เพลง ข้าร้องว่าฮาเลลูยา » Nexus

Intro: A / / / | / / / / | A/F# / / / | / / / /

Verse1:
           A
1: ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
                   D/F#
ในท่ามกลาง ศัตรูที่รุมเข้ามา 
       A
ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
    D/F#
ให้ดังกว่าความ ไม่เชื่อในใจ 
       A
ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
        D/F#
อาวุธของข้า คือเสียงดนตรี 
      A
ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
      D/F#
แผ่นดินสวรรค์ มาสู้แทนข้า 

Chorus:
     D                               A
C: ข้าร้องสรรเสริญ ในท่ามกลางพายุร้าย 
   F#m
จะร้องให้ดังขึ้นอีก 
                 E
ให้เสียงสรรเสริญ เหมือนเสียงคำราม 
D                                  A
ถึงเหลือเพียงเถ้าถ่าน ความหวังจะเรืองรอง 
F#m                                 E (hold to V2 & Tag)
ความตายได้พ่ายลง ต่อองค์ผู้ทรงพระชนม์ 

Verse2:
          A
2: ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
               D/F#
หมดทั้งจิตใจ ทั้งสิ้นภายใน 
      A
ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
    D/F#
จะได้เห็น ความมืดหนีไป 
      A
ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
              D/F#
ในท่ามกลาง เวลาที่ไม่เข้าใจ 
      A
ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
    D/F#
ความกลัวมลาย สลายสิ้นไป 

Repeat [Chorus]

Channel: A / / / | / / / / | D / / / | / / / /

Bridge1:
       A                          A
B: ร้องให้ดังยิ่งกว่านี้ | ร้องให้ดังยิ่งกว่านี้ 
  D                          D
ร้องให้ดังยิ่งกว่านี้ | ร้องให้ดังยิ่งกว่านี้ 
  A                           A
ร้องให้ดังยิ่งกว่านี้ | ร้องให้ดังยิ่งกว่านี้ 
  D                            D
ร้องให้ดังกว่าที่เคย | ร้องให้ดังกว่าที่เคย 

Bridge2:
      A
3: ร้องให้ดังยิ่งกว่านี้ 
             A
ในท่ามกลาง ศัตรูที่รุมเข้ามา 
  G
ร้องให้ดังยิ่งกว่านี้ 
G
ให้ดังกว่าความ ไม่เชื่อในใจ 
  D
ร้องให้ดังยิ่งกว่านี้ 
D
อาวุธของข้า คือเสียงดนตรี 
  E
ร้องให้ดังกว่าที่เคย 
       E
แผ่นดินสวรรค์ มาสู้แทนข้า 

End:
     E
E: ร้องให้ดังกว่าที่เคย 

Repeat [Chorus] (2x)

Tag: (2x)
         A
T: ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
     D (hold to end)
ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 

Bridge3:
     A
4: ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
             A
ในท่ามกลาง ศัตรูที่รุมเข้ามา 
 G
ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
G
ให้ดังกว่าความ ไม่เชื่อในใจ 
 D
ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
D
อาวุธของข้า คือเสียงดนตรี 
 E
ข้าร้องว่าฮาเลลูยา 
       E
แผ่นดินสวรรค์ มาสู้แทนข้า 

เพลง พระองค์ดี(ฉันต้องการร้องออกไป) » TOV

Intro: | A | E/G# | D | D E |

Verse1:
    A
1: ฉันต้องการร้องออกไป 
.
ให้เสียงกังวานก้องไป 
D
ความดีพระองค์มากมาย 
.
ทรงแสนดีไม่หยุดยั้ง 
F#m
..ทรงเต็มด้วยพระเมตตา 
.
พระคุณเต็มล้นชีวิต 
A          E
ความรักสุดแสนอัศจรรย์ 

Chorus:
     A
C: ฉันร้องบทเพลง เพราะพระองค์ดี 
.
และฉันเต้นรำ เพราะพระองค์ดี 
          D
และฉันโห่ร้อง เพราะพระองค์ดี 
.
พระองค์ดี 

End:
E: ทรงแสนดี 

Verse2:
    A
2: ไม่มีผู้ใดอาจเปรียบ 
.
ไม่มีใครเทียบพระองค์ 
D
โลกนี้และท้องทะเล 
.
สะท้อนความจริงสิ่งนี้ 
F#m
..ในคืนที่ฉันมืดมน 
.
พระองค์ส่องแสงให้เห็น 
A                    E
ความรักสุดแสนอัศจรรย์ 

Bridge:
          Bm7
B: จะสรรเสริญสุดใจ 
            D
และป่าวร้องออกไป 
                A
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี 
     Bm7
ไม่ว่าร้ายหรือดี 
      D
ชีวิตฉันเปรมปรีดิ์ 
               A
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี 
      Bm7
จะสรรเสริญสุดใจ 
            D
และป่าวร้องออกไป 
                A            E
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี 
     Bm7
ไม่ว่าร้ายหรือดี 
      D
ชีวิตฉันเปรมปรีดิ์ 
               A             E
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี 

เพลง ความมืดยังครั่นคร้าม » Nexus

Verse 1:
    Am                  Fma7
1: ลม พายุโหมกระหน่ำ 
                         C
จงกลายเป็นสันติสุข 
              Gsus
จงหยุดลง โดยพระนาม 
Am                Fma7
ใจ จงนิ่งและสงบ 
                   C
ให้ทะเลนั้นสยบ 
              Gsus
ลงทุกครั้ง โดยพระนาม 

