เพลง โปรดเทการเจิมลงมา

Verse:
G   D                    G                            Bm7
1: ขอเชิญองค์พระวิญญาณ ประทับอยู่ในดวงใจ 
                          Am             C                  G
โปรดเทความรักยิ่งใหญ่ เทการเจิมพระองค์ลงมา 
    D         G                                 Bm7
ข้าขอนมัสการ ด้วยวิญญาณและความจริง 
                       Am             C         D         G
โปรดเจิมด้วยพระสิริ เจิมด้วยฤทธิ์องค์พระวิญญาณ 

Chorus:
          Dsus          G                   Cmaj7
 C: โปรดเทการเจิมลงมา เติมเต็มชีวิตข้า 
                            Am               C                 G
 ด้วยฤทธิ์องค์พระวิญญาณ ช่วยรักษาเยียวยาดวงใจ 
         Dsus         G                           Cmaj7
 โปรดเทการเจิมลงมา เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า 
                          Am             C      D         G
 อยากให้พระองค์นำพา โอบอุ้มข้าไว้นานเท่านาน 

เพลง ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้าจะกลับไป

Verse:
                 G
1: ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้าจะกลับไป 
               C                      G
และร้องบทเพลงแห่งความเป็นไท 
                G
และความสุขสันต์ชื่นใจ 
   D7         G
จะดำรงอยู่นิรันดร์ 

Chorus:
              C                  G
C: เขาจะได้รับ การเล้าโลมใจ 
             C
ความเศร้าโศกการคร่ำครวญ 
              D7
จะสูญหายไป 

เพลง น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า

Verse:
           G
1: น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า 
       C                          G
น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า 
          C
พระคุณความรอดอนันต์ 
             G
พระคริสต์ตายเพื่อฉัน 
D7              G
สรรเสริญพระเจ้า 

Chorus:
    G               D7
C: สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา 
D7              G
สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา 
G               D7
สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา 
G   D7         G
สรรเสริญพระเจ้า 

เพลง ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์

Verse:
            A           D             A
1: ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ 
                E7
ในวันนี้และนิรันดร์ 
        A           D             A
ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ 
   E7          A
ในวันนี้และนิรันดร์ 

Chorus:
            E7             A
C: แด่พระองค์  แด่พระองค์ 
         E7             A
แด่พระองค์  แด่พระองค์ 
        A           D             A
ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ 
   E7          D
ในวันนี้และนิรันดร์ 

เพลง เพียงผู้เดียว | Bongkote

Verse:
    G                           Bm
1: องค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงงดงาม 
C                                 Dsus4 D
พระองค์ทรงประทับ ในที่สูงเบื้องบน 
G                            Bm
องค์สันติราช พระองค์ทรงครอบครอง 
       Am           C            Dsus4 D
และสันติภาพในพระองค์ ไม่มีที่สิ้นสุด 

Pre-chorus:
         Bm           C
P: พระองค์ทรงสมควร 
    Bm                C
พระองค์ทรงเป็นผู้เดียว 

Chorus:
     D  G
C: ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา 
D/F#                   C                Am   Dsus4  D
ถวายนมัสการ พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์ 
          G
และข้าวางทุกสิ่ง 
           B/F#              Em
ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์ 
        C
เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว 
     Am            D           G
ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ 

เพลง ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา

Verse:
    G        Bm     C          G    C
1: ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา  โอ  พระเจ้า 
Em                D7              G
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้า 
G        Bm     C         G    C
ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา  โอ  พระเจ้า 
Em                D7              G
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้า  

Chorus:
     C             D7
C: ข้ารู้ว่าพระองค์มี 
 G             Em
พระประสงค์ในชีวิตข้า 
 C            D7          G  G7
 ข้าพร้อมที่จะทำตามพระบัญชา 
 C               D7         B7       Em
 ข้าจะทูลพระองค์ตราบ เท่าชีวิตของข้ามีอยู่ 
C            D7       G
 ด้วยความเมตตาที่มีต่อข้า