เพลง ข้าร้องว่าฮาเลลูยา | Bethel » Nexus

Intro: A / / / | / / / / | A/F# / / / | / / / /

Verse 1:
           A
1: ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
                   D/F#
ในท่ามกลาง ศัตรูที่รุมเข้ามา 
       A
ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
    D/F#
ให้ดังกว่าความ ไม่เชื่อในใจ 
       A
ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
        D/F#
อาวุธของข้า คือเสียงดนตรี 
      A
ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
      D/F#
แผ่นดินสวรรค์ มาสู้แทนข้า 

Chorus:
     D                               A
C: ข้าร้องสรรเสริญ ในท่ามกลางพายุร้าย 
   F#m
จะร้องให้ดังขึ้นอีก 
                 E
ให้เสียงสรรเสริญ เหมือนเสียงคำราม 
D                                  A
ถึงเหลือเพียงเถ้าถ่าน ความหวังจะเรืองรอง 
F#m                                 E (hold to V2 & Tag)
ความตายได้พ่ายลง ต่อองค์ผู้ทรงพระชนม์ 

Verse 2:
          A
2: ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
               D/F#
หมดทั้งจิตใจ ทั้งสิ้นภายใน 
      A
ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
    D/F#
จะได้เห็น ความมืดหนีไป 
      A
ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
              D/F#
ในท่ามกลาง เวลาที่ไม่เข้าใจ 
      A
ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
    D/F#
ความกลัวมลาย สลายสิ้นไป 

Repeat [Chorus]

Channel: A / / / | / / / / | D / / / | / / / /

Bridge 1:
       A                          A
B: ร้องให้ดังยิ่งกว่านี้ | ร้องให้ดังยิ่งกว่านี้ 
  D                          D
ร้องให้ดังยิ่งกว่านี้ | ร้องให้ดังยิ่งกว่านี้ 
  A                           A
ร้องให้ดังยิ่งกว่านี้ | ร้องให้ดังยิ่งกว่านี้ 
  D                            D
ร้องให้ดังกว่าที่เคย | ร้องให้ดังกว่าที่เคย 

Bridge 2:
      A
3: ร้องให้ดังยิ่งกว่านี้ 
             A
ในท่ามกลาง ศัตรูที่รุมเข้ามา 
  G
ร้องให้ดังยิ่งกว่านี้ 
G
ให้ดังกว่าความ ไม่เชื่อในใจ 
  D
ร้องให้ดังยิ่งกว่านี้ 
D
อาวุธของข้า คือเสียงดนตรี 
  E
ร้องให้ดังกว่าที่เคย 
       E
แผ่นดินสวรรค์ มาสู้แทนข้า 

End:
     E
E: ร้องให้ดังกว่าที่เคย 

Repeat [Chorus] (2x)

Tag: (2x)
         A
T: ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
     D (hold to end)
ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 

Bridge 3:
     A
4: ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
             A
ในท่ามกลาง ศัตรูที่รุมเข้ามา 
 G
ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
G
ให้ดังกว่าความ ไม่เชื่อในใจ 
 D
ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
D
อาวุธของข้า คือเสียงดนตรี 
 E
ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
       E
แผ่นดินสวรรค์ มาสู้แทนข้า 

เพลง สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น | W501

INTRO: Bb  F/A  Eb  Fsus11

Verse 1:
    Bb                         F/A
1: ให้ทุกดวงตาได้เห็น ความรักยิ่งใหญ่ 
Eb      Fsus
ขององค์พระเจ้า 
Bb                          F/A
ให้ทุกชีวิตเปล่งเสียง ร้องเพลงบทใหม่ 
  Eb     Fsus   Gm7
ถวายจอมราชา 
Dm7      Eb           Ab            F
เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์ 

Verse 2:
    Bb                             F/A
2: ให้เครื่องดนตรีประสาน ดังก้องกังวาน 
Eb   Fsus
ทั่วทั้งโลกา 
Bb                                 F/A
เป็นเสียงแห่งความสดชื่น และความเบิกบาน 
Eb   Fsus  Gm7
ทั่วพสุธา 
Dm7      Eb           Ab            F
เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์ 

Chorus:
     Bb                    Dm7          Eb      Fsus
C: ให้เพลงนมัสการ เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ 
Bb                    Dm7          Eb        Fsus
แต่งเติมความงดงาม ความรักให้สุดหัวใจ 
Gm7               Dm7
เป็นแสงสว่างในความมืดมน 
         Eb                     Bb/D
เติมเต็มทุกคนสู่ความหวังใจ 
Cm7             Dm7
สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นมา 
            Eb
เมื่อเราร้องบทเพลง 
   F               Bb
นมัสการพระเจ้า 

