เพลง ครองราชย์องค์พระเยซู

Verse:
    D            Bm       Asus  A
1: ครองราชย์องค์พระเยซู 
             G        A       A7      D   Asus  A
ทรงครอบครองทั่วประชาชาติในโลก 
D            Bm       Asus  A
ครองราชย์องค์พระเยซู 
             G        A       A7      D
ทรงครอบครองทั่วประชาชาติในโลก 

Chorus:
            D7      G
C: ให้แผ่นดินเต็มด้วย 
      A           D    D7
พระสิริของพระเจ้า 
         G       A
ให้ประชาชาติเฝ้า 
        D       Asus     A7
ให้เข้าเฝ้าก้มกราบพระองค์ 
     D                   G      Em
ด้วยว่าพระองค์ ทรงสมควรจะ 
       D   A  A7   D
ครองราชย์  ครองราชย์ 

เพลง Reign King Jesus

Verse:
1: Reign King Jesus reigns 
Over all the nations of the earth 
Reign King Jesus reigns 
Over all the nations of the earth 

Chorus:
C: Let the whole earth be filled 
With the glory of the Lord 
Let the peoples come 
Let them bow before Thee 
For Thou alone are worthy 
To reign, reign 

เพลง ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด

Verse1:
    D                    Em
1: ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด 
A                           D  Bm
คือพระเจ้าผู้ทรงเข้มแข็ง 
             Em      A         D
ทรงฤทธาร้ายแรง ในยามสงคราม 

Verse2:
    D                    Em
2: ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด 
A                       D  Bm
คือพระเจ้าจอมโยธา 
                    Em  A                     D  D7
ทรงเป็นองค์กษัตรา ผู้ครองบัลลังก์ใจเรา 

Chorus:
                       G  A                       D  Bm
C: เราต้องกราบลง.. นมัสการด้วยจริงใจ 
                 Em  A                     D
เทิดทูนบาทไท้.... ผู้ทรงเป็นใหญ่ในเรา 


เพลง ความรักมั่นคง(..ของพระเจ้า)

Verse:
           D      Bm7        G             D
1: ความรักมั่นคงของพระเจ้า  ไม่เคยยั้งหยุด 
     D       Bm7       G        Asus  A
พระเมตตาคุณหลั่งลงมา  อยู่เสมอ 

Chorus:
              G          A7
C: ใหม่ทุกเช้าเร้าในดวงใจ 
   F#m7      Bm
ซาบซึ้งทุกทุกวันใหม่ 
G              D/A         A7 D D7
พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก 
G              D/A  A7   D
พระองค์ทรงความเที่ยงตรง 

เพลง The Steadfast Love of The Lord

Verse:
1: The steadfast love of the Lord never ceases 
His mercies never come to the end 

Chorus:
C: They are new every morning 
New every morning 
Great is Thy faithfulness O Lord 
Great is Thy faithfulness 

เพลง ขอให้ตาของข้าเห็น(..นิมิตหมาย)

Verse1:
            D             D7
1: ขอให้ตา ของข้าเห็น 
        G                D
นิมิตหมาย บนกางเขน 
        D               Bm7           Em7  A7
ขอใจข้า รักพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ 

Verse2:
               D             D7
2: ขอปากข้า ร้องสรรเสริญ 
        G              G#Dim7
ข้าจะร้อง จนสุดสิ้นวัน 
         D   Em7        A7       D
ขอให้จิต และกายนี้ เป็นของพระองค์ 

Chorus:
     G       C   Am   G
C: ฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา 
 Em  Am   D7   G
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา 
         A           D
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา 
 E7          A
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา 

Tag:
     A     D    Bm    A
T: ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา 
 F#m Bm  E7    A
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา 

เพลง Fill My Eyes

Verse1:
1: Fill my eyes O my God 
With a vision of the Cross 
Fill my heart with love for Jesus the Nazarene 

Verse2:
2: Fill my mouth with Thy praise 
Let me sing through endless days 
Take my will, let my life be wholly Thine 

Chorus:
C: Hallelujah, hallelujah 
Hallelujah, hallelujah 
Hallelujah, hallelujah 
Hallelujah, hallelujah 

Tag:
T: Hallelujah, hallelujah 
Hallelujah, hallelujah 

เพลง เมื่อทรงสัมผัสฉัน

Verse:
                         D      F#m       Bm
1: เมื่อทรงสัมผัสฉัน หัวใจฉันร้อนผ่าว 
                    Em                               A7
เมื่อทรงสัมผัสฉัน เต็มล้นด้วยความกล้าหาญ 
                    D      F#m            Bm
เมื่อทรงสัมผัสฉัน ชีวิตไม่เหมือนเก่า 
                    Em           A7                 D
ฉันต้องการจะกล่าว เรื่องราวความจริงในใจ 

