เพลง ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว

Verse1:
    E                                         B7
1: ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ 
E                                         B7
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ 
          A
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว 
    E
ในชีวิตของท่านสำแดง 
          B7                             E
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ 

Verse2:
2: ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงหัวเราะ 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงหัวเราะ 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว 
ในชีวิตของท่านสำแดง 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงหัวเราะ 

Verse3:
3: ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว พยักหน้า 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว พยักหน้า 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว 
ในชีวิตของท่านสำแดง 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว พยักหน้า 

Verse4:
4: ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว ร้องไชโย 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว ร้องไชโย 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว 
ในชีวิตของท่านสำแดง 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว ร้องไชโย 

Verse5:
5: ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว ว่าอาเมน 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว ว่าอาเมน 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว 
ในชีวิตของท่านสำแดง 
ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว ว่าอาเมน 

เพลง กลิ้งออกไป

Verse:
                E
1: กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป 
          B7                                E
บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป 
             E
กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป 
         B7                                  E
บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป 

Chorus:
                A               E
C: บนกางเขน บุตรพระเจ้า 
               A             E          B7
ต้องเลือดไหลเพื่อไถ่เรา ฮาเลลูยา 
             E
กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป 
          B7               E   B7         E
บรรดาภาระหนักแห่งใจ  กลิ้งออกไป 

เพลง ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก

Verse:
    D                                        Em          A7
1: ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศกและการคร่ำครวญ 
                               D
เป็นความชื่นชมยินดีและเริงรื่น 
                                    Em         A7
แทนความท้อใจเป็นบทเพลงสรรเสริญ 
                                     D    G / D
เต็มด้วยน้ำมันแห่งความเปรมปรีดิ์ 

Chorus:
                                 G
C: เพื่อคนทั้งหลายจะเรียกเราว่าเป็น 
     A                   F#m
ต้นไม้แห่งความชอบธรรม 
                   Em  A7       D
เพื่อพระเกียรติเป็น  ของพระองค์ 
             G
เพื่อคนทั้งหลายจะเรียกเราว่าเป็น 
     A                   F#m
ต้นไม้แห่งความชอบธรรม 
                   Em  A7       D
เพื่อพระเกียรติเป็น  ของพระองค์