เพลง ผู้เตรียมทาง(สรรเสริญพระองค์) Way Maker

                G                           D
1: ทรงประทับ เคลื่อนอยู่ท่ามกลางเรา 
                        A                       Bm
สรรเสริญพระองค์ สรรเสริญพระองค์ 
             G                          D
ทรงประทับ ทรงเคลื่อนไหวที่นี่ 
                       A                        Bm
สรรเสริญพระองค์ สรรเสริญพระองค์ 
        A          G
C: (ทรงเป็น) ผู้เตรียมทาง ทำการอัศจรรย์ 
       D
รักษาสัญญา แสงส่องความมืดมน 
                                   Bm
พระเจ้า พระผู้ช่วยของข้า 
                  G                    D
2:  ทรงประทับ สัมผัสทุกหัวใจ 
                       A                        Bm
สรรเสริญพระองค์ สรรเสริญพระองค์ 
            G                            D
ทรงประทับ เยียวยารอย แผลใจ 
                      A                         Bm
สรรเสริญพระองค์ สรรเสริญพระองค์ 
                 G                  D
3: ทรงประทับ ชุบชีวิต เราใหม่ 
                      A                        Bm
สรรเสริญพระองค์ สรรเสริญพระองค์ 
            G                    D
ทรงประทับ รักษาทุกดวงใจ 
                        A                      Bm
สรรเสริญพระองค์ สรรเสริญพระองค์ 
    Bm                G                       D
T: พระผู้ช่วยของข้า พระผู้ช่วยของข้า 
                          A
พระผู้ช่วยของข้า พระผู้ช่วยของข้า 
G   A
B: แม้ในยามข้าไม่เห็น พระองค์ช่วยอยู่ 
D
แม้ในยามไม่รับรู้ ยังทรงทำการ 
                                                   Bm
ไม่เคยหยุดยั้ง พระองค์ยังช่วยเราอยู่ 

ไม่เคยหยุดยั้ง พระองค์ยังช่วยเราอยู่่ 

เพลง โฮซันนา(สรรเสริญทุกครา)

Verse1:
    G
1: สรรเสริญทุกครา 
C                 G
สายตาเพ่งมองพระองค์ 

มองที่พระองค์ 
G
ความหวังเปรมปรีดิ์ 
C                      G
หัวใจถวิลหาพระองค์ 

เฝ้าคอยพระองค์ 

Pre-chorus:
    D
P: และเมื่อพบพระองค์ 
C                      G
ทรงให้เรี่ยวแรง ต่อสู้ก้าวไป 
D               C                G
เพราะทรงสถิต ทุกความกลัวมลายสิ้นไป 
D
เราไม่กลัว 

Chorus:
  G        Em7 C
C: โฮซันนา โฮซันนา 
G                         D
ทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยเรา 
Em7             C
ทรงสมควรคู่คำสรรเสริญ 
G         Em7 C
โฮซันนา โฮซันนา 
G                              D
ขอเชิญประทับท่ามกลางเรา 
Em7              C
ให้ชีวิตเราเป็นตามพระทัย 

Verse2:
    G
2: ได้ยินเสียงของ 
                        C
หัวใจเรียกร้องพระองค์ 
G
ร้องหาพระองค์ 
G
ในแผ่นดินพระองค์ 
                        C
ขอทรงสร้างข้าขึ้นใหม่ 
G
ขอสร้างข้าใหม่ 

End:
    G
E: โฮซันนา 

เพลง ข้าเป็นของพระองค์

INTRO: A  E/G#  F#m7  D  (2x)

Verse1:
            A
1: ความรักของพระองค์ 
               E/G#
สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์ 
        F#m7
ความชอบธรรมพระองค์ 
               D
มั่นคงเหนือภูเขาสูงใหญ่ 
    A                               E/G#
ข้ามีความมั่นใจ ในพระเจ้าผู้เป็นความรัก 
    F#m7                               D
จิตใจข้ายินดี ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา 

