เพลง โปรดชำระดวงใจของข้า

Verse:
           G             Bm     C      G
1: โปรดชำระดวงใจของข้า ให้สะอาด 
Em                D7              G
และฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ ในดวงใจข้า 
      G             Bm     C      G
โปรดชำระดวงใจของข้า ให้สะอาด 
Em                D7              G
และฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ ในดวงใจข้า 

Chorus:
  C                D7
C: ขออย่าทรงทิ้งข้า 
          G                Em
จากพระพักตร์ของพระองค์ 
    C                D7                G
แต่ขอองค์พระวิญญาณ สถิตภายใน 
     C         D7
ทรงฟื้นน้ำใจข้า 
           B7             Em
ด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่ 
C                  D7              G
และฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ ในดวงใจข้า 

เพลง องค์พระเจ้าเกรียงไกร

Intro: (2x)
B / / / | E / / / | F# / / / | E / / /

Verse 1:
  B        E                    F#sus
1: สิ่งในโลกแซ่ซ้องสรรเสริญ 
B                E                        F#sus
นมัสการด้วยวิญญาณและความจริง 
G#m7 E                    F#sus
    สาธุการแด่องค์เที่ยงธรรม 
G#m7 F#     E
พระ..เยซู พระบุตร 

Instrument 1:
(E) / / / | F# / / / | E / / / | F# / / /

Verse 2:
  B        E                F#sus
2: สิ่งในโลกซ้องสาธุการ 
B      E                      F#sus
  แต่มนุษย์พระเจ้าต้องการ 
G#m7      E                     F#sus
    ทรงประสงค์จะทรงครอบครอง 
G#m7   F#  E
ประ..ทับในใจนิรันดร์ 

REPEAT : [Instrument 1]

Chorus:
                 B                  E
C: องค์พระเจ้า ทรงเกรียงไกร 
         F#             E
ทั้งโลกา และเมืองสวรรค์ 
               B         G#m7                     F#sus4
เปล่งเสียงร้อง สาธุการพระนามพระองค์ 
            B                   E
องค์พระเจ้า ทรงเกรียงไกร 
      F#              E
สรรเสริญ ซ้องสาธุการ 
              G#m7          E               F#sus4
เพราะพระองค์ เราจึงมาสาธุการพระนาม 
                  E
สาธุการพระนาม 

Instrument 2:
G#m7 / / / | F#sus / / / | / / / /

Verse 3:
  B      E                   F#sus
3: เราถวายจิตและร่างกาย 
B          E                    F#sus
  แด่พระคริสต์จวบจนชีพวาย 
B            E                F#sus
  โปรดให้ไฟจุดภายในใจ 
     G#m7 F#  E                    F#sus4
เพื่อจะ......สัม..ผัส และเพื่อเข้าใจ 

REPEAT : [Chorus > Instrument 2(2x)]

Bridge:
    B          E  F#sus
B: พระองค์บริสุทธิ์ 
                  G#m7
โลกซ้องสรรเสริญ 
                  F#sus
โลกซ้องสรรเสริญ 

End:
                  G#m7          E               F#sus4
E: เพราะพระองค์ เราจึงมาสาธุการพระนาม 
                  E
สาธุการพระนาม 

เพลง ทางเดียว เยซู | Hillsong

Intro: B B G#m G#m F# F# E E

Verse 1:
 B                    B
1: ข้าวางชีวิตลงที่พระบาท 
G#m                             G#m
  พระองค์เท่านั้นที่ข้าต้องการ 
F#                         F#               E  E
  เมื่อข้ากลับมา พระองค์ทรงอยู่ที่นั่น 
B                             B
  ท่ามกลางปัญหาร้องเรียกพระองค์ 
G#m                 G#m
  เป็นองค์สูงสุดที่ข้าต้องการ 
F#                   F#           E    E
  ข้าถ่อมชีวิตทั้งสิ้นแด่พระองค์ 

Chorus:
   B            F#
C: ทางเดียว เยซู 
G#m                E
  ข้ามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ผู้เดียว 
B             F#
  ทางเดียว เยซู 
G#m                 A            G#m  E  G#m  E
  ข้ามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ผู้เดียว 

Verse 2:
  B                        B
2: ทรงอยู่ท่ามกลางเราเสมอ 
G#m            G#m
  จะอย่างไรที่ไหนทรงคอย 
F#                           F#           E   E
  พระคุณพระองค์ พันผูกต่อชีวิตข้า 
B                  B
  พระองค์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไป 
G#m        G#m
  จะวันวานวันนี้เหมือนเดิม 
F#                   F#              E  E
  รักนิรันดร์พระองค์อยู่ตลอดไป 


Bridge:
    B                             F#
B: ทรงเป็นทางนั้น ความจริง ชีวิต 
    G#m                 E
อยู่ด้วยความเชื่อ ใช่ด้วยสายตามองเห็น 
   G#m  F#           E     E
ข้ามี....ชีวิตเพื่อพระองค์ 

เพลง คำอธิษฐาน | W501

Intro : | C   | F  | (2x) Capo 2

Verse:
        | C                    | Em
1: พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ 
                 | Dm                 | G         |
ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา 
    | C                       | Em
พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน 
                | Dm                G         | C |
ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง 

Chorus:
          | F                         | C
C: ให้แผ่นดินพระองค์ มาตั้งอยู่ท่ามกลางเรา 
     | F                          | C  |
ให้พระทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา 
  | F
ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร 
          | C         Em
ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น 
Am | Dm                      G            | C         |
ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ พระเจ้านิรันดร์ 

Bridge:
       | F      | Am
B: อาเมน อาเมน 
        | Dm          G                     | C       |
ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์ 
  | F      | Am
อาเมน อาเมน 
        | Dm          G                     | C    |
ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์ 

Tag:
      | F
T: ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร 
          | C         Em
ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น 
Am | Dm                      G            | C         |
ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ พระเจ้านิรันดร์ 

เพลง ทรงเป็นพระเจ้า

Intro: | Em7 / / / | G/C / / / | G / / / | D/F# / / / | (2x)

Verse 1:
              Em7                               G/C
1: องค์พระบิดา ฉันขอเทิดทูนพระองค์ผู้เดียว 
                        G                D/F#
ให้สูงเหนือทุกสิ่ง ที่ฉันต้องการ 
          Em7                      G/C
องค์พระเยซู พระเจ้าผู้ไถ่ชีวิตของฉัน 
                      G                  D/F#
จะขอน้อมใจกาย ถวายพระองค์ 

Pre-chorus:
         C2/A    C2         Dsus D
P: จะขอมอบใจ ให้พระเย......ซู 
    C2/A  C2                    Dsus4  D
จะนมัสการ พระนามพระองค์ 

Chorus:
                      G                    D
C: ทรงเป็นพระเจ้า ทุกสิ่งของฉัน 
            C                     Dsus
ชีวีของฉัน มอบแด่พระองค์ 
                  G                 D
ทรงเป็นพระเจ้า ที่รักของฉัน 
                   C                 Cm6
พระองค์เท่านั้น ฉันกราบบูชา 

Instrument: | Em7 | G/C | D/F# / /

Verse 2:
           Em7                            G/C
2: ฉันขอถวาย ทั้งสิ้นทุกสิ่งแด่องค์พระเจ้า 
                       G                  D/F#
ของฉันทุกคืนวัน อยู่เพื่อพระองค์ 
           Em7                                 G/C
เพราะทุกวันคืน ของฉันคือสิ่งประทาน 
                                   G                  D/F#
เพียงเพื่อติดตามน้ำพระทัย รับใช้พระองค์ 

เพลง โกละโกธา | คาทอลิก

Verse1:
       Bm
1: ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา 
           G                             F
ด้วยข้าแบกบาปผิดแทบวิญญาณพัง 
  Bm                       G
ที่นั่นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวัง 
        Bm       F#         Bm
จนได้พบ ทางแห่งโกละโกธา 

Verse2:
     Bm
2: ที่โกละโกธาได้ยินเสียงอ้อนวอน 
        G                                 F#
พระบิดรพระพักตร์เปี่ยมความเมตตา 
       Bm                     G
ที่นั่นเป็นที่พ้นภัยของคนชั่วช้า 
         Bm     F#             Bm
ข้ากล้าเข้าไปด้วยน้ำตานองหน้า 

Verse3:
     Bm
3: ที่นั่นข้าได้พบความรักอย่างทราบซึ้ง 
           G               F#
ทรงถูกตรึงทรมานวรกาย 
            Bm                   G
รอยบาดแผลเป็นที่ชำระลูกให้หาย 
      Bm        F#            Bm
ทุกมลาย บาปผิดก็หลุดสิ้นไป 

Verse4:
          Bm
4: พระองค์ทน ถูกทรมานก็เพื่อข้า 
        G                           F#
พญามารหมดฤทธิ์อำนาจของมัน 
             Bm                     G
ความสันติสุขหลั่งไหลเข้าในชีวัน 
       Bm  F#                  Bm
ข้าจึงสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์ 

เพลง เชื่อจึงรับใช้

Intro : C  Am  F  G7 (2x)

Verse:
    C                                  Am
1: ฉันรู้พระคริสต์ทรงเป็นแหล่งชัยชนะ 
F                                  G7
ฉันขอน้อมรับพระองค์ และเชื่อวางใจ 
C                                  Am
ฉันรู้พระคริสต์ทรงเป็นแหล่งกำลัง 
           F          G7
และเป็นคำตอบ  แก่คนชอบธรรม 

Chorus:
       C           F             G7
C: ฉันมั่นใจ ฉันเชื่อใน องค์พระเยซู 
    Am         F           G7
ฉันมั่นคง  ไม่ล้มลง แม้เจอสิ่งใด 
  C           F             G7
ฉันมั่นใจ ฉันเชื่อใน องค์พระเยซู 
    Am         F           G7
ฉันมั่นคง  ไม่ล้มลง แม้เจอสิ่งใด 
Am                      D7
พระองค์เป็นโล่ล้อม เปี่ยมด้วยชัยชนะ 
     F                      G7               C
ฉันไม่หวาดหวั่น จะรับใช้พระองค์สืบไป