Chorus:
                     G       A/G                F#m    Bm
C: โปรดเจิมใจฉัน ให้ร้อนด้วยไฟพระวิญญาณ 
                 Em      A         D        C/D
โปรดเจิมใจฉัน ทุกวันเมื่อนมัสการ 
             G       A/G         F#m     Bm
ให้เป็นใจรักเร้าร้อน จะประกาศพระนาม 
Em                     A                 D
พระวิญญาณโปรดเจิมดวงใจ ให้เต็ม 

เพลง เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์

Verse1:
              D          F#m          G
1: เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ 
          D             F#m         Bm
เมื่อเพ่งดูความรักมั่นคงของพระองค์ 
         D          F#m
ทุกสิ่งในชีวิตของข้า 
          Bm                     Em  A7
ด้อยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์ 

Verse2:
              D           F#m         G
2: เมื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ 
          D               F#m         Bm
เมื่อเทิดทูนความรักมั่นคงของพระองค์ 
         D          F#m
ทุกสิ่งในชีวิตของข้า 
          Bm                     Em  A7
ด้อยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์ 

Chorus:
                G    A7          D   F#m   B7
C: ข้าจึงสรรเสริญ ข้าจึงสรรเสริญ  พระองค์ 
Em         A7                     D    D7
ชีวิตข้าอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์ 
            G     A7          D   F#m  B7
ข้าจึงสรรเสริญ  ข้าจึงสรรเสริญ พระองค์ 
Em         A7                     D
ชีวิตข้าอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์ 

เพลง When I Look Into Your Holiness

Verse1:
1: When I looked into Your holiness 
When I gazed into Your loveliness 
When all things that surround 
become shadows in the light of You 

Verse2:
2: When I found the joy of reaching Your heart 
When my will becomes enthroned in Your love 
When all things that surround 
Become shadow sin the light of You 

Chorus:
C: I worship You I worship You 
The reason I live is to worship You 
I worship You I worship You 
The reason I live is to worship You 

เพลง พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

Verse1:
    D         A       D/D7    G
1: พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ 
A              D/D7
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ 
  G          A      F#m           Bm
ทรงมอบชีวิตให้ข้า  ดังชีวาพระองค์ทรงพลี 
  D               D/D7
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ 

Chorus:
     G        A    F#m       Bm
C: จะเป็นหรือจะตาย จะหัวเราะหรือร้องไห้ 
G       A               D/D7
จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดดวงใจ 
G           A          F#m       Bm
จะอยู่เพื่อจะกล่าว และจะป่าวเล่าเรื่องพระองค์ 
         D         A                D
จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์ 

Verse2:
   D    A        D/D7   G
2: โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้ 
A          D/D7
โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้ 
  G          A    F#m            Bm
ทรงมอบชีวิตให้ข้า ดังชีวาพระองค์ทรงพลี 
  D    A        D/D7
โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้ 

เพลง Lord We Touch You Today

Verse1:
1: Lord, we touch You today 
Lord, we touch You today 
You gave us Your life, You gave us Your love 
Lord, we touch You today 

Chorus:
C: To live is to die, is to laugh, is to cry 
To live is to love all your heart 
To live is to walk, is to talk to the Lord 
And to live is to sing in His love 

Verse2:
2: Lord, we gave You our hearts 
Lord, we gave You our hearts 
You gave us Your life, we gave You our love 
Lord, we gave You our hearts 

เพลง วันเขาตรึงพระเยซู

Chorus:
     G                    Bm
C: วันเขาตรึงพระเยซู 
C                      G
ท่านอยู่ที่นั่นหรือเปล่า 
     C                    G    Em
พระองค์ทนทุกข์ถูกบั่นชีวัน 
     Am                 D7
นั่นแหละก็เพื่อบาปเรา 
G                 Bm
ยามเขาทำกับพระองค์ 
C                     G
ทรงหลีกหนีหรือเปล่า 
   C             G         Em
ตะปูสามตัวที่ตอกตรึงนั้น 
     Am D7       G
ถึงเจ็บก็ทรงทนเอา 

Verse1:
      G                      Bm
1: ถูกหยันพระองค์ยังทรงทน 
    C                   G
ถูกคนเอาหินขว้างปา 
      C           G    Em
ยอมหมดเพื่อคนที่ทรงรัก 
    Am      D7
จะได้ไม่มรณา 
  G            Bm
สหายสักคนก็ไม่มี 
     C                 G
แต่ไพรีดังฝูงหมาป่า 
  C                     G       Em
รุมกินเนื้อของพระองค์วันนั้น 
    Am     D7   G
ใยท่านจึงไม่รีบมา 

Verse2:
2: เหตุใดใจท่านยังไม่เชื่อ 
เมื่อทรงเอื้อเฟื้อทุกอย่าง 
เอลีลามาสะบักธานี 
พระองค์ทรงร้องครวญคราง 
ยามเขาจับพระองค์ตรึง 
ใยท่านจึงยืนอยู่ห่าง 
แล้วในวันนี้โอกาสยังมี 
ยังทรงเรียกอยู่มิวาย