เพลง พระเจ้าอวยพร

Verse:
    B                       E
1: พระเจ้าอวยพร และคุ้มครอง 
B/D#                        F#sus
ให้พระพักตร์ทอประกายอยู่ 
                                G#m
และล้นด้วยพระเมตตา 
                            E
พระพักตร์หันมา หาท่านและ 
B/D#  F#sus B
มอบ....สันติ....สุข 

Interlude:
| B / / / | Bsus / / / |

Repeat verse:

Chorus:
     G#m7 E          B         F#
C: อา........เมน อาเมน อาเมน 
G#m7 E          B         F#
อา........เมน อาเมน อาเมน 

Repeat verse: > chorus: (2x)

Interlude:
| G#m7 / / / | E / / / | B / / / | F# / / / |

Bridge1:
                      G#m7
B: ขอพระเจ้าทรง โปรดปรานท่านและ 
          E
ทั่วทั้งพงศ์พันธุ์ อีกนับร้อยพัน 
          B
ให้ทั้งครอบครัว หมดทั้งครอบครัว 
          F#
จนชั่วลูกหลาน จนชั่วลูกหลาน 

Repeat bridge1:

Bridge2:
                 G#m7
2: การทรงสถิต นำหน้าท่านไป 
     E
จะทรงตามติด อยู่ข้างคุ้มภัย 
              B
โอบล้อมรอบกาย ประทับภายใน 
            F#
ทรงอยู่ข้างกาย ทรงอยู่ข้างกาย 

Bridge3:
                G#m7
3: ยามเริ่มวันใหม่ ตะวันลับไป 
         E
จะมาเมื่อไร จะไปที่ใด 
              B
ยามเมื่อเศร้าตรม ยามเมื่อชื่นชม 
          F#
ท่านมีพระองค์ ท่านมีพระองค์ 

Tag:
              G#m7
T: ท่านมีพระองค์ ท่านมีพระองค์ 
          E
ท่านมีพระองค์ ท่านมีพระองค์ 
          B
ท่านมีพระองค์ ท่านมีพระองค์ 
          F#
ท่านมีพระองค์ ท่านมีพระองค์ 

Repeat chorus: > bridge1: > bridge2: > bridge3:

เพลง เสริมกำลังใหม่

Verse:
    G                         Gsus            G
1: เสริมกำลังใหม่ เมื่อเรารอคอยพระองค์ 
Gsus      G
เมื่อเรารอคอยพระองค์ 
Gsus      G
เมื่อเรารอคอยพระองค์ 

Pre-chorus:
    G/B  C    G/B C      D Em     D
P: พระ..เจ้า ครอบครองชั่วนิรันดร์ 
G/B  C    G/B  C   D    Em      D
ทรง..เป็น ความหวังและเรี่ยวแรง 

Chorus:
    G
C: ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์ 
       C
ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์ 
Em            C          D/C  C   Am7/C
คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรง หรือ..อ่อนล้า 
G
ทรงเป็นกำลังของผู้อ่อนแอ 
C
ปลอบโยนให้ผู้ขัดสน 
Em                  C  D/C C  Am7/C
ทรงชูเราขึ้นด้วยปีกดัง....อินทรี 

Bridge:
B: ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์ 
ทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์ 
ทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์ 
ทรงเป็นพระเจ้า 


เพลง ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด

INTRO: | F#m | D | Bm |
             | F#m | D | Bm |
             | F#m | D | Bm |
             | F#m | D |

Verse 1:
             F#m                              D
1: พระเจ้าเป็นความรอด เป็นแสงส่องสว่าง 
    A                       E
ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด 
           F#m                              D
พระเจ้าเป็นความรอด เป็นแสงส่องสว่าง 
    A                       E
ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด 
             F#m              D
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 
             A                   E
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 

Verse 2:
             F#m                       D
2: พระเจ้าเป็นกำลัง เป็นปราการเข้มแข็ง 
   A                       E
ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด 
         F#m                       D
พระเจ้าเป็นกำลัง เป็นปราการเข้มแข็ง 
   A                       E
ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด 
             F#m              D
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 
             A                   E
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 

Chorus:
                       D
C: เพราะพระองค์จะซ่อนข้า 
           E          F#m
ไว้ในพลับพลา ในเวลาสงคราม 
            D                     E
ข้าจะยืนและมองดูชัยชนะ 
                      D                  D
เพราะการรบเป็นของพระองค์ 
             A                   E
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 
             F#m              D
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 

