เพลง จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้า

Verse1:
      Dm           Gm    A7
1: จงชื่นชมยินดี ในพระเป็นเจ้า 
                       Dm
จงชื่นชมยินดี ในพระองค์ 
Dm            Gm            A7
  จงชื่นชมยินดี ในพระเป็นเจ้า 
                       Dm
จงชื่นชมยินดีในพระองค์ 

Chorus:
          Bb           C
C: แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า 
Dm
จะครองจิตใจ 
       Bb          C
แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า 
A7                Dm
จะครองจิตใจ ไว้ในพระองค์ 

Verse2:
Dm          Gm               A7
2: อย่าทุกข์ร้อน  ในสิ่งใดใด 
                      Dm
แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ 
Dm         Gm              A7
  อย่าทุกข์ร้อน  ในสิ่งใดใด 
                     Dm       (Fm7-G7-Cm)
แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ 

เพลง อย่ากลัวเลย

Verse:
     Dm                   Gm
1: อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า 
    Dm                 A7                    Dm
อย่าขยาด เพราะเราเป็น พระเจ้าของเจ้า 

Chorus:
            C                  Gm            C
C: เราจะหนุนกำลังของเจ้า  เราจะช่วยเจ้า 
         Gm      C      C7      F        A/E   Dm
เราจะชูเจ้า ด้วยมือขวา  อันมีชัยของเรา 
     Gm          C          A             Dm
เราจะชูเจ้าด้วยมือขวา อันมีชัยของเรา 

เพลง เราบัญชาเจ้า

Verse:
              Dm           Gm
1: เราบัญชาเจ้าแล้วมิใช่หรือ 
             A7                 Dm
ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด 
            Dm                 Gm
จงอย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย 
              Dm  A7      Dm
พระเจ้าของเจ้า สถิตอยู่ด้วย 

Tag:
        Dm               Bb
T: พระเจ้าทรงอยู่ด้วยเสมอ 
     A               Dm
ในแห่งใดใดที่เจ้าไป 

เพลง ขอความรักขอฤทธา

Verse:
    Em           Cmaj7      Bm7
1: ขอความรัก    ขอฤทธา 
                          Em
ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล 
Em           Cmaj7      Bm7
ขอความรัก    ขอฤทธา 
                          Em
ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล 

Chorus:
                     Am7                     Em
C: เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นดวงจิต 
                  Am7                      Em
เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นดวงใจ 
                  Am7                    Em
เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นกำลัง 
                     Cmaj7 Bm7           Em
เพราะทรงเป็นพระเจ้า     ทรงเป็นพระเจ้า 

เพลง บริสุทธิ์ บริสุทธิ์

Verse:
    Am      Dm                     F               G
1: บริสุทธิ์ บริสุทธิ์    พระเป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด 
Am       Dm                     F               G             Am
บริสุทธิ์  บริสุทธิ์    พระเป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด 

Chorus:
                            Dm            G                    Am
C: ผู้ทรงดำรงอยู่ในกาลก่อน  ผู้ทรงดำรงในปัจจุบัน 
            Dm     F                              G              Am
ผู้ซึ่งจะเสด็จมา    พระเป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด 

เพลง เพียงผู้เดียว | Bongkote

Verse:
    G                           Bm
1: องค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงงดงาม 
C                                 Dsus4 D
พระองค์ทรงประทับ ในที่สูงเบื้องบน 
G                            Bm
องค์สันติราช พระองค์ทรงครอบครอง 
       Am           C            Dsus4 D
และสันติภาพในพระองค์ ไม่มีที่สิ้นสุด 

Pre-chorus:
         Bm           C
P: พระองค์ทรงสมควร 
    Bm                C
พระองค์ทรงเป็นผู้เดียว 

Chorus:
     D  G
C: ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา 
D/F#                   C                Am   Dsus4  D
ถวายนมัสการ พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์ 
          G
และข้าวางทุกสิ่ง 
           B/F#              Em
ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์ 
        C
เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว 
     Am            D           G
ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