เพลง สุดหัวใจ

Verse:
    E        B               C#m               B
1: ไม่มีคำใดที่จะตอบแทนพระเจ้าของฉัน 
E              B           C#m                B
กี่หมื่นร้อยพัน ไม่มีสิ่งใด เพียงพอจะถวาย 
A                B
ตอบแทนสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ 
E                 C#m
ช่วยให้ฉันพ้นความตาย 
                 A                       E/G#
ความหวาดกลัว ความอาย ถูกตรึง ทำลาย 
F#m                  B
ที่ไม้กางเขน พระเยซูแบกไว้ 

Chorus:
         E
C: สุดหัวใจ ฉันอยากสรรเสริญ 
    C#m
สุดเรี่ยวแรง ทั้งสุดชีวิต 
     B                                             A
สุดสิ้นกำลัง ฉันอยากจะขอบคุณพระองค์ 
    E
ให้ทุกวัน ตลอดชีวิต 
       C#m
ขอบพระคุณ พระเยซูคริสต์ 
       A                  B               E
พระเจ้าองค์เดียว ที่ฉันรักสุดหัวใจ 


เพลง รักพระองค์มากเท่าใด,พระเยซูข้ารั»WAMActs

Intro:
| D / Dsus / | D / A/D / | (2x)

Verse:
                   G                 D/F#
1: ถามตัวเองว่ารัก พระองค์มากเท่าไร 
          Em7         A
เมี่อนมัสการ ทุกวันเวลา 
           D                 D/F#
มอบทุกสิ่งแด่พระองค์ 
             G                              D/F#
ไม่เคยคิดห่างไกล หรือหันไปจากพระองค์ 
                Em7                    A
เมื่อข้าหลงทางไป ความรักพระองค์ 
           D
คอยฉุดดึงข้าไว้ 

Chorus:
                   G        A/G
C: พระเยซูข้ารักพระองค์ 
              F#m    Bm
พระเยซูข้ารักพระองค์ 
        Em7
ให้ข้าลึกลง 
A                        | D / Em7 / | D/F# / / D |
ลึกลงในรักพระองค์ 
               G     A/G
ใจข้าปรารถนาพระองค์ 
                         F#m    Bm
โปรดประทานความรักมากขึ้น 
        Em7
นำข้าชิดใกล้ 
A                 D
ชิดพระทัยพระองค์ 

Bridge:
                  Em7          A/C#
B: ข้ารักพระองค์มากมาย 
            F#m  F#/A#  Bm
ไม่อาจมีชีวิต..ที่ไร้......พระเจ้า 
                  Em7          A
ต้องการพระองค์เหลือเกิน 
             D
ทั้งสิ้นในชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ 

เพลง พระเยซูเป็นที่รักของข้า

Intro:  G D Em C D

Verse:
    G         D               Em
1: พระเยซู เป็นที่รักของข้า 
                   C       D
พระเยซู ข้าจะไม่ละพระองค์ 
G                D                   Em
พระองค์นำข้า จากโคลนตมผงคลี 
                     C        D
วางชีวิตข้าไว้บนศิลา ข้าจึงได้รู้ว่า 

Chorus:
    G          D           Em
C: รักพระองค์  มีพระองค์ 
                  C             D
แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไป ข้ามีพระองค์ 
G          D                   Em
พระผู้ช่วย  และทรงเป็นเพื่อน 
                              C            D
ข้าจะสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิตนิรันดร์