เพลง จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้า

Verse1:
      Dm           Gm    A7
1: จงชื่นชมยินดี ในพระเป็นเจ้า 
                       Dm
จงชื่นชมยินดี ในพระองค์ 
Dm            Gm            A7
  จงชื่นชมยินดี ในพระเป็นเจ้า 
                       Dm
จงชื่นชมยินดีในพระองค์ 

Chorus:
          Bb           C
C: แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า 
Dm
จะครองจิตใจ 
       Bb          C
แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า 
A7                Dm
จะครองจิตใจ ไว้ในพระองค์ 

Verse2:
Dm          Gm               A7
2: อย่าทุกข์ร้อน  ในสิ่งใดใด 
                      Dm
แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ 
Dm         Gm              A7
  อย่าทุกข์ร้อน  ในสิ่งใดใด 
                     Dm       (Fm7-G7-Cm)
แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ 

เพลง เยโฮวาห์ยิเรห์

Verse:
    Em
1: เยโฮวาห์ยิเรห์ 
Am                      C             D           Em
พระผู้จัดเตรียมพระคุณมากเหลือล้นเพื่อข้า 
.
เพื่อข้า เพื่อข้า 
Em
เยโฮวาห์ยิเรห์  
Am                      C             D            Em
พระผู้จัดเตรียมพระคุณมากเหลือล้น เพื่อข้า 

Chorus:
           Em                       Am
C: พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อข้า 
      Am              B              Em
จากคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ 
Em            E7       Am
พระองค์ประทานทูตสวรรค์คุ้มครองข้า 
      C                      D           Em
พระเจ้าทรงเตรียมทุกอย่างเพื่อข้า เพื่อข้า เพื่อข้า 
      C                          D           Em
พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อข้า เพลง โดยพระเจ้า(..พวกเราจึงมีกำลัง)

Verse:
    Dm                        A
1: โดยพระเจ้า พวกเราจึงมีกำลัง 
Gm                Dm
โดยพระองค์ ศัตรูนั้นต้องล้มลง 
               A                                            Dm
พวกเราโห่ร้องด้วยเพลงแห่งความมีชัย จอมโยธา 

Chorus:
       C               F
C: ชัยชนะ พระเจ้าเป็นผู้ครอบครอง 
           Gm                 A
และทรง ให้เราเป็นไท 
 C                   F
โดยพระคำ ที่ได้ทำลายศัตรู 
Gm                        A
โอ้ชาวโลกจงสรรเสริญว่า 

End:
     Dm
E: จอมโยธา จอมโยธา 

เพลง พระองค์ดี(พระกรุณาทรงนำ..) » Glory Music

Intro: A E/G# F#m Dmaj7

Verse:
    A                    E/G#
1: พระกรุณา ทรงนำข้าสำนึกบาป 
      F#m              Dmaj7
ความชอบธรรม นำข้าใกล้พระองค์ 
  A                        E/G#
พระเมตตา ทรงเปลี่ยนข้าเหมือนพระองค์ 
    F#m               Dmaj7
พระองค์ทรง รักข้ามากมาย 
 D   E      E/F# F#m              E/G#
ในทุกๆ วัน ข้าสรรเสริญด้วยเสียงเพลง 
Bm   D/A     G2
เทใจข้า นมัสการ 

Chorus:
    Esus E A      E/G#
C: พระองค์ดี พระองค์ดี 
    F#m              E      D2
ทรงแสนดี พระเมตตาดำรงนิจนิรันดร์ 
Esus  E  A     E/G#
พระองค์ดี พระองค์ดี 
     F#m                     Dmaj7
ทรงแสนดี พระเมตตาดำรงนิจนิรันดร์ 

Bridge:
       A
B: เพราะพระคุณไม่มีสิ้นสุด 
E/G#
ความงดงามไม่มีลบเลือน 
  F#m                  Dmaj7
พระเมตตาทรงดำรงอยู่ 
.
ตลอดกาล 

เพลง สรรเสริญพระเยซู | Crossover

Chorus:
     E                    A C#m     D
C: สรรเสริญพระเยซู ยกชูพระนามพระองค์ 
                    Bm     B7                 E7
ร้องเปล่งเสียงโมทนา  ขอบคุณพระองค์ 
                    A   C#m              D
สรรเสริญพระเยซู ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน 
              Bm       E7                A
ทั้งใจและวิญญาณ  มอบแด่พระองค์ 

Verse:
                 A                             D
1: ให้เราได้รัก พระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ 
              A      F#m           Bm  E7
เราปรารถนา ได้มาใกล้พระเยซู 
          A           A7          D   Dm
เราจะถวาย ด้วยเพลงนมัสการ 
                  A         E7                      A
จะเปล่งเป็นเสียง ชื่นบานสรรเสริญพระองค์