮซันนา แด่พระเจ้า 
              Gsus G
องค์จอมราชา 

Tag:
        Fmaj7
T: โฮซันนา แด่พระเจ้า 
              Gsus G
องค์จอมราชา 
    Dm7 Em7   Fmaj7
โฮซันนา แด่พระเจ้า 
              Gsus G
องค์จอมราชา 

End:
    C2                                 G
E: ขอพระองค์เปิดตาและใจของข้า 
                                            F
ให้ข้าได้มองเห็นพระพักตร์พระองค์ 
                   C
พระองค์บริสุทธิ์ 

เพลง เพียงผู้เดียว | Bongkote

Verse:
    G                           Bm
1: องค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงงดงาม 
C                                 Dsus4 D
พระองค์ทรงประทับ ในที่สูงเบื้องบน 
G                            Bm
องค์สันติราช พระองค์ทรงครอบครอง 
       Am           C            Dsus4 D
และสันติภาพในพระองค์ ไม่มีที่สิ้นสุด 

Pre-chorus:
         Bm           C
P: พระองค์ทรงสมควร 
    Bm                C
พระองค์ทรงเป็นผู้เดียว 

Chorus:
     D  G
C: ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา 
D/F#                   C                Am   Dsus4  D
ถวายนมัสการ พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์ 
          G
และข้าวางทุกสิ่ง 
           B/F#              Em
ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์ 
        C
เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว 
     Am            D           G
ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ 

เพลง พระสหายพระเจ้าของฉัน

Verse1:
       D   F#m  G
1: ฉันรู้ทรงมีฉันในพระทัย 
            D                   A
พระองค์ทรงยอมตายเพื่อฉัน 
        D     F#m    Bm
จับตาเฝ้ามองดูด้วยความห่วงใย 
          Em    A      Bm
ทรงเป็นองค์ผู้ทรงไถ่ฉัน 
      Em        A        D A
พระสหายพระเจ้าของฉัน 

Verse2:
          D      F#m G
2: บาดแผลโบยตีที่บนพระกาย 
         D                   A
มงกุฎหนามวางบนพระเศียร 
              D       F#m Bm
ที่หลักประหารเขาแทงที่มือชอบธรรม 
            Em       A      Bm
เพราะทรงรักและทรงห่วงฉัน 
      Em        A        D
พระสหายพระเจ้าของฉัน 

Chorus:
         A  Bm    G              D
C: พระผู้ ไถ่ ทำลายอบายในใจ 
A Bm          G              A
ชำระ ไถ่บาปฉันให้พ้นมลทิน 
                        Bm
พระทรงรู้ว่าฉันเป็นคนบาป 
    A                   G
จึงทรงยอมวายพระชนม์ 
       Em       A        D A
พระสหายพระเจ้าของฉัน 

Verse3:
         D           F#m     G
3: พระคุณของพระองค์ล้นในชีวี 
          D                 A
คำสรรเสริญจึงมีตอบแทน 
            D      F#m      Bm
จะรับใช้พระองค์แม้จนชีพวาย 
          Em   A      Bm
แด่พระองค์ผู้ทรงไถ่ฉัน 
      Em        A        D
พระสหายพระเจ้าของฉัน 

เพลง ดีใจจัง | Crossover

Verse:
         C                Am
1: ในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานั้น 
    Dm                 G
ไม่มีวันไหนเหมือนวันอาทิตย์ 
     Em            Am          Dm
เป็นวันที่ฉันสุดแสนดีใจ ที่ได้มา 
    G
ได้มาบ้านพระองค์ 
     C              Am
ได้เจอพี่น้องที่ห่วงใยกัน 
    Dm                  G
ได้ฟังเรื่องของพระเจ้ารักฉัน 
    Em                     Am
ได้ร้องสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่ 
    Dm G        C
วันนี้ฉันมีความสุข 

Chorus:
                  F     G                Em  Am
C: สุขอยู่ในหัวใจจัง  อบอุ่นในหัวใจจัง 
    Dm
วันนี้ได้เข้ามาหา 
               C
พระองค์ที่รัก เรามากกว่าใคร 
             F G              Em         Am
ดีใจฉันดีใจจังได้มาสรรเสริญพระเจ้า 
Dm         G               C
ฉันดีใจจังเลยในวันอาทิตย์ 

เพลง ข้าเป็นของพระองค์ | W501

INTRO: A  E/G#  F#m7  D  (2x)

Verse 1:
            A
1: ความรักของพระองค์ 
               E/G#
สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์ 
        F#m7
ความชอบธรรมพระองค์ 
               D
มั่นคงเหนือภูเขาสูงใหญ่ 
    A                               E/G#
ข้ามีความมั่นใจ ในพระเจ้าผู้เป็นความรัก 
    F#m7                               D
จิตใจข้ายินดี ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา 

Chorus:
                   A           E/G#
C: ร้องว่า ฮาเลลูยา ข้าเป็นของพระองค์ 
    F#m7       D
ฮาเลลูยา พระองค์รู้จักข้า 
     A              E/G#
ทุกวันเวลา เดินไปกับพระองค์ 
    F#m7              D
นิจนิรันดร์กาล พระองค์รักข้าก่อน 

Verse 2:
        A
2: ในความรักพระองค์ 
                     E/G#
ความหวาดกลัวต้องหลีกหนีหาย 
      F#m7
ทรงเป็นแสงที่ฉาย 
                     D
เหนือความอายและความมืดมน 
      A                          E/G#
พระองค์อยู่ข้างเรา แม้เผชิญกับความทุกข์ทน 
    F#m7                      D
ข้ามีความยินดี ในชัยชนะของพระเยซู 

Bridge:
              Bm7             A/C#    D
B: จะความมืด หรือความตาย อันตราย 
       Esus                         Bm7    A/C#
ก็ไม่อาจจะพรากเรา จากความรักของพระคริสต์ 
        Dmaj7     Esus  E
ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัย 

OUTTRO: A  E/G#  F#m  D  A

เพลง เราบัญชาเจ้า

Verse:
              Dm           Gm
1: เราบัญชาเจ้าแล้วมิใช่หรือ 
             A7                 Dm
ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด 
            Dm                 Gm
จงอย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย 
              Dm  A7      Dm
พระเจ้าของเจ้า สถิตอยู่ด้วย 

Tag:
        Dm               Bb
T: พระเจ้าทรงอยู่ด้วยเสมอ 
     A               Dm
ในแห่งใดใดที่เจ้าไป