Chorus:
                   A           E/G#
C: ร้องว่า ฮาเลลูยา ข้าเป็นของพระองค์ 
    F#m7       D
ฮาเลลูยา พระองค์รู้จักข้า 
     A              E/G#
ทุกวันเวลา เดินไปกับพระองค์ 
    F#m7              D
นิจนิรันดร์กาล พระองค์รักข้าก่อน 

Verse2:
        A
2: ในความรักพระองค์ 
                     E/G#
ความหวาดกลัวต้องหลีกหนีหาย 
      F#m7
ทรงเป็นแสงที่ฉาย 
                     D
เหนือความอายและความมืดมน 
      A                          E/G#
พระองค์อยู่ข้างเรา แม้เผชิญกับความทุกข์ทน 
    F#m7                      D
ข้ามีความยินดี ในชัยชนะของพระเยซู 

Bridge:
              Bm7          A/C#    D
B: จะความมืดหรือความตายอันตราย 
       Esus                         Bm7    A/C#
ก็ไม่อาจจะพรากเรา จากความรักของพระคริสต์ 
        Dmaj7     Esus  E
ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัย 

OUTTRO: A  E/G#  F#m  D  A

เพลง พระเจ้าอวยพร

Verse:
    B                       E
1: พระเจ้าอวยพร และคุ้มครอง 
B/D#                        F#sus
ให้พระพักตร์ทอประกายอยู่ 
                                G#m
และล้นด้วยพระเมตตา 
                            E
พระพักตร์หันมา หาท่านและ 
B/D#  F#sus B
มอบ....สันติ....สุข 

Interlude:
| B / / / | Bsus / / / |

Repeat verse:

Chorus:
     G#m7 E          B         F#
C: อา........เมน อาเมน อาเมน 
G#m7 E          B         F#
อา........เมน อาเมน อาเมน 

Repeat verse: > chorus: (2x)

Interlude:
| G#m7 / / / | E / / / | B / / / | F# / / / |

Bridge1:
                      G#m7
B: ขอพระเจ้าทรง โปรดปรานท่านและ 
          E
ทั่วทั้งพงศ์พันธุ์ อีกนับร้อยพัน 
          B
ให้ทั้งครอบครัว หมดทั้งครอบครัว 
          F#
จนชั่วลูกหลาน จนชั่วลูกหลาน 

Repeat bridge1:

Bridge2:
                 G#m7
2: การทรงสถิต นำหน้าท่านไป 
     E
จะทรงตามติด อยู่ข้างคุ้มภัย 
              B
โอบล้อมรอบกาย ประทับภายใน 
            F#
ทรงอยู่ข้างกาย ทรงอยู่ข้างกาย 

Bridge3:
                G#m7
3: ยามเริ่มวันใหม่ ตะวันลับไป 
         E
จะมาเมื่อไร จะไปที่ใด 
              B
ยามเมื่อเศร้าตรม ยามเมื่อชื่นชม 
          F#
ท่านมีพระองค์ ท่านมีพระองค์ 

Tag:
              G#m7
T: ท่านมีพระองค์ ท่านมีพระองค์ 
          E
ท่านมีพระองค์ ท่านมีพระองค์ 
          B
ท่านมีพระองค์ ท่านมีพระองค์ 
          F#
ท่านมีพระองค์ ท่านมีพระองค์ 

Repeat chorus: > bridge1: > bridge2: > bridge3:

เพลง นามอัศจรรย์

Intro: | B |   | F#/A# |   | G#m |   | E2 |   |

Verse1:
       B               F#/A#
1: เยซู นามแสนอัศจรรย์ 
     C#m7           E2
พระผู้ไถ่ผู้ล้ำเลิศ แสนล้ำเลิศ 
     B                           F#/A#
นามเดียว ชนะความบาปความตาย 
           C#m      E2
นามที่ให้ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ 

Chorus:
          B/D#                   E2
C: ไม่มีใคร หรือนามใดทั่วโลกาสุดแผ่นฟ้า 
       B/D#              E              F#sus  F#
หาใครเปรียบ ความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ 
      B/D#                      E2
พระเยซู พระผู้ช่วย พระนามเดียว บุตรพระเจ้า 
         B/D#           E        F#sus  F#
ทรงพระชนม์ ทรงเป็นอยู่ นิจนิรันดร์ 

