เพลง ข้าเชื่อวางใจ | Hillsong » Glory Music

Intro:  C / / / :|| (3x) / /

Verse1:
                     C     C2       C
1: พระองค์เป็นแสง ทรงเป็นกำลัง 
C2      C/E F2  Gsus G
ดุจดั่งศิลา.. ที่ข้าพึ่งพิง 
             C      C2        C
ข้าจะสรรเสริญ ชูมือของข้า 
C2           C/E F      Gsus G
ด้วยสุดดวงใจ.. ถวายพระ....องค์ 
    Am7     F2  Gsus G
ข้าจะมั่นคง ชั่วนิรันดร์ 
          C
ขอเชื่อวางใจ 

Chorus:
     C2       Csus C2   G/B  Am7   Cmaj7/E
C: ทรงเข้มแข็งมั่นคง แม้ข้าจะหลงไป 
             Fmaj7  G              C           Csus
พระองค์รัก......อภัย ข้าขอสรรเสริญ 
     C             G/B      Am7 C2/E
ข้านมัสการ  องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
             Fmaj7 G               F2
ทรงประทานทุกสิ่ง  ข้าเชื่อวางใจ 

Verse2:
                       C       C2          C
2: ด้วยเพลงสรรเสริญ จากใจของข้า 
C2           C/E F2    Gsus G
ประทานกำลัง.. ให้ข้าทุกวัน  
                C     C2           C
เทิดทูนพระองค์ ด้วยคำสรรเสริญ 
C2        C/E F          Gsus G
เมื่อมีปัญหา.. ทรงช่วยบรร....เทา 
    Am7     F2  Gsus G
ข้าจะมั่งคง ชั่วนิรันดร์ 
          C
ขอเชื่อวางใจ 

Instrument: (F2) / / / | G / Am7 / :|| (3x)
                    F2 / / / | Gsus / G

Bridge:
                F
B: ในความรัก 
                             G
พระองค์ไม่เคยเสื่อมคลาย 
       C/E         F
ความรักไม่มีวันคลาย 
                G
พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนไป 
            F
ความรักพระองค์ 
                         G
แม้ข้าผิดพลั้งมากมาย 
     C/E             F
พระองค์ทรงให้อภัย 
                      G
พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนไป 

Tag:
              C
T: ข้าเชื่อวางใจ 

เพลง เชื่อจึงรับใช้

Intro : C  Am  F  G7 (2x)

Verse:
    C                                  Am
1: ฉันรู้พระคริสต์ทรงเป็นแหล่งชัยชนะ 
F                                  G7
ฉันขอน้อมรับพระองค์ และเชื่อวางใจ 
C                                  Am
ฉันรู้พระคริสต์ทรงเป็นแหล่งกำลัง 
           F          G7
และเป็นคำตอบ  แก่คนชอบธรรม 

Chorus:
       C           F             G7
C: ฉันมั่นใจ ฉันเชื่อใน องค์พระเยซู 
    Am         F           G7
ฉันมั่นคง  ไม่ล้มลง แม้เจอสิ่งใด 
  C           F             G7
ฉันมั่นใจ ฉันเชื่อใน องค์พระเยซู 
    Am         F           G7
ฉันมั่นคง  ไม่ล้มลง แม้เจอสิ่งใด 
Am                      D7
พระองค์เป็นโล่ล้อม เปี่ยมด้วยชัยชนะ 
     F                      G7               C
ฉันไม่หวาดหวั่น จะรับใช้พระองค์สืบไป 

เพลง ความหวังในพระเจ้า

INTRO: A  Amaj7/G#  A7/G  D/F#
             A  Amaj7/G#  A7/G  D  Ebdim E

Verse 1:
    A                                      Asus4 A B C F# G E
1: เพราะข้ามีความหวัง ในพระสัญญา 
A                                  Esus4    E
เพราะข้ามีศรัทธา ในองค์พระคริสต์ 
D                            C#m
ข้าจึงเชื่อว่า พระองค์ประทับเคียงข้าง 
Bm                        E
พร้อมจะช่วยในยามมีภัย 

