เพลง พระเยซูข้าหลงรักพระองค์

Verse:
    D#     A# Cm              D#
1: พระเยซู.. ข้าหลงรักพระองค์ 
G#            D#
ใจข้ารักพระองค์ 
      Fm                A#
เป็นของพระองค์นิรันดร์ 
D#  A#  Cm              D#
หัว..ใจ.. ข้าร้องหาพระองค์ 
      Fm               A#      D#
ทรงเป็นสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ 

Chorus:
                    G#                 D#/G
C: เติมเต็มหัวใจ เติมเต็มภายใน 
                               Fm
ด้วยพระคุณและความรัก 
        A#    D#
ที่ไม่เคยยั้งหยุด 
                G#
โปรดนำข้าใกล้ 
            Gm      Cm
ทรงโอบข้าไว้ในพระทรวง 
      Fm               A#     D#
ทรงเป็นสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ 

End:
           Fm               A#     D#
E: ทรงเป็นสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ 

เพลง ในอ้อมแขนพระองค์

Intro: E F#m7 G#m7 A (2x)

Verse1:
    E
1: ฉันร้องบทเพลงสรรเสริญ 
            A2      C#m7
ถวายต่อหน้าพระพักตร์ 
             A2
ความรักที่ฉันต้องการ 
        B                      E
พระเยซู ฉันต้องการพระองค์ 

Verse2:
                E
2: เพราะฉันเป็นของพระองค์ 
                    A      C#m7
เพราะทรงยอมตายเพื่อฉัน 
               A2
พระคุณพระองค์นิรันดร์ 
         B                  C#m7
พระเยซูฉันต้องการพระองค์ 

Pre-chorus:
   C#m7    A2               E       B
P: ในอ้อมแขนพระองค์  ไม่เคยทิ้งฉันไป 
C#m7       A              E           B
  ฉันขอได้แนบสนิท อยู่ในวิถีพระองค์ 

Chorus:
        E               B
C: บัดนี้ได้ใกล้พระองค์ 
B            C#m7
ชีวิตฉันแสนชื่นชม 
                A
ชีวิตฉันแสนชื่นบาน พระองค์ 
    E                   B
ฉันรู้ ฉันไม่เหมือนเดิม 
B       C#m7
ชีวิตฉันเปลี่ยน 
                       A2
ฉันขอได้ใกล้พระองค์ 
                       E  (C#m7)
ฉันขอได้ใกล้[พระองค์] 

Bridge:
   C#m7    A2        E         B
B: ขอสรรเสริญพระนามพระองค์ 
      C#m7            B
เพราะฉันต้องการได้มาอยู่ใน 
         A       A2
ที่ประทับพระองค์ 

เพลง รักในพระคุณ

Intro: D / D / Bm / Bm G / A7

Verse:
    D
1: ความรักยิ่งใหญ่  ความรักประเสริฐ 
Em                      A7
เป็นพระคุณ ประทานให้เรา 
D
องค์ผู้ทรงไถ่  องค์ผู้สูงสุด 
Em                             A7
ทรงพลีพระชนม์  บนไม้กางเขน 

Chorus:
    G                                             F#m
C: ใครจะเปรียบเหมือน  องค์พระเจ้าทรงฤทธิ์ 
G                                Bm  A7
ใครจะรักเรา เท่าพระองค์ 
G                                         F#m     Bm
จะมอบกายและใจ  เพื่อทดแทนพระคุณ 
            Em                   A7sus4.       A7      D
แด่พระเจ้ายิ่งใหญ่  จะรักและเชื่อฟังสืบไป 

เพลง ข้ามีชีวิตได้อย่างไร

Intro: E Eb C#m B A / B A E Eb C#m B  E

Verse:
    E   B7/Eb     C#m7   B               A
1: ข้ามีชีวิตได้อย่างไร    ข้าจะเป็นเช่นไร 
                  B      G#m
หากไร้รักพระองค์ ที่แตะต้องใจ 
A                               G#m  C#m7
เพราะพระองค์ทรงเยียวยา ชำระใจข้า 
  F#m/B  A  Bsus B
พ้นทาส    เป็นไท 

Pre-chorus:
         C#m7             A
P: เมื่อข้ายืนต่อหน้าพระองค์ 
      E            B
ด้วยชูมือยกขึ้นตรง 
         C#m7     A
และด้วยใจที่ถ่อมลง 
          E                B
ต่อพระพักตร์ของพระองค์ 
       C#m7        A
ทรงถูกตรึงสิ้นพระชนม์ 
        E            B            A            B
จ่ายราคา เพื่อไถ่ข้า เพื่อไถ่ข้า ให้เป็นไท 

Chorus:
               E                           A
C: เพราะรักพระองค์ นั้นสูงถึงเมืองสวรรค์ 
          C#m7
ลึกยิ่งกว่ามหาสมุทร 
               A               B
ชีวิตข้าต้องการเพียงพระองค์ 
      E                             A
ไม่มีผู้ใดเติมใจข้าได้เต็มเช่นนี้ 
                C#m7
ล้นด้วยความชื่นชม 
         A/B       B       E
มีเพียงพระองค์ เพียงผู้เดียว