Chorus:
     Fma7    Am              G
C: เยซู เยซู.. ความมืดครั่นคร้ามนามพระองค์ 
Fma7    Am                G
เยซู เยซู.. ปิดปากความกลัว 
Fma7    Am                G
เยซู เยซู.. ความมืดครั่นคร้ามนามพระองค์ 
Fma7          Am  G
เยซู นามเยซู 

Verse 2:
    Am                      Fma7
2: กระดูก แห้งจงฟื้นชีวี 
                            C
กลับมาและร้องสรรเสริญ 
              Gsus
ได้อีกครั้ง ข้าจะร้อง 

Bridge:
          F                                    C             G
B: พระนาม ทรงเป็นแสง ความมืดนั้นก็พลันสลาย 
      F       G                    Am
พระนาม ที่สิ่งใดก็ต้องพ่ายแพ้ 
     F                              C             G
พระนาม ทรงอยู่เหนือ ทั้งสิ้นเป็นนิจนิรันดร์ 
      F       G                     Am
พระนาม ที่สิ่งใดก็ต้องพ่ายแพ้ 

REPEAT : [Chorus]

Interlude:
F | Am | G | F | Am | G |

Tag:
    F          Am  G
T: เยซู เยซู 
F           Am  G
เยซู เยซู 

REPEAT : [Bridge > Chorus]

End:
F

เพลง หักโซ่ตรวนจองจํา » TOV

INTRO: | Em / C / | G / D / |

Chorus: (2x)
               Em    C                  G    D
C: ฤทธิ์อำนาจมี ในพระนามพระเยซู 
         Em     C                   G    D
ฤทธิ์อำนาจมี ในพระนามพระเยซู 
         Em     C                   G    D
ฤทธิ์อำนาจมี ในพระนามพระเยซู 

Tag:
                          Em                     C
T: หักโซ่ตรวนจองจำ หักโซ่ตรวนจองจำ 
                      G   D
หักโซ่ตรวนจองจำ 

Verse: (2x)
          Em         C     G         D
1: ทรงเป็นเครื่องบูชา ตายเพื่อเรา 
     Em   C         G        D
เต็มใจให้เราโดย ไม่เสียดาย 
   Em       C        G    D
ไถ่เรารอดบาป ประตูสวรรค์ 
    Em   C   G   D
เปิดรับ 

CHORUS (2x)

Bridge: (4x)
                Em      C      G    D
B: กองทัพพระเจ้า ลุกขึ้นมา 
           Em      C      G   D
กองทัพพระเจ้า ลุกขึ้นมา 
           Em      C      G   D
กองทัพพระเจ้า ลุกขึ้นมา 
                      Em                      C
หักโซ่ตรวนจองจำ หักโซ่ตรวนจองจำ 
                      G    D
หักโซ่ตรวนจองจำ 

OUTRO: | Em / C / | G / D / |

เพลง พักสงบ

Verse1:
    C       G Am  F   D  G
1: องค์พระเจ้า เป็นที่คุ้มภัย 
C              F    Dm7              G
ความยิ่งใหญ่ อยู่ในพระหัตถ์พระองค์ 

Chorus:
                   F        G       C
C: เมื่อพายุพัดมา ท้องฟ้าคำราม 
                     F         G          Am
ข้าอยู่เหนือคลื่นลม โดยนามพระองค์ 
              F       G     C
พระบิดาจะทรงอุ้มชู ดูแล 
G           F      G         C
ข้าจะนิ่งอยู่ ไว้ใจพระองค์ 

Verse2:
         C  G    Am          F      D7  G
2: ดวงใจนั้นสงบ   ในพระคริสต์องค์เดียว 
C          F        Dm7          G
โดยฤทธา  ข้าจึงไว้วางใจพระองค์ 

เพลง ความสุขภายในใจ

Verse:
    Bb               Dm  Gm             Dm7
1: ความสุขภายในใจ   ล้นเต็มอยู่ภายใน 
E              Cm                   F       Bb F Bb F
เร้าดวงใจ จิตวิญญาณให้ เกิดความยินดี 
           Bb        Dm
พระประทานความสุข 
Gm                   Dm
ยามทุกข์ ทรงเป็นเพื่อน 
Eb             Cm                   F   Bb Bb7
ทรงชูใจด้วยความเมตตา อย่างอัศจรรย์ 

Chorus:
     Eb       F             D7                     Gm
C: เรานมัสการ ด้วยจิตวิญญาณ และความจริง 
Eb       F             D7                     Gm
เรานมัสการ ด้วยจิตวิญญาณ และความจริง 
     Eb                Bb7
จะมีผู้ใดเปรียบพระองค์ 
Cm         F    Bb Eb F Bb
สหายเลิศในใจเรา 

เพลง พระเยซูเราน้อมรับพระองค์

Verse:
    A         F#m
1: พระเยซู เราน้อมรับพระองค์ 
D                            A
ประกาศพระองค์ เป็นราชา 
F#m             C#m
สถิตที่นี่ อยู่ท่ามกลางพวกเรา 
D                       E7
เรายกพระองค์ นมัสการ 

Chorus:
     A                 F#m
C: นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์ 
D    E7           A        F#m
นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์ 
D    E             A        F#m
นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์ 
           D        E7   A
เชิญพระเยซูประทับที่นี่