End:
    Cm7             Dm7
E: สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นมา 
            Eb                   F               Bb
เมื่อเราร้องบทเพลง นมัสการพระเจ้า 

เพลง พระผู้เสด็จมา

Intro : Em / F#m

Verse 1:
    Em
1: ทุกๆ คนต่างร้องส่งเสียง 
D
แซ่ซ้องสรรเสริญพระนาม 
Fmaj7
ทุกๆ ตาที่เห็นต่างก็เปล่งเสียง 
Em             C     D
ร้องยกยอพระองค์ 

Verse 2:
    Em
2: และเราจะสรรเสริญจวบจน 
D
พระคริสต์จะเสด็จมา 
Fmaj7
เพราะพระนามพระองค์ทรงเป็นนาม 
Cmaj7       D
พระผู้ช่วยไถ่บาป 

Chorus:
                    G                        Am
C: ส่วนคนที่เชื่อนั้น ล้วนก็เป็นเหมือนเรา 
                  Em                       Fmaj7
ต่างเชื่อในพระองค์ พระผู้ทรงรักเรา 
                G                        Am
ส่วนคนที่เชื่อนั้น ล้วนก็เป็นเหมือนเรา 
                   Cmaj7  Bm7
ต่างสรรเสริญพระเย......ซู 

Tag:
                       Cmaj7  Bm7
T: ต่างปรนนิบัติพระเย......ซู 
             Cmaj7  Bm7
นมัสการพระเย......ซู 
                   Cmaj7  Bm7
ต่างปรนนิบัติพระเย......ซู 
                     Cmaj7  Bm7 Cmaj7 Bm7
เยินยอพระนามพระเย....ซู 

Bridge:
    Em
B: ให้เราทุกคนโห่ร้อง [ให้เราทุกคนโห่ร้อง] 
Em
ให้เราทุกคนเปล่งเสียง [ให้เราทุกคนเปล่งเสียง] 
       Am
ให้เรามาสรรเสริญนามพระเยซู 
.
ยกนามพระเยซู 
B7
เพราะทรงเป็นองค์จอมราชา 

เพลง องค์พระเจ้าเกรียงไกร

Intro: (2x)
B / / / | E / / / | F# / / / | E / / /

Verse 1:
  B        E                    F#sus
1: สิ่งในโลกแซ่ซ้องสรรเสริญ 
B                E                        F#sus
นมัสการด้วยวิญญาณและความจริง 
G#m7 E                    F#sus
    สาธุการแด่องค์เที่ยงธรรม 
G#m7 F#     E
พระ..เยซู พระบุตร 

Instrument 1:
(E) / / / | F# / / / | E / / / | F# / / /

Verse 2:
  B        E                F#sus
2: สิ่งในโลกซ้องสาธุการ 
B      E                      F#sus
  แต่มนุษย์พระเจ้าต้องการ 
G#m7      E                     F#sus
    ทรงประสงค์จะทรงครอบครอง 
G#m7   F#  E
ประ..ทับในใจนิรันดร์ 

REPEAT : [Instrument 1]

Chorus:
                 B                  E
C: องค์พระเจ้า ทรงเกรียงไกร 
         F#             E
ทั้งโลกา และเมืองสวรรค์ 
               B         G#m7                     F#sus4
เปล่งเสียงร้อง สาธุการพระนามพระองค์ 
            B                   E
องค์พระเจ้า ทรงเกรียงไกร 
      F#              E
สรรเสริญ ซ้องสาธุการ 
              G#m7          E               F#sus4
เพราะพระองค์ เราจึงมาสาธุการพระนาม 
                  E
สาธุการพระนาม 

Instrument 2:
G#m7 / / / | F#sus / / / | / / / /

Verse 3:
  B      E                   F#sus
3: เราถวายจิตและร่างกาย 
B          E                    F#sus
  แด่พระคริสต์จวบจนชีพวาย 
B            E                F#sus
  โปรดให้ไฟจุดภายในใจ 
     G#m7 F#  E                    F#sus4
เพื่อจะ......สัม..ผัส และเพื่อเข้าใจ 

REPEAT : [Chorus > Instrument 2(2x)]

Bridge:
    B          E  F#sus
B: พระองค์บริสุทธิ์ 
                  G#m7
โลกซ้องสรรเสริญ 
                  F#sus
โลกซ้องสรรเสริญ 

End:
                  G#m7          E               F#sus4
E: เพราะพระองค์ เราจึงมาสาธุการพระนาม 
                  E
สาธุการพระนาม 

