เพลง กษัตริย์แห่งพระสิริ

Verse:
               G                               Em
1: แผ่นดินโลก และทุกสิ่งเป็นของพระองค์ 
                     F                                  Am          D
พระเจ้าผู้สร้างฟ้าและท้องทะเล พระองค์ผู้ทรงฤทธา 
        G                                      Em
สรรพสิ่งรอคอย อยากเห็นพระองค์มา 
                        F                                   Am                D
ผู้ประทานความหวังและการรักษา ราชาแห่งความชอบธรรม 

Chorus:
              G                             G
C: เราจึงร้องเพลงใหม่ สุดดวงใจเราร้องสรรเสริญ 
               C                   G/B
เชิญพระเจ้ายิ่งใหญ่ ทรงฤทธิ์เกรียงไกร 
           AM                D
ให้ชนชาติทั้งหลายเห็นพระองค์ 
              G                      EM
ผู้ทรงครอบครองอยู่ เราจะชูมือส่งเสียง 
            C              Bm            Em
ประกาศพระสิริ พระเจ้านิรันดร์ 
      F                           D                   G
เรายกมือต้อนรับองค์ราชันย์ กษัตริย์แห่งพระสิริ 

เพลง โฮซันนา(แด่พระเจ้าสูงสุด)-ข้าขอยกย่อง..

Verse1:
   G           D7
1.โฮซันนา โฮซันนา 
    G                     D7
โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด 
G          D7
โฮซันนา โฮซันนา 
     G                    D7
โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด 

Chorus:
   C                   G
C: ข้าขอยกย่องพระนาม 
C                G
ด้วยดวงใจโมทนา 
       C                 G          Em
เทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าของข้า 
    C             D7      G
โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด 

Verse2:
2: พระสิริ คำสรรเสริญ 
ขอจงมีแด่จอมราชา 
พระสิริ คำสรรเสริญ 
ขอจงมีแด่จอมราชา 
ข้าขอยกย่องพระนาม 
ด้วยดวงใจโมทนา 
เทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าของข้า 
โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด 

เพลง เพราะเรารู้

Intro: A D A E

Verse:
                   A                          D/A     A
1: เพราะเรารู้ ว่าพระองค์ ทรงพระชนม์ 
            D                                  E7
และเราก็รู้ ว่าพระองค์ครองโลกา 
               A                            D/A      A
เพราะเรารู้ ว่าพระองค์   ทรงพระชนม์ 
            D                               E7
และเราก็รู้ ว่าจะทรงคืนกลับมา 
            D                 Bm
และเรารู้ แม้เราล่วงหลับ 
                   E                            E7
พระองค์จะรับ เรากลับไปเมืองฟ้า 

Chorus:
                    D          E       D           A
C: เพราะเราต่าง มั่นใจว่าทรงพระชนม์ 
               D           E7sus4-3   A
และจะนำเรา จวบจนวันสุดท้าย 
                D          E       D           A
เพราะเราต่าง มั่นใจว่าทรงพระชนม์ 
               D           E7sus4-3   A
และจะนำเรา จวบจนวันสุดท้าย 

เพลง พื้นฟ้าสวรรค์

Verse1:
  G             C     D                           C       G
1: พื้นฟ้าสวรรค์  ประกาศพระบารมีพระเจ้า 
G                  C   D                               C         G
  ผู้ใดเปรียบปาน  พระองค์ผู้ทรงงดงามตระการ 

Chorus1:
  G                                C      D7
C: เพราะพระองค์ทรงพระชนม์ 
                       Bm   Em
สถิตอยู่เหนือบัลลังก์ 
                                Am    D7
ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ 
                  G
นมัสการพระองค์ 

Verse2:
  G                  C  D7                     C  G
2: ฉันจึงกราบลง  ต่อองค์ผู้ทรงสง่าราศี 
G               C    D7                        C   G
  ผู้พลีพระชนม์  นำเราให้คืนดีกับพระเจ้า 

Chorus2:
 G                             C     D7
3: และพระองค์ฟื้นพระชนม์ 
                       Bm   Em
สถิตอยู่เหนือบัลลังก์ 
                                Am   D7
ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ 
                  G
นมัสการพระองค์ 

เพลง พระเยซูเราน้อมรับพระองค์

Verse:
    A         F#m
1: พระเยซู เราน้อมรับพระองค์ 
D                            A
ประกาศพระองค์ เป็นราชา 
F#m             C#m
สถิตที่นี่ อยู่ท่ามกลางพวกเรา 
D                       E7
เรายกพระองค์ นมัสการ 

Chorus:
     A                 F#m
C: นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์ 
D    E7           A        F#m
นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์ 
D    E             A        F#m
นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์ 
           D        E7   A
เชิญพระเยซูประทับที่นี่ 

เพลง พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่-กาโด เอโลฮาย

Verse1:
1: พระเจ้าผู้งามตระการ 
ล้นด้วยบารมี 
ให้เราชื่นใจยินดี 
ให้เราชื่นใจยินดี 
โอบล้อมด้วยแสงเฉิดฉาย 
ความมืดมลายจากไป 
สั่นกลัวพระสุรเสียง 
สั่นกลัวพระสุรเสียง 

Chorus1:
C: พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ 
ร้องสรรเสริญ 
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ 
ให้โลกเห็นความ 
เกรียงไกร  พระเจ้า 
ทรงยิ่งใหญ่ 

Chorus2:
2: พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ 
ร้องสรรเสริญ 
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ 
ให้โลกเห็นความ 
เกรียงไกร  พระเจ้า 
ทรงยิ่งใหญ่ 

Verse2:
3: ทรงพระชนม์นิจนิรันดร์ 
อยู่เหนือคืนวันเวลา 
จากเบื้องต้นจนสุดท้าย 
จากเบื้องต้นจนสุดท้าย 
พระเจ้า คือพระบิดา 
พระบุตร  พระวิญญาณ 
ดุจลูกแกะและดุจสิงห์ 
ดุจลูกแกะและดุจสิงห์ 

Bridge1:
[พระ] นามเหนือใดๆ 
[พระองค์] ควรคู่คำสรรเสริญ 
หมดใจข้าร้อง 
พระเจ้า ทรงยิ่งใหญ่ 

Bridge2:
[พระ] นามเหนือใดๆ 
[พระองค์] ควรคู่คำสรรเสริญ 
หมดใจข้าร้อง 
พระเจ้า ทรงยิ่งใหญ่ 

เพลง พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์

C       G    Cmaj7         Dm
  พระบิดาในสวรรค์  เรารักพระองค์ 
    G7                       C   Fmaj/G
เรายกพระนามพระองค์บูชา 
         C            Cmaj7                Dm
ให้พระบัลลังก์พระองค์ประทับเหนือคำสรรเสริญ 
       Dm/G    G7            C
ให้ทั่วโลกาประกาศพระบารมี 
   G7           C      Cmaj7   Dm
C: สาธุการพระนาม    องค์ทรงฤทธา 
  G7                         C
ผู้ทรงครอบครองชั่วนิจนิรันดร์ 
G7            C    Cmaj7   Dm7
สาธุการพระนาม   องค์ทรงฤทธา 
     G7          C
ทรงเป็นราชานิรันดร์