เพลง โอ้ อิสราเอล

Verse1:
         Dm               A7      Dm
1: โอ้ อิสราเอลจงรีบตื่นขึ้นเถิด 
      F                         Gm    A7
สรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างโลกา 
    Dm
ใจชื่นบาน ยินดีในพระองค์ 
.
ยินดีในพระองค์ 
                 A7               Dm
ยินดีในพระองค์ โอ้ อิสราเอล 

Chorus:
           Bb           F
C: ทรงเป็นความสว่าง 
        C                      Dm
พระศิลาของเรา ชาวเมืองฟ้า 
 Bb         F            Edim         A7
เราจึงไม่กลัว ในพระองค์เราวางใจ 

Verse2:
       Dm                   A7       Dm
2: ลุกขึ้น ชนชาติขององค์พระเจ้า 
      F                           Gm   A7
ร้องเพลงสรรเสริญองค์ผู้สร้างท่าน 
    Dm
ชื่นชมและร้องสรรเสริญพระนาม 
.
ร้องสรรเสริญพระนาม 
                         A7               Dm
ร้องสรรเสริญพระนาม โอ้ อิสราเอล 


เพลง ดวงใจข้าเผาผลาญร้อนรน

 verse:
    Dm                    Gm
1: ดวงใจของข้า เผาผลาญร้อนรน 
      Dm               A7
เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ 
         Dm      Gm
ที่ทรงประทานไม่มีวันสูญไป 
Dm     A7       Dm
เป็นไฟที่มีฤทธิ์ไม่สิ้นสุด 

Chorus:
                        Gm
C: โอ้ ฮาเลลูยา โอ้ ฮาเลลูยา 
  Bb       C       F
สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า 

โอ้ ฮาเลลูยา โอ้ ฮาเลลูยา 

สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า 

เพลง พื้นฟ้าสวรรค์

Verse1:
  G             C     D                           C       G
1: พื้นฟ้าสวรรค์  ประกาศพระบารมีพระเจ้า 
G                  C   D                               C         G
  ผู้ใดเปรียบปาน  พระองค์ผู้ทรงงดงามตระการ 

Chorus1:
  G                                C      D7
C: เพราะพระองค์ทรงพระชนม์ 
                       Bm   Em
สถิตอยู่เหนือบัลลังก์ 
                                Am    D7
ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ 
                  G
นมัสการพระองค์ 

Verse2:
  G                  C  D7                     C  G
2: ฉันจึงกราบลง  ต่อองค์ผู้ทรงสง่าราศี 
G               C    D7                        C   G
  ผู้พลีพระชนม์  นำเราให้คืนดีกับพระเจ้า 

Chorus2:
 G                             C     D7
3: และพระองค์ฟื้นพระชนม์ 
                       Bm   Em
สถิตอยู่เหนือบัลลังก์ 
                                Am   D7
ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ 
                  G
นมัสการพระองค์ 

เพลง เราบูชาพระนาม

Verse:
           D      Bm7]
1: เราบูชาพระนาม 
        Em7 Bm/A A
องค์พระเยซูคริสต์เจ้า 
       F#m7        B7  B  Em  Asus  A
ผู้ทรงเต็มด้วย พระสิริพระเจ้า 

Chorus:
        Bm       C#sus
C: ไม่มีผู้ใด ไม่มีนามใด 
 C#         F#m    Bsus4
เทียบเทียมนาม พระองค์ 
B7  Em7  Em7/A G/D     D
เราจึงบูชา  นมัสการพระองค์ 

เพลง อยู่เพื่อพระคริสต์

Verse1:
                    F                           C7
1: อยู่เพื่อพระคริสต์ ชีวิตถวายพระองค์ 
                 Bb                          F
พระหัตถ์มั่นคง ทรงนำไปตามมรรคา 
              F7
อยู่ในพระองค์ชื่นใจยินดี 
       Bb                       F
มอบชีวีพลีบูชาแสนสุขอุรา 
      C7              F
เมื่อข้าได้พบพระองค์ 

Verse2:
                    F                        C7
2: ครั้งหนึ่งใจข้า ชั่วช้าด้วยการอธรรม 
         Bb                       F
แต่มีผู้นำ ทรงทำให้ข้ามั่นคง 
                    F7
ด้วยความเมตตาพระองค์ทรงช่วย 
        Bb                                       F
พร้อมด้วยความรักยืนยงพระหัตถ์มั่นคง 
    C7          F
ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ 

Verse3:
                    F                               C7
3: เมื่อมารเข้าครอง ทดลองใจข้าหวั่นไหว b
               B                      F
 แต่ข้าวางใจ มีชัยใจเกิดสุขสันต์ 
                  F7
พระองค์ประทานกำลังมากมาย 

      Bb                           F
ทรงให้สิ่งสารพันใจเกิดสุขสันต์ 
     C7             F
ทุกวันถวายพระองค์ 

เพลง องค์สูงสุด(..และจอมราชา) » Glory Music

Intro: | A | D | Esus | E | A | D/A |

Verse1:
    A    A/C#     D2    Esus     A   A2
1: ทรงอยู่เหนือฤทธา และจอมราชา 
      A/C#    D2 D   E                       A
ทรงอยู่เหนือทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมา 
    A/C#  F#m         E                    D  A
สูงส่งกว่าปัญญา และหนทางปวงประชา 
Bm        Bm/A             E/G#
ทรงสถิตที่นี่ก่อนสร้างโลกา 

Verse2:
          A/C#     D2      Esus       A   A2
2: ทรงอยู่เหนือบัลลังก์ และอาณาจักร 
  A/C#  D2  D  E             A
สิ่งมหัศจรรย์ ทั้งสิ้นที่โลกรู้มา 
  A/G#     F#m       E                 D  A
ยิ่งกว่ากองคลัง และทรัพย์ทั้งสิ้นที่มี 
Bm           D/A            C#7sus/G#  C#
หาสิ่งใดมาเทียบ เปรียบกับพระองค์ 

Chorus:
                     A        Bm7   E/G#  A
C: ตรึงกางเขน เก็บวางในอุโมงค์ 
    Asus A Bm7     E/G#           A
ทรงพลีพระชนม์ ถูกทอดทิ้งเดียวดาย 
A/G#    F#m   Amaj7 E D  A
เหมือนกุหลาบ ย่ำยีจนจมดิน 
A/C#     Bm7  A/C#      D
รับบาปประชา และไม่ลืมข้า 
E        A
องค์สูงสุด 

End:
    A/G#    F#m   Amaj7 E D  A
E: เหมือนกุหลาบ ย่ำยีจนจมดิน 
A/C#     Bm7  A/C#      D
รับบาปปวงชน และไม่ลืมข้า 
E        A
องค์สูงสุด