เพลง ไฟแห่งพระสิริ

Verse:
    E                                 B
1: โปรดให้ไฟแห่งพระสิริเทลงมา 
                              A                          B
ให้ความรักของพระบิดา ได้รักษาเยียวยาหัวใจ 
E                           B
โปรดให้ไฟแห่งความรักละลายดวงใจ 
                            A                               E
เพราะโลกนี้ไม่มีสิ่งใด จะเทียบได้กับรักพระองค์ 
               B                   A               C#m       E
จุดไฟแห่งรักพระองค์ ให้รักมั่นคง ด้วยสุดดวงใจ 
                    B                     A
ให้ไฟหล่อหลอมละลายใจ สร้างเราขึ้นใหม่ 
C#m              B          A             B
ในไฟแห่งพระสิริ ในไฟแห่งพระสิริ 

Pre-chorus:
               C#m                     B
P: ไฟแห่งรักพระองค์ละลายดวงใจ 
                    C#m
ไฟแห่งรักพระองค์รักษาเราไว้ 
          C#m                     B
ไฟแห่งรักพระองค์ปกป้องพ้นภัย 
                    C#m
ไฟแห่งรักพระองค์ประทับภายใน 

Chorus:
             C#m                 B
C: ขอไฟแห่งพระสิริเทลงมา 
                           E              B
ขอความรักของพระบิดา ครอบครองหัวใจ 
         C#m                 B
ขอไฟแห่งพระสิริเทลงมา 
                           E              B
ขอความรักของพระบิดา ครอบครองหัวใจ 

Bridge1:
                   E                      B               A
B: เราร้องขอไฟ โปรดเจิมด้วยไฟ โปรดสร้างเราใหม่ 
               E                      B               A
เราร้องขอไฟ โปรดเจิมด้วยไฟ โปรดสร้างเราใหม่ 

Bridge2:
        C#m
2: ขอเจิม โปรดเจิมเราด้วยไฟ 
B
เจิม โปรดเจิมเราด้วยไฟ 
A
เจิม โปรดเจิมเราด้วยไฟ 
B                          C#m
เจิมด้วยไฟ แห่งพระสิริ 

เพลง พระเจ้าประเสริฐ(..และดีต่อเรา) | Glory M

Verse:
    E             G#m           A        B
1: พระเจ้าประเสริฐ และดีต่อเรา ทุกเวลา 
E      G#m          A             B
พระคุณพระองค์ นั้นล้ำเลิศ เสมอมา 
             F#m   C#m       B
ทั้งสิ้นในเรา จะอยู่เพื่อขอบพระคุณ 
                D                B
ทั้งหมดชีวิต จะอยู่เพื่อสรรเสริญ 

Chorus:
          E        G#m           A       B
C: องค์พระวิญญาณพระเจ้าสถิต ในพวกเรา 
 E      G#m         A           B
นำเราใกล้ชิดสนิท พระองค์ ทุกเวลา 
 A      Am     G#m                 C#7
สัมผัสในรักยิ่งใหญ่ ความสุขเต็มล้นภายใน 
   F#m         B          E
ให้ดวงใจได้สรรเสริญ พระองค์ 

เพลง ข้าเข้ามานมัสการ

Verse1:
    E           B
1: ดุจความสว่าง 
           F#m7
พระองค์เข้ามาในความมืด 
E              B          A
ทรงเปิดดวงตา ให้ข้าเห็น 
E             B         F#m7
ความงามที่ทำ ให้ใจข้ารักพระเยซู 
E           B          A
หวังจะได้อยู่กับพระองค์ 

Chorus:
                  E
C: ข้าเข้ามานมัสการ 
                 B/E
ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ 
               E/G#               A
ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า 
                        E
พระองค์ทรงงดงามสง่า 
                B/E
สมควรรับคำบูชา 
                                  E/G#
พระองค์ทรงแสนดีต่อ ชีวิตข้า 

Verse2:
    E            B
2: องค์จอมราชา 
        F#m7
ผู้ประทับในที่สูงยิ่ง 
E         B     E
ทรงพระสิริ ในสวรรค์ 
E         B           F#m7
ลงมาในโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม 
E              B               A
ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา 

Bridge:
        B   E/G#  A
B: ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด 
     B       E/G# A
เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน 
    B   E/G#  A
ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด 
     B       E/G# A
เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน 
 B/D# E       A
ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด 
     B/D#  E      A
เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน 
 B/D# E       A
ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด 
     B/D#  E      A
เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน 

Tag:
T: [ร้องเรียกหาพระนามของพระเจ้า พระผู้ไถ่] 

เพลง เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า

Verse:
         Em
1: เมื่อพระวิญญาณพระเจ้า สวมทับข้า 
   B7                       Em
ข้าสรรเสริญ องค์พระเยซู 
     Em
เมื่อพระวิญญาณพระเจ้า สวมทับข้า 
   B7                       Em
ข้าสรรเสริญ องค์พระเยซู 

Chorus:
        Am D7       G   Em
C: ข้าสรรเสริญ ข้าสรรเสริญ 
   B7                      Em
ข้าสรรเสริญองค์พระเยซู 
    Am D7       G   Em
ข้าสรรเสริญ ข้าสรรเสริญ 
   B7                      Em
ข้าสรรเสริญองค์พระเยซู 

เพลง ขอความรักขอฤทธา

Verse:
    Em           Cmaj7      Bm7
1: ขอความรัก    ขอฤทธา 
                          Em
ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล 
Em           Cmaj7      Bm7
ขอความรัก    ขอฤทธา 
                          Em
ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล 

Chorus:
                     Am7                     Em
C: เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นดวงจิต 
                  Am7                      Em
เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นดวงใจ 
                  Am7                    Em
เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นกำลัง 
                     Cmaj7 Bm7           Em
เพราะทรงเป็นพระเจ้า     ทรงเป็นพระเจ้า