เพลง พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว

Verse1:
    A                D        E                A
1: บรรทมอยู่ในอุโมงค์ พระเยซูของข้า 
D    E   A            D E        D
คอยอยู่จนถึงเวลา เสด็จออกมา 

Chorus:
     A                   A
C: พระเยซูทรงคืนจากตาย 
       A     D                    A
ชัยชนะซาตานซึ่งคอยทำลาย 
            E                         A
ทรงเป็นผู้มีฤทธิ์เหนืออาณาจักรมารร้าย 
              D              E               E
ทรงครอบครองอยู่กับผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย 
          A     E        D
เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว 
            A         E  A
พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว 

Verse2:
    A         D    A           E      D      A
2: ตีตราอุโมงค์ป่วยการ พระเยซูของข้า 
D    E   A                    D   E    D
ยามเฝ้าไม่ได้ประโยชน์ พระเยซูเจ้า 

Verse3:
    A                D    A        E      D       A
3: ความตายไม่อาจทำลาย พระเยซูของข้า 
D      E A                    D   E   D
พระองค์พิชิตความตาย พระเยซูเจ้า 

เพลง เร้าภายใน

INTRO: | C | D | Bm | Em | (4x)

Verse 1:
        C         D
1: ในเช้าวันใหม่ ความหวังเฉิดฉาย 
    Bm        Em
เรายกพระนาม เพ่งมองพระองค์ 
      C          D
ปรับหัวใจเรา ให้เหมือนพระองค์ 
    Bm      Em
ในทางที่เดิน ทรงประทับอยู่ 

Verse 2:
      C             D
2: ด้วยไฟที่มีในใจ เปี่ยมด้วยความหวัง 
       Bm         Em
ความรักพระองค์ จุดไฟขึ้นใหม่ 
      C            D
เส้นทางมืดมน บัดนี้สดใส 
      Bm        Em
ทรงเป็นดังไฟ แห่งชัยชนะ 

Pre-chorus: (2x)
     C
P: ทรงประทับ ไม่ทิ้งไป 
D
ความรักพระองค์ในใจ 
Bm
ทรงเคียงกาย ไม่ห่างไกล 
Em
ส่องแสงฉาย ในทุกๆ วัน 

Chorus:
    C                D
C: อยู่ ทรงพระชนม์อยู่ ทรงพระชนม์อยู่ 
Bm     Em
ทรงอยู่ในใจทุกเวลา 
C                D
อยู่ ทรงพระชนม์อยู่ ทรงพระชนม์อยู่ 
Bm     Em
ทรงอยู่ในใจทุกเวลา 

Bridge:
    C            D           Bm            Em
B: นิจนิรันดร์ นิจนิรันดร์ นิจนิรันดร์ ในความรัก 
C            D           Bm            Em
นิจนิรันดร์ นิจนิรันดร์ นิจนิรันดร์ ในความรัก 
C            D           Bm            Em
นิจนิรันดร์ นิจนิรันดร์ นิจนิรันดร์ ในความรัก 
C            D           Bm            Em
นิจนิรันดร์ นิจนิรันดร์ นิจนิรันดร์ เรามั่นใจ 

เพลง ยิ่งกว่าผู้มีชัย

INTRO: | A | F#m | E | D | A |

Verse:
 A
1: ทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่า 
    G/A
ผู้พิชิต ไม่ว่าสิ่งใด 
A
..มารซาตานได้พ่ายแพ้ไป 
    G/A
ให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ 

Pre-chorus:
              C#m
P: ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเรา 
       F#m
ใครจะมาขวางทางเราได้ 
          Bm    D         E
เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยชนะ 

Chorus:
            A     C#m        D                 E
C: ฮาเลลูยา.... โบกธงชัยของพระเยซู 
         C#m        D              E
ผู้ทรงเป็น จอมราชาแห่งราชา 
       A    C#m(G)    D(D/F#)          D#dim7(Bm-C#m-D)
ฮาเลลูยา.... ลุกขึ้นเถิดคริสตจักรพระเจ้า 
               E                     E            A(D-D#dim7-E)
เพราะโดยพระองค์ เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย 

Bridge:
               A                    G
B: เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย 
            D                  E
เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย 

เพลง นามอัศจรรย์

Intro: | B |   | F#/A# |   | G#m |   | E2 |   |

Verse1:
       B               F#/A#
1: เยซู นามแสนอัศจรรย์ 
     C#m7           E2
พระผู้ไถ่ผู้ล้ำเลิศ แสนล้ำเลิศ 
     B                           F#/A#
นามเดียว ชนะความบาปความตาย 
           C#m      E2
นามที่ให้ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ 

Chorus:
          B/D#                   E2
C: ไม่มีใคร หรือนามใดทั่วโลกาสุดแผ่นฟ้า 
       B/D#              E              F#sus  F#
หาใครเปรียบ ความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ 
      B/D#                      E2
พระเยซู พระผู้ช่วย พระนามเดียว บุตรพระเจ้า 
         B/D#           E        F#sus  F#
ทรงพระชนม์ ทรงเป็นอยู่ นิจนิรันดร์ 

Verse2:
        B                          F#/A#
2: เรายก พระนามพระองค์ขึ้นสูง 
                C#m7          E2
ให้ทุกหัวใจได้ก้มกราบ เราก้มกราบ 
     B                             F#/A#
วิญญาณ เราร้องเป็นเพลงสรรเสริญ 
                  C#m7            E2
มอบทุกสิ่งแด่พระองค์ มอบให้พระองค์ 

Bridge:
          E         G#m7       B         F#sus  F#
B: ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า 
      E         G#m7       B         F#sus  F#
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า 

เพลง กางเขนคือชีวิต

Intro G | C |  Bm Em | Bb | Eb | D | G Gsus2 | G Gsus2

Verse1:
    G           C/G        G        C/G
1: ชีวิตข้า จะขอมีเพียงพระองค์ 
G                 C/G    G       D/F#
ทรงประทานให้ข้า มีชีวิตใหม่ 
Em
พระโลหิตชำระภายใน 
       C        G/B
ความรักฟื้นฟูหัวใจ 
Am                              D
สำหรับข้า พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง 

Verse2:
    G                      C/G      G     C/G
2: พระองค์เป็น ความหวังที่ข้าพึ่งพิง 
G                       C/G          G     D/F#
เพราะพระองค์ ทรงช่วยเยียวยาทุกสิ่ง 
Em
จิตวิญญาณข้าขอจำนน 
    C               G/B
ต่อพระองค์เพียงผู้เดียว 
      Am                   D
พระเยซู ทรงเป็นทุกสิ่งของข้า 

Chorus:
                    G                D/F#
C: กางเขนคือชีวิต ทุกลมหายใจ 
               Em          D7
ข้าเห็นชัยชนะ ของพระองค์ 
               C
ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง 
     Bm7                      Am7          D
พระองค์ ทรงกอปรกิจด้วยฤทธิ์ แสนอัศจรรย์ 

End:
              G
E: ชั่วชีวิตข้า 

Instrument:
Bb | Bbsus2 | Bb | Bb F/A | Gm | C | Cm | F |
C# | G# | Bbm | G#m C# | F# | C# Bbm | Eb | F Eb | D |

T:
                          Am7          D
T: ทรงกอปรกิจด้วยฤทธิ์ แสนอัศจรรย์ 
          G
ชั่วชีวิตข้า