เพลง พระเยซู บุตรพระเจ้า

Intro: G Am C D7

Verse:
    G         Am
1: พระเยซู บุตรพระเจ้า 
C                             G
ข้ารักพระองค์เหนือนามใด 
G         Am
พระเยซู บุตรพระเจ้า 
C                       B7
ข้ารักพระองค์กว่าสิ่งใด 
Em                  Am7
พระองค์ยอมทุกข์ทน 
     D7                  Bm
และตายเพื่อรับโทษทัณฑ์ 
Em       Em/D         Am7   D7
ไม่มีความรักใด เปรียบรักพระองค์ 

Chorus:
           G         Dm/F
C: ข้าจึงขอ สรรเสริญ 
      C                       Cm
มอบถวายเสียงเพลงจากใจ 
   G      B7   Em
จะถวาย ความยิ่งใหญ่ 
      Am7           C        D7    G
และถวายชีวา เป็นเครื่องบูชาพระองค์ 

เพลง ขอถวายหมดดวงใจ(สิ่งประเสริฐ)

Intro:
C / / / | D/C / / / | Bm7 / / / | Em7 / / / |
C / / / | D/C / / / | Bm7 / / / | C/D / / /

Verse:
    G                     Em            C   G D
1: สิ่งประเสริฐที่ฉันต้องการ คือถวาย..เกียรติ 
Em            G                 F   D
ในจิตใจของฉันนั้นอยาก นมัสการ 
G         Em               C G   D
สรรพสิ่งที่ฉันมีอยู่ เพื่อใช้สรรเสริญ 
Em        G                F   D
องค์ราชาที่ฉันบูชา คือพระองค์ 

Chorus:
     G                      D
C: ขอถวายหมดดวงใจ 
                    Am7
ถวายหมดดวงจิต 
  C     D  G
ถวายชีวิตรับใช้ 
                    D
ลมหายใจที่ยังมี 
                Am7
ชีวีที่ดำเนินไป 
   C       D         G
จะขอทำตามพระทัย 

Vamp:
  Cma7             D/C                  Bm7  Em7
2: ถวายหมดดวงใจ ถวายหมดดวงจิต 
Cma7             D/C                  Bm7  Em7
  ถวายหมดดวงใจ ถวายหมดดวงจิต 
Cma7             D/C                  Bm7  Em7
  ถวายหมดดวงใจ ถวายหมดดวงจิต 
Cma7             D/C                  Bm7  C/D
  ถวายหมดดวงใจ ถวายหมดดวงจิต 

เพลง รักในพระคุณ

Intro: D / D / Bm / Bm G / A7

Verse:
    D
1: ความรักยิ่งใหญ่  ความรักประเสริฐ 
Em                      A7
เป็นพระคุณ ประทานให้เรา 
D
องค์ผู้ทรงไถ่  องค์ผู้สูงสุด 
Em                             A7
ทรงพลีพระชนม์  บนไม้กางเขน 

Chorus:
    G                                             F#m
C: ใครจะเปรียบเหมือน  องค์พระเจ้าทรงฤทธิ์ 
G                                Bm  A7
ใครจะรักเรา เท่าพระองค์ 
G                                         F#m     Bm
จะมอบกายและใจ  เพื่อทดแทนพระคุณ 
            Em                   A7sus4.       A7      D
แด่พระเจ้ายิ่งใหญ่  จะรักและเชื่อฟังสืบไป 

เพลง วันแห่งการสรรเสริญ | W501

Intro : D Bm G D

Verse1:
    D
1: ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ 
                        Bm
ภูเขาสะเทือน ร่วมเปล่งเสียง 

ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ 
         G
สูงลงมาจนต่ำสุด 
             Em                          D
เสียงเพลงไม่มีจุดจบ ก้องกังวานทั่วสวรรค์ 

Verse2:
    D
2: แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน 
                   Bm
นมัสการจอมราชา 

ผู้ครอบครองจักรวาล 
                    G
เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า 
             Em                   D
ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา 

Chorus:
            G                    A
C: เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ 
               D/F#       Bm
เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์ 
                           G
เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์ 
  Asus4               D
และยกย่องพระนามร่วมกัน 
             G                A
ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม 
            D/F#               Bm
อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน 
             G
ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน 
 Asus4              D
วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ 

Verse3:
     D
3: รวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ 
                           Bm
ต่อหน้าบัลลังก์ เราเป็นเหมือน 

ท่วงทำนองร่วมขับขาน 
                 G
ถวายใจเป็นเครื่องบูชา 
           Em                     D
ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์