Verse 3:
            F#m                           D
3: พระเจ้าทรงช่วยเหลือ ในเวลาทนทุกข์ 
    A                       E
ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด 
         F#m                           D
พระเจ้าทรงช่วยเหลือ ในเวลาทนทุกข์ 
    A                       E
ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด 
             F#m              D
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 
             A                   E
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 

Bridge:
     D                        F#m
B: ทรงฤทธา เหนือศัตรูข้า 
        D                         D
ข้าจะโห่ร้อง ด้วยชัยชนะ 
             F#m              D
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 
             A                   E
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 

Tag:
              D
T: และไม่ใช่โดยฤทธิ์ 
              F#m
และไม่ใช่โดยเรี่ยวแรง 
                D
แต่โดยพระวิญญาณ 
                        D
ขององค์พระเจ้า 
             F#m              D
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 
             A                   E
โอ-โอ-โอ ... โอ-โอ-โอ 

เพลง พระเจ้าประเสริฐ(..และดีต่อเรา)

Verse:
    E             G#m           A        B
1: พระเจ้าประเสริฐ และดีต่อเรา ทุกเวลา 
E      G#m          A             B
พระคุณพระองค์ นั้นล้ำเลิศ เสมอมา 
             F#m   C#m       B
ทั้งสิ้นในเรา จะอยู่เพื่อขอบพระคุณ 
                D                B
ทั้งหมดชีวิต จะอยู่เพื่อสรรเสริญ 

Chorus:
          E        G#m           A       B
C: องค์พระวิญญาณพระเจ้าสถิต ในพวกเรา 
 E      G#m         A           B
นำเราใกล้ชิดสนิท พระองค์ ทุกเวลา 
 A      Am     G#m                 C#7
สัมผัสในรักยิ่งใหญ่ ความสุขเต็มล้นภายใน 
   F#m         B          E
ให้ดวงใจได้สรรเสริญ พระองค์ 

เพลง ชั่วนิจนิรันดร์(เราร้องฮาเลลูยา)

Intro: G | D/F# | Em | C  (x2)

Verse1:
  G                              D/F#
1: ดวงจันทร์ ดวงดาวมืดมน 
                          Em
ตะวันยามเช้าเศร้าหม่น 
                    C9            G
องค์พระผู้ไถ่โลกาพลีพระชนม์ 
G                   D/F#
ถูกตรึงบนไม้กางเขน 
                           Em
โลหิตพระองค์หลั่งริน 
                               C9          G
ทรงรับแบกทุกข์ความบาปที่พระองค์ 

Instrument1: G | D/F# | Em | C

Verse2:
  G                      D/F#
2: ในลมหายใจสุดท้าย 
                          Em
สวรรค์ต้องยอมเจ็บปวด 
                            C9             G
ความมืดฝังร่าง พระบุตรของพระองค์ 
G              D/F#
ที่ในแดนมรณา 
                          Em
พระองค์พิชิตความตาย 
                        C9        G
ทำลายอำนาจซาตานชั่วนิรันดร์ 

Pre-chorus:
                             D/F#
P: แผ่นดินเริ่มสั่นสะเทือน 
                            Em
ประตูอุโมงค์เคลื่อนไป 
                          C9       G
ความรักพระองค์ มีชัยนิจนิรันดร์ 
                              D/F#
อำนาจความตายพ่ายแพ้ 
                      Em                        C9
ต่อองค์พระเยซูคริสต์ ราชาผู้คืนพระชนม์ 

Chorus:
        G                   D/F#
C: ชั่วนิจนิรันดร์ ทรงพระสิริ 
    Em              C9
ชั่วนิจนิรันดร์ เรายกพระนาม 
   G                   D/F#
ชั่วนิจนิรันดร์ พระเยซู 
             Em                   C9
ยังทรงพระชนม์ ยังทรงพระชนม์ 

Solo: G | D/F# | Em | C9 (x3)

Bridge:
     G               DF#
B: เราร้อง ฮาเลลูยา 
                  Em
เราร้อง ฮาเลลูยา 
                 C
เราร้องฮาเลลูยา 
                 G
องค์พระเยซูมีชัย