Verse2:
        B                          F#/A#
2: เรายก พระนามพระองค์ขึ้นสูง 
                C#m7          E2
ให้ทุกหัวใจได้ก้มกราบ เราก้มกราบ 
     B                             F#/A#
วิญญาณ เราร้องเป็นเพลงสรรเสริญ 
                  C#m7            E2
มอบทุกสิ่งแด่พระองค์ มอบให้พระองค์ 

Bridge:
          E         G#m7       B         F#sus  F#
B: ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า 
      E         G#m7       B         F#sus  F#
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า 

เพลง ชั่วนิจนิรันดร์(เราร้องฮาเลลูยา)

Intro: G | D/F# | Em | C  (x2)

Verse1:
  G                              D/F#
1: ดวงจันทร์ ดวงดาวมืดมน 
                          Em
ตะวันยามเช้าเศร้าหม่น 
                    C9            G
องค์พระผู้ไถ่โลกาพลีพระชนม์ 
G                   D/F#
ถูกตรึงบนไม้กางเขน 
                           Em
โลหิตพระองค์หลั่งริน 
                               C9          G
ทรงรับแบกทุกข์ความบาปที่พระองค์ 

Instrument1: G | D/F# | Em | C

Verse2:
  G                      D/F#
2: ในลมหายใจสุดท้าย 
                          Em
สวรรค์ต้องยอมเจ็บปวด 
                            C9             G
ความมืดฝังร่าง พระบุตรของพระองค์ 
G              D/F#
ที่ในแดนมรณา 
                          Em
พระองค์พิชิตความตาย 
                        C9        G
ทำลายอำนาจซาตานชั่วนิรันดร์ 

Pre-chorus:
                             D/F#
P: แผ่นดินเริ่มสั่นสะเทือน 
                            Em
ประตูอุโมงค์เคลื่อนไป 
                          C9       G
ความรักพระองค์ มีชัยนิจนิรันดร์ 
                              D/F#
อำนาจความตายพ่ายแพ้ 
                      Em                        C9
ต่อองค์พระเยซูคริสต์ ราชาผู้คืนพระชนม์ 

Chorus:
        G                   D/F#
C: ชั่วนิจนิรันดร์ ทรงพระสิริ 
    Em              C9
ชั่วนิจนิรันดร์ เรายกพระนาม 
   G                   D/F#
ชั่วนิจนิรันดร์ พระเยซู 
             Em                   C9
ยังทรงพระชนม์ ยังทรงพระชนม์ 

Solo: G | D/F# | Em | C9 (x3)

Bridge:
     G               DF#
B: เราร้อง ฮาเลลูยา 
                  Em
เราร้อง ฮาเลลูยา 
                 C
เราร้องฮาเลลูยา 
                 G
องค์พระเยซูมีชัย 

เพลง เพราะรักของพระองค์

Intro: D Gm / A D

Verse:
    D                                      A/C#
1: พระเจ้าทรงรักโลกาและคนอย่างฉัน 
        Em           D/F#
คนชั่วร้ายที่ล้นด้วยมลทิน 
 G                  A
และความคิดมืดมน 
 D                            A/C#
พระองค์ทนทุกข์ลำบาก เพื่อคนอย่างฉัน 
        Em                 D/F#
ถูกโบยตีเอาหนามแทนมงกุฎ 
 G            A
ถูกเหยียดหยาม 

Chorus:
    D                            A/C# Bm  A
C: ฉันจะลืมพระองค์ได้อย่างไร 
G               A/G    D/F#
ฉันพบรักแบบนี้ได้ที่ไหน 
 C                    G  F#     Bsus4 B7
จิตใจฉันซาบซึ้ง โมทนาพระผู้ไถ่ 
Em             A             D
ขอรับใช้พระองค์จนชีพมลาย 

Bridge:
     Bb      C              D
B: ความรักใดไม่เปรียบปาน 
 Bb            C              A
พระคุณพระองค์เกินกว่าใคร