เพลง พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว

Verse1:
    A                D        E                A
1: บรรทมอยู่ในอุโมงค์ พระเยซูของข้า 
D    E   A            D E        D
คอยอยู่จนถึงเวลา เสด็จออกมา 

Chorus:
     A                   A
C: พระเยซูทรงคืนจากตาย 
       A     D                    A
ชัยชนะซาตานซึ่งคอยทำลาย 
            E                         A
ทรงเป็นผู้มีฤทธิ์เหนืออาณาจักรมารร้าย 
              D              E               E
ทรงครอบครองอยู่กับผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย 
          A     E        D
เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว 
            A         E  A
พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว 

Verse2:
    A         D    A           E      D      A
2: ตีตราอุโมงค์ป่วยการ พระเยซูของข้า 
D    E   A                    D   E    D
ยามเฝ้าไม่ได้ประโยชน์ พระเยซูเจ้า 

Verse3:
    A                D    A        E      D       A
3: ความตายไม่อาจทำลาย พระเยซูของข้า 
D      E A                    D   E   D
พระองค์พิชิตความตาย พระเยซูเจ้า 

เพลง อย่ากลัวเลย

Verse:
     Dm                   Gm
1: อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า 
    Dm                 A7                    Dm
อย่าขยาด เพราะเราเป็น พระเจ้าของเจ้า 

Chorus:
            C                  Gm            C
C: เราจะหนุนกำลังของเจ้า  เราจะช่วยเจ้า 
         Gm      C      C7      F        A/E   Dm
เราจะชูเจ้า ด้วยมือขวา  อันมีชัยของเรา 
     Gm          C          A             Dm
เราจะชูเจ้าด้วยมือขวา อันมีชัยของเรา 

เพลง พระคริสต์เป็นพระเจ้า

      Dm 
  พระคริสต์เป็นพระเจ้าของเราชาวโลกา 
  Gm                       Dm 
  พระคริสต์เป็นพระเจ้าของเราชาวโลกา 
  Gm                       Dm 
 พระคริสต์เป็นพระเจ้าของเราชาวโลกา 
Gm      A7  Dm              
 บัดนี้และนิจนิรันดร์ ฮาเลลูยา  
Gm  A7   Dm
บัดนี้และนิจนิรันดร์ 
Dm 
 สรรเสริญ พระคริสต์ผู้ยิ่งใหญ่ 
Gm              Dm 
 องค์อัศจรรย์ พระบิดานิรันดร์ 
Gm              Dm 
 จอมราชันย์และจอมเจ้านาย 
Gm        A7       Dm 
 พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ ฮาเลลูยา 
  Gm        A7      Dm 
 พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ 

เพลง นี่คือชัยชนะ

Dm 
1:พระเยซูยอมวายชนม์   เพื่อไถ่คนพ้นมลทิน 
Dm
ทรงเป็นขึ้นจากความตาย   ทรงเฉิดฉายด้วยราศี 
     Gm            Am            Dm
และเดี๋ยวนี้ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ 
   Gm               Dm                        Dm
C:นี่คือชัยชนะ นี่คือชัยชนะ แห่งไม้กางเขน 
  Dm                                         Am
เป็นชัยชนะต่อความตาย เป็นชัยชนะเหนือมารร้าย 
        Gm         Dm
เราประกาศชัยแห่งกางเขน 
 Dm
นมัสการด้วยใจจริง   และละทิ้งความสงสัย 
Dm
รักกันมั่นคงไว้   และห่วงใยไม่เพิกเฉย 
 Gm            A7              Dm
เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชพระวิญญาณ 


เพลง ผู้เป็น

G   Em     G 
1:ข้าปฏิบัติพระผู้ช่วย 
Em      G        Em
ด้วยทรงพระชนม์เป็นอยู่ 
G        B
ข้ารู้ว่าพระองค์ทรงมี 
 Em      A                   D
ชีวิตเป็นอยู่เรื่อยไป 
       G         Em
 ข้าเห็นพระคุณพระเยซู 
 G     Em     G
ได้ยินเสียงหนุนน้ำใจ 
Em    G
เมื่อข้ามีความทุกข์ครั้งใด 
A               D
พระองค์อยู่ใกล้ 
      G      C               G       D
C:ผู้เป็น ผู้เป็น คือองค์พระเยซูเจ้า 
G                    A
ทรงเดินและตรัสสถิตกับเรา 
   D
ทรงนำทางแคบชีวี 
  G     C
ทรงเป็น ทรงพลี 
B          G
ประทานชีวิตนิรันดร์ 
 C      G
ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร 
D         G
ข้ารู้เพราะอยู่ในใจ 
2:แลไปในโลกล้อมรอบข้า
พระองค์ทรงคุ้มครองอยู่ 
แม้ข้าจะเหนื่อยแสนเมื่อยล้า
แต่ข้าไม่ยอมท้อถอย 
ข้ารู้พระองค์ทรงนำหน้า
ตามทางชีวาน้อยใหญ่ 
พระเยซูจะเสด็จมา ในวันสุดท้าย
3: ชื่นใจยินดี โอ้คริสเตียน 
จงเพียรร้องเพลงสรรเสริญ
สรรเสริญว่าฮาเลลูยา แด่พระเยซูผู้ไถ่ 
ทรงเป็นความหวังของผู้หา
เมตตาแก่คนทั่วไป 
ไม่มีใครเหมือนพระเยซู พระผู้ยิ่งใหญ่
 

เพลง ผู้ใดจะเปรียบได้

  G        D 
1:ผู้ใด จะเปรียบได้ 
 C                  D                   G
พระเจ้าองค์เดียว  ที่ข้าเฝ้าคอยในใจ 
    D        C
สิ่งใด จะเปรียบปาน 
  D                      G
ได้พบพระพักตร์  ใกล้ชิดสนิทพระองค์ 
    G        C        D                  G
C:พระองค์เป็น  ผู้เติมชีวิตข้าให้เต็ม 
               C       Am            D
พระองค์เป็น  ผู้สร้างชีวิตข้าใหม่ 
               C       D                 G
พระองค์เป็น  ผู้ทำให้ใจข้าชื่นบาน 
               C        D                G
พระองค์เป็น  ผู้ตอบคำร้องจากใจ 
    G   D
ข้ารัก พระบิดา 
 C                  D                G
ขอเชิญพระองค์เข้ามาสัมผัสในใจ 
                  D        C
เติมข้าให้เต็มล้น  เมื่อข้าพบรัก 
 D              G
ใกล้ชิดสนิทพระองค์ 

เพลง องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

Intro: |A | D | A | E |

Verse1:
    A       D2/A                                      A
1: องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และทรงใหญ่ยิ่ง 
    D2/A                             F#m7
ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์ การสรรเสริญ 
     A               Bm7 Bm C#m D E
เป็นความชื่นบานนิรันดร์ 

Verse2:
    A          D2/A                             A
2: ชัย ในพระองค์เราคงมีชัย ตลอดเป็นนิตย์ 
    D2/A                    F#m7
ทรงช่วยเราเผชิญศัตรูหมู่มาร 
    A         Bm7  C#m D E
เรากราบนมัสการ 

Chorus:
        A                                       C#m7
C: เราจึงอยากจะสรรเสริญ พระนามพระองค์ 
      D2                  A
และอยากจะขอบพระคุณที่ 
      Bm7       D
ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่ 
    A                         C#m7
เราจะวางใจในความรักไม่โรยรา 
       D2                  A
เพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 
Bm7             D       A
เหนือฟ้าและโลกา สืบไป 

เพลง พื้นฟ้าสวรรค์

Verse1:
  G             C     D                           C       G
1: พื้นฟ้าสวรรค์  ประกาศพระบารมีพระเจ้า 
G                  C   D                               C         G
  ผู้ใดเปรียบปาน  พระองค์ผู้ทรงงดงามตระการ 

Chorus1:
  G                                C      D7
C: เพราะพระองค์ทรงพระชนม์ 
                       Bm   Em
สถิตอยู่เหนือบัลลังก์ 
                                Am    D7
ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ 
                  G
นมัสการพระองค์ 

Verse2:
  G                  C  D7                     C  G
2: ฉันจึงกราบลง  ต่อองค์ผู้ทรงสง่าราศี 
G               C    D7                        C   G
  ผู้พลีพระชนม์  นำเราให้คืนดีกับพระเจ้า 

Chorus2:
 G                             C     D7
3: และพระองค์ฟื้นพระชนม์ 
                       Bm   Em
สถิตอยู่เหนือบัลลังก์ 
                                Am   D7
ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ 
                  G
นมัสการพระองค์ 

เพลง ขอถวายพระสิริ

Verse:
    C          G                F                 C
1: ขอถวายพระสิริ แด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 
  Am        Em        Dm   G
ผู้สมควรแก่การสรรเสริญ 
C                G             F                 C
ขอโมทนาพระคุณแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด 
     Am        G     C
เราพร้อมใจนมัสการ 

Chorus:
               Am          Em           F          C
C: แด่พระเจ้าผู้ทรงพระสิริ เต็มไปด้วยสง่าราศี 
         Am              Em            Bb               G
แด่พระเจ้าด้วยเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญยกชูพระนาม 
         Am       Em                     F              C
แด่พระเจ้าเราชื่นชมยินดี เพราะพระองค์ประทานชีวี 
           Dm         G                     C  Am
เราเปรมปรีด์ิในพระสิริองค์ผู้ทรงพระชนม์ 
            Dm        G               C
เราเปรมปรีด์ในพระสิริตลอดนิจนิรันดร์ 

Bridge:
     Ab               B             G
B: ขอพระเกียรติ พระสิริ และคำสรรเสริญ 
    Ab          B            C
จงมีแด่พระเจ้านิจนิรันดร์