Verse 2:
    A                                         Asus4 A B C F# G E
2: เพราะข้ามีพระคริสต์ เป็นความหวังใจ 
A                                       Esus4 E
เพราะองค์พระวิญญาณ สถิตภายใน 
D                           C#m
ข้าจึงกอปร ด้วยแรงจากฟ้าเบื้องบน 
Bm                          E
ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทาง 

Chorus 1:
                    A9                    G
C: ความหวังอันมั่นคง ไหลเต็มอยู่ในหัวใจ 
           D/F#                        Esus4 E
ข้าจึงไม่ไหวหวั่น เมื่อต้องเผชิญสิ่งใด 
                A9                      G
ความหวังในพระเจ้า จะไม่ทำให้เสียใจ 
                  D/F#                             Esus4 E
เพราะความรักพระองค์ จะมาครอบครองจิตใจ 

Chorus 2:
                    A9                  G
3: ความหวังในพระเจ้า จะไม่ทำให้เสียใจ 
              D/F#                     Esus4 E
ยึดพระองค์ไว้มั่น จะนำเราในเป้าหมาย 
                A9                  G
ความหวังในพระเจ้า จะไม่ทำให้เสียใจ 
                  D/F#                 Esus4  E A
เพราะพระนามพระองค์ จะทำให้เรามีชัย 
              Esus4  E A
จะทำให้เรามีชัย 

End:
                  Esus4  E A
E: จะทำให้เรามีชัย 

เพลง ร่มเงาแห่งชีวิต | W501

Intro: | G | C/G | Em7 | C | G | C/G | Em7 | C

Verse:
    G                     C/G
1: เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา 
        Em7                  C
ความช่วยเหลือ มาจากที่ใด 
 G                         C/G
ความช่วยเหลือมา จากพระเจ้า 
             Em7               D
แห่งความหวัง ที่ไม่เคยสิ้นไป 

Pre-chorus:
    C           G/B
P: และในทุกคืนวัน 
      Am7          G
ข้ามั่นใจ อยู่ในพระทัย 
C          G/B
ไม่ว่าต้องเจออะไร 
 Am7       D     Dsus4 D
จะขอ ไว้วางใจ ว่ามีพระองค์ 

Chorus:
          G                 D
C: ทรงเฝ้าดูแลอยู่เป็นนิตย์ 
   Em7                  C9
จะไม่หลับสนิทและนิทรา 
  G              D                 C9
ที่ลี้ภัยในทุกเวลา พระเจ้าของข้า 
         D Dsus4 D
ผู้อารักขา 
      G                 D
ทรงเป็นร่มเงาแห่งชีวิต 
   Em7            C9
เป็นที่กำบังและคุ้มภัย 
   G                      D                C9
จะไม่ให้เท้าข้าพลาดไป พระเจ้าของข้า 
           D Dsus4
องค์พระศิลา 
D                      G
ทรงนำข้าเดินอย่างมั่นคง 

เพลง พระองค์ทรงสมควร | Crossover

Intro: | G C | Bm7 Em7 | F | D | G |

Verse1:
    G           C            D/F#                   G
1: วันเวลาที่เปลี่ยนไป พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง 
Em              C            D
มีความรักและเมตตาอยู่เสมอ 
 G              C/E       D/F#                   G
ตัวเราอาจจะหวั่นไหว พระองค์ยังเหมือนเดิม 
Em                 C             D
เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป 

Chorus:
                      G              D/F#        Em7
C: พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรรเสริญ 
      D         C                              D
พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการโมทนา 
                     C         Bm7    Em7
เพราะพระองค์แสนดี และไม่มีใครจะเหมือน 
                  Am7         D             G
พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรรเสริญ 

Verse2:
    G              C/E       D/F#            G
2: วันที่แดดจะแผดเผา ทรงเป็นเงาร่มเย็น 
Em                   C               D
เป็นความหวังเป็นทางรอดอยู่เสมอ 
 G             C/E           D/F#              G
คืนและวันที่เหน็บหนาว พระองค์อยู่ข้างเรา 
Em                 C             D
เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป