เพลง เมตตาหลั่งมา

Verse 1
เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมา พาให้ชื่นบาน
เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ
เมตตาหลั่งมา พาพระพรลงมาสู่ทุกคน

Chorus
เฮ้ โอ เรามารับพระเมตตา
เฮ้ โอ เรามารับพระคุณ
เฮ้ โอ เรามาร้องรำจนนิรันดร์

เพลง อยากให้ทุกวันเวลาเป็นการสรรเสริญพระเจ้า

Verse 1
อยากให้ทุกวันเวลา เป็นการสรรเสริญพระเจ้า
อยากให้ทุกการกระทำ เป็นการสรรเสริญพระองค์

Pre-Chorus
ฉันอยากให้ทุกๆ สิ่ง และอยากให้ทุกๆ อย่าง
ที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า

Chorus
เพราะไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า
และไม่มีสิ่งใด ที่ดีกว่านี้
ฉันจะอยู่จะร้องสรรเสริญพระองค์
เพราะพระองค์สมควรคู่คำสรรเสริญ
และไม่มีผู้ใดที่สมควรกว่านี้
ฉันจะอยู่จะร้องสรรเสริญพระองค์

เพลง ข้าขอวางใจ | Kingdom Worshipper

Verse 1
ถ่อมใจลง ต่อพระเจ้าผู้เปี่ยมรักมั่นคง
ในพระองค์ ข้าขอวางใจ
ฟังเสียง พระองค์เรียกให้ข้าเฝ้าคอย
เพื่อพระองค์ จะเสริมเรี่ยวแรงใหม่

Pre-Chorus
พระเยซู ข้าเชื่อวางใจพระองค์
พระเยซู ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์

Chorus
ให้ข้าพึ่งพิงในความรัก
ให้ข้าพักสงบ ในอ้อมแขนของพระองค์
จิตใจข้ามั่นคง อยู่ในความเข้มแข็ง
ในพระองค์ ป้อมปราการ ที่ลี้ภัย
ข้าวางใจพระองค์

เพลง พระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า

Verse 1
พระเยซู พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า
พระเยซู พระองค์ทรงรักและทรงเอ็นดู
เมื่อข้าผิดพลั้งบาป พระองค์อภัย....ให้
เมื่อข้าหลงทางไกล พระองค์ตามหา
บนเส้นทาง อันแสนเปล่าเปลี่ยว
และมืดมิดน่ากลัว พระองค์ทรงนำ

เพลง โลหิตพระคริสต์ทรงชำระข้า

Verse 1
โลหิตพระคริสต์ ทรงชำระข้า
โลหิตพระองค์ ทรงให้ชีวิต
โดยพระโลหิต ข้ารับการไถ่
จากความบาป ทั้งหลายของข้า
ทรงชำระข้า.. ขาวยิ่งกว่าหิมะ.. กว่าหิมะ
โดยพระคุณ ทรงการุณย์.. แก่